Kierunek Lekarski - Warszawa

Kierunek Lekarski - Warszawa

Kierunek Lekarski - Warszawa
Dodaj do ulubionych

30.05.2023

Kierunek Lekarski - studia Warszawa 2023 | woj. mazowieckie

Kierunek lekarski w Warszawie to 6-letnie studia (jednolite magisterskie). Absolwenci zyskują możliwość odbycia stażu podyplomowego oraz zdania Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK). Studia można podjąć na 5 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. Ceny na kierunku lekarskim w Warszawie w 2023 r. zaczynają się od 46600 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku kierunek lekarski (medycyna) w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 6 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku kierunek lekarski (medycyna) w Warszawie rozpocznie się 24 kwietnia 2023 r. i potrwa do 30 września 2023 r. | Kierunek lekarski (medycyna) Warszawa - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na kierunku lekarskim mają charakter dyscyplinarny, dzięki czemu studenci otrzymują wykształcenie z zakresu nauk medycznych, biologicznych i ścisłych. W programie studiów znajdują się przedmioty związane m.in. z genetyką, chorobami wewnętrznymi. czy farmakologią. W trakcie nauki studenci kierunku lekarskiego odbywają praktyki w klinikach czy szpitalach, co daje im cenne doświadczenie zawodowe.

Studenci kierunku lekarskiego mają wiele perspektyw w związku z przyszłą pracą w zawodzie. Po ukończeniu studiów i zdaniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego, przyszli lekarze wybierają wśród specjalizacji takich jak: anestezjologia, chirurgia, kardiologia czy ginekologia. Absolwenci kierunku lekarskiego mogą znaleźć pracę nie tylko w szpitalach i klinikach, ale też w instytucjach badawczych i na uczelniach medycznych.

 

Uczelnie
W Warszawie kierunek lekarski możesz studiować w ramach kierunku na 3 uczelniach publicznychWarszawski Uniwersytet Medyczny (Wydział Lekarski WUM), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Medyczny UKSW), Uniwersytet Warszawski oraz 2 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku lekarskim w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku lekarskim w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 46600 zł do 64000 zł za pierwszy rok studiów.  | Wykaz opłat za studia na kierunku lekarskim w Warszawie >
 

czytaj dalej wszystko o Kierunek Lekarski - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek KIERUNEK LEKARSKI (medycyna)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Kierunek Lekarski w Warszawie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku lekarskim w Warszawie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka.

Jak wygląda rekrutacja na kierunek lekarski w Warszawie? Aby ubiegać się o miejsce w gronie studentów należy wziąć udział w konkursie świadectw, a w nim pochwalić się bardzo dobrymi wynikami z biologii i chemii oraz fizyki, bądź matematyki.

Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni. Listy przedmiotów do zaliczenia w toku nauka bywają nie najkrótsze, a widnieją na nich, między innymi, takie zagadnienia jak: etyka lekarska, histologia z embriologią, genetyka, psychologia lekarska, immunologia, farmakologia i toksykologia, radiologia.

 

Kierunek lekarski Uniwersytet Warszawski (UW) - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia 2023/2024 na kierunku lekarkim w Uniwersytecie Warszawskim muszą wykazać się następującymi przedmiotami, które wymagane podczas rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka oraz jeden przedmiot wybrany spośród: chemia, fiazyka lub fizyka i astronomia dowiedz się więcej

 

Kierunek lekarski Uniwersytet Kardynała Stefna Wyszyńskiego (UKSW) - przedmioty maturalne

W procesie rekrutacji 2023/2024 na kierunek lekarski w UKSW wymagane są 3 przedmioty: biologia, chemia i matematyka dowiedz się więcej

 

Kierunek lekarski Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) - przedmioty maturalne

W w procesie rekrutacji 2023/2024 na kierunek lekarski Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wyróżniono 3 przedmioty obowiązkowe, wśród których znajdują się: biologia, chemia i matematyka albo fyzka/fizyka i astronomia. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na kierunek lekarski w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kierunek lekarski w Warszawie

 • Kierunek lekarski w Warszawie - terminy rekrutacji

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń


  Terminy rekrutacji na uczelniach 2023/2024

  I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
  Uczelnia Łazarskiego w Warszawie Uczelnia Łazarskiego w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
  od 24.04.2023
  do 30.09.2023
  Termin rekrutacji II stopnia:
  od 24.04.2023
  do 30.09.2023
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  Dowiedz się więcej
  niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
  od 24.04.2023
  do 30.09.2023
  Termin rekrutacji II stopnia:
  od 24.04.2023
  do 30.09.2023
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  Dowiedz się więcej
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
  od 07.06.2023
  do 11.07.2023
  Termin rekrutacji II stopnia:
  od 07.06.2023
  do 11.07.2023
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  Dowiedz się więcej
  niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
  od 07.06.2023
  do 22.09.2023
  Termin rekrutacji II stopnia:
  od 07.06.2023
  do 22.09.2023
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  Dowiedz się więcej
  Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
  od 06.06.2023
  do 06.07.2023
  Termin rekrutacji II stopnia:
  od 05.06.2023
  do 11.09.2023
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  Dowiedz się więcej
  niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
  od 06.06.2023
  do 11.09.2023
  Termin rekrutacji II stopnia:
  od 05.06.2023
  do 13.09.2023
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  Dowiedz się więcej
  Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny Termin rekrutacji I stopnia:
  od 08.05.2023
  do 10.07.2023
  Termin rekrutacji II stopnia:
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  Dowiedz się więcej

  Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

  Harmonogram rekrutacji +

  Studia na kierunku lekarskim zawsze cieszą się bardzo dużą popularnością wśród absolwentów szkół średnich. Warto pamiętać jednak, że szansę na dostanie się na nie mają wyłącznie jedynie najlepsi kandydaci. Ich rejestracja w internetowym systemie rekrutacyjnym odbywa się już w maju. Do połowy lipca mają oni czas, by uzupełnić wszystkie niezbędne dane, które potrzebne będą podczas postępowania kwalifikacyjnego.

  Na ogół rekrutacja na studia na kilka etapów. Pierwszy z nich odbywa się mniej więcej w połowie lipca. To wtedy także kandydaci na studia na kierunek lekarski w Warszawie dowiadują się, czy zostali przyjęci. Trzeba mieć świadomość, że to, czy kandydaci dostaną się na wymarzony kierunek, zależy tylko i wyłącznie od wyników, jakie uzyskają podczas egzaminów dojrzałości. Uczelnie w Warszawie dbają o jak najwyższe standardy nauczania, więc podczas pierwszego etapu rekrutacji dostaną się na nie najlepsi kandydaci.

  Jeżeli nie zakwalifikowałeś się na studia w pierwszym etapie rekrutacji, nie musisz od razu się zamartwiać. Bardzo często jest tak, że uczelnie w Warszawie przygotowują jeszcze jeden, dodatkowy termin rekrutacji, który odbywa się na przełomie sierpnia oraz września (jeśli są jeszcze wolne miejsca). Wtedy szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych ma dodatkowa pula osób.

  Dokumenty rekrutacyjne +

  Każda uczelnia samodzielnie ustala pakiet dokumentów, które jako pierwsze będziesz musiał dostarczyć do dziekanatu. Powinny one na ogół znajdować się w opisanej, papierowej teczce. Pamiętaj, by nie zaniedbać tego ważnego etapu, ponieważ twoja opieszałość może sprawić, że mimo wstępnej kwalifikacji, zostałeś skreślony z listy osób przyjętych. Pośród takich dokumentów muszą się na ogół znaleźć:

  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
  • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
  • aktualna fotografia;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • różnego rodzaju podpisane umowy.

  Zorientuj się, jakie dokumenty musisz dostarczyć w pierwszej kolejności, ponieważ ich brak w systemie uczelni oznaczać będzie rezygnację ze studiów. W przypadku studiów medycznych bardzo ważną rolę odgrywa również uzyskanie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy, który potwierdzi twoją zdolność do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu.

  Opłaty rekrutacyjne +

  Rekrutacja na studia na kierunek lekarski w Warszawie wiąże się na ogół z uiszczeniem opłaty rekrutacyjnej. Przyszli studenci dokonują jej za pośrednictwem płatności elektronicznych lub przelewu bankowego, który mogą wykonać internetowo lub na poczcie. Pamiętaj, że liczy się data zaksięgowania przelewu i to ona wyznaczać będzie czas jego dokonania. Zrób ją odpowiednio wcześnie, by mieć pewność, że twoja kandydatura zostanie rozważona. Taka opłata rekrutacyjna waha się na ogół w przedziale od 85 do 100 zł. Nie zapomnij także o tym, by dowód wpłaty dostarczyć do dziekanatu danej uczelni w Warszawie.

  Przedmioty kwalifikacyjne +

  Nikogo nie trzeba przekonywać, że studia na kierunku lekarskim w Warszawie są wyjątkowo elitarne i dostają się na nie wyłącznie najlepsi. W przypadku rekrutacji na ten kierunek żaden z przedmiotów nie jest przypadkowy. Jeżeli myślisz poważnie o rozpoczęciu studiów na kierunku lekarskim, to swoje przygotowania do matury powinieneś zacząć już dziś. W kręgu twoich zainteresowań powinny się znaleźć przede wszystkim przedmioty ścisłe – matematyka, biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia (wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni). Pamiętaj, by wybrane przez siebie przedmioty zdawać na poziomie rozszerzonym.

  Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

  Przelicznik punktów kwalifikacyjnych jest indywidualną sprawą każdego ośrodka akademickiego. Wyniki, jakie kandydaci uzyskają podczas egzaminów maturalnych, stanowią pewnego rodzaju punkt wyjścia. Liczy się przede wszystkim to, jak ich sytuacja będzie wyglądać po przeliczeniu. Przelicznik uwzględnia przede wszystkim poziom, na jakim wybrane przedmioty były zdawane. W zależności od poziomu, liczba punktów jest odpowiednio mnożona.

  Olimpiady oraz konkursy +

  Rekrutacja na większość kierunków w Polsce wiąże się nie tylko z wynikami maturalnymi. Ciekawą alternatywą może być udział w różnego rodzaju olimpiadach oraz konkursach. To propozycja dla najbardziej ambitnych kandydatów, ponieważ ich wiedza oraz umiejętności powinny wykraczać poza mury szkoły średniej. Studia na kierunku lekarskim są bardzo wymagające już na poziomie rekrutacji, więc udział w takim prestiżowym konkursie na pewno pozytywnie wpłynie na twoją sytuację rekrutacyjną.

  • Olimpiada Matematyczna;
  • Olimpiada Biologiczna;
  • Olimpiada Chemiczna;
  • czy Olimpiada Lingwistyki Matematycznej.

  Pamiętaj, że wzięcie udziału w olimpiadzie nie zwalania cię z obowiązku przystąpienia do egzaminów maturalnych.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować kierunek lekarski w Warszawie

Studia na kierunku lekarskim w Warszawie można podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym w dwóch uczelniach publicznych: Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Ponadto kierunek lekarski w trybie stacjonarnym oferuje jedna niepubliczna szkoła wyższa w Warszawie – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.

Gdzie studiować kierunek lekarski bezpłatnie w Warszawie

Bezpłatne studia na kierunku lekarskim można podjąć w ramach studiów stacjonarnych w dwóch uczelniach publicznych w Warszawie: Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Gdzie studiować kierunek lekarski niestacjonarnie w Warszawie

Niestacjonarne studia na kierunku lekarskim oferują tylko dwie publiczne uczelnie w Warszawie: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Dowiedz się więcej kierunek lekarski studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na kierunku lekarskim w Warszawie

Niestacjonarne studia na kierunku lekarskim są płatne we wszystkich szkołach wyższych, a cena za jeden rok akademicki może wynosić od 43200 zł do 48000 zł. ceny - kierunek lekarski Warszawa > 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Warszawie nie ma bezpłatnych studiów niestacjonarnych na kierunku lekarskim. Studenci, którym zależy na podjęciu takiej nauki na tych studiach, powinni zdecydować się na rozpoczęcie studiów stacjonarnych w jednej z uczelni publicznych.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Program nauczania na kierunku lekarskim w Warszawie będzie oscylował wokół nauk biologicznych, ścisłych i medycznych. Ponadto studenci rozwiną szereg umiejętności praktycznych i tym samym nauczą się diagnostyki i analizowania badań laboratoryjnych czy ultrasonograficznych. Poznają dowiedzą się także, w jaki sposób wdrażać odpowednią terapię z zakresu określonej dziedziny medycznej.
Kierunek lekarski należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrany był przez ponad 21 tys. kandydatów (o 603 mniej niż rok wcześniej).
Wśród warszawskich uczelni publicznych kierunek lekarski znałazł się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (ponad 1,4 tys. zgłoszeń - 12 osób na miejsce).
 

 

 

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów, odbyciu stażu podyplomowego oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku z Lekarskiego Egzaminu Końcowego absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie prawa do wykonywania zawodu lekarza oraz o zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki medycznej. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z instytutami badawczo-naukowymi, firmami farmaceutycznymi czy z prywatnymi klinikami medycznymi.

 

Program studiów i przedmioty

Studia w Warszawie na kierunku lekraskim rozpoczniesz od szybkiego przypomnienia zagadnień biologicznych i chemicznych, obejmujących budowę poszczególnych narządów człowieka, ich wzajemnych powiązań oraz szczegółowych zasad funkcjonowania. Za pomocą prostych krzyżówek genetycznych, tworzonych póki co na papierze, nauczysz się analizowania zależności między cechami organizmów macierzystych oraz potomnych.

Wykłady z toksykologii dadzą ci szerszy obraz na różnorakie substancje chemiczne, stosowane przy produkcji leków oraz na ich wpływ na poszczególne funkcje ludzkiego organizmu. Laboratoria, do których dostęp będziesz miał na późniejszych etapach nauki, dzięki szerokiemu wyposażeniu w medyczne rekwizyty pozwolą ci na naukę anatomii w skali 1:1 bez konieczności udawania się na sekcję zwłok.

Chociaż i to nieco przykre dla początkujących widowisko być może będzie miało miejsce w toku twojej edukacji na Kierunku Lekarskim w Warszawie. Studenci będą zobligowani do odbycia stażu w wybranych placówkach medycznych, a jeśli twój wybór padnie na jakikolwiek szpital, być może staniesz przed koniecznością wzięcia udziału w sekcji.

Jak sam widzisz, przedmioty składające się na całość nauki na Kierunku Lekarskim w Warszawie, są dość skomplikowane, ale dla najbardziej zdeterminowanych nie będą niczym strasznym!

 

W programie studiów na kierunku lekarskim znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ogólne cele kształcenia

Zawód lekarza wymaga odpowiedzialności oraz dokładnego przygotowania. Studenci kierunku lekarskiego w trakcie nauki zdobywają kompleksową wiedzę na temat m.in.: biologii, chemii, fizyki czy medycyny. W programie tych studiów znajdują się przedmioty poświęcone np.: anatomii, genetyce, mikrobiologii, immunologii, biochemii czy fizjologii.

Kierunek lekarski pozwala studentom poznać także m.in.: podstawy psychologii i komunikacji medycznej, zasady etyki lekarskiej, historię medycyny czy prawne i organizacyjne aspekty współczesnej medycyny.

W trakcie studiów przyszli lekarze mogą rozwijać swoje kompetencje w zakresie poszczególnych specjalizacji medycznych. Dzięki temu absolwenci kierunku, po spełnieniu określonych warunków, lekarskiego mogą kontynuować swoją karierę zawodową np. z: pediatrią, medycyną rodzinną, chirurgią, ginekologią i położnictwem, medycyną nuklearną, onkologią, okulistyką, laryngologią, psychiatrią, dermatologią czy wenerologią.

Osoby, które ukończyły kierunek lekarski, są przygotowane do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, od którego zależeć będzie to, czy absolwent będzie mógł wykonywać zawód lekarza. Uzyskanie pozytywnego wyniku to jednak tylko jedno z kryteriów w procesie kwalifikacji do szkolenia specjalizacyjnego.

 

Gdzie studiować na kierunku lekarskim w Warszawie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku lekarskim, w roku akademickim 2023/2024, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oferują bezpłatne studia w trybie stacjonarnym. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na WUM, UKSW oraz uczelni niepublicznej. Ceny wahają się od 46600 zł do 64000 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek lekarski - uczelnie w Warszawie

 

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na określonych kierunkach studiów jest ograniczona, a uczelnie przyjmują kandydatów w oparciu o utworzoną w trakcie postępowania kwalifikacyjnego listę rankingową. Zakwalifikowani zostają ci kandydaci, którzy zdobyli największą liczbę punktów w procesie rekrutacji.

Limity miejsc na kierunku lekarskim w Warszawie:

 • Uniwersytet Warszawski: 60

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia na kierunku lekarskim w Warszawie

Bezpłatną naukę w szkole wyższej można podjąć tylko w uczelni publicznej w ramach studiów stacjonarnych. Oznacza to, że studenci niestacjonarni publicznych szkół wyższych oraz studenci uczelni prywatnych za możliwość nauki muszą zazwyczaj zapłacić.

 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie – 64000 zł
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – 46600 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie indywidualnie publikują informacje o przyjęciu lub odrzuceniu kandydatów na poszczególne kierunki - robią to za pomocą systemu IRK lub ERK. Wyniki rekrutacji zostają umieszczone w prywatnym profilu kandydata w określonym przez uczelnię terminie. W ten sposób kandydaci poznają liczbę zdobytych przez nich punktów oraz zajęte miejsce na liście rankingowej.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 20.07.2023
 • Uniwersytet Warszawski - 20.07.2023
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – 14.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne można najczęściej dostarczać osobiście, bezpośrednio do siedziby danej uczelni. Niektóre szkoły wyższe pozwalają kandydatom doręczyć kompletny zestaw dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji oraz opublikowaniu informacji dotyczących listy rankingowej na określone kierunki studiów, zakwalifikowani kandydaci mogą dostarczać dokumenty rekrutacyjne do wybranych uczelni. Zazwyczaj mają oni na to kilka dni – należy doręczyć kompletny zestaw dokumentów w określonym przez uczelnię terminie, gdyż spóźnienie może skutkować skreśleniem z listy osób, które zostały przyjęte na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – lipiec 2023
 • Uniwersytet Warszawski - od 21.07.2023 do 25.07.2023
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – od 17.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Kierunku lekarskim?

Studia na Kierunku lekarskim to pierwszy, poważny krok w stronę jednego z najważniejszych zawodów. Pamiętać należy jednak o tym, że droga do bycia lekarzem jest dość długa, a same studia, realizowane w ramach jednolitych magisterskich, obejmują sześć lat intensywnej nauki. Ponadto, co równie warto zaznaczyć, zarobki uzależnione są od co najmniej kilku czynników, między innymi specjalizacji oraz zawodowego doświadczenia. Ile zatem zarabiają absolwenci studiów na Kierunku lekarskim?

Średnie zarobki absolwentów Kierunku lekarskiego w 2023 roku:

 • lekarz rezydent – 5700 złotych
 • lekarz rodzinny – 9000 złotych
 • lekarz specjalista I stopnia – 5200 złotych
 • lekarz specjalista II stopnia – 7200 złotych

 

Czy warto iść na Kierunek lekarski?

Kierunek lekarski należy do grona najbardziej wymagających kierunków, choćby dlatego, że program nauczania zakłada sześć lat nauki. Ale każdy zdaje sobie sprawę z tego, że studia te muszą być wymagające, ponieważ kształcą tych, którzy będą leczyć i ratować życie. Kierunek ten to propozycja dla osób pracowitych, odpowiedzialnych, szanujących normy etyczne, gotowych do nieustannego pogłębiania wiedzy, jak również poświęcenia w ochronie zdrowia ludzkiego.

 

Gdzie warto studiować Kierunek lekarski?

Kandydaci na studia w Warszawie, którzy rozglądają się za ofertą w ramach Kierunku lekarskiego otrzymują dość duży wybór uczelni. Kierunek ten występuje w katalogach dydaktycznych zarówno uczelni publicznych, jak i niepublicznych.

Kierunek lekarski studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Warszawie:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kierunek lekarski oferowany jest także przez uczelnie niepubliczne, na dodatek niekoniecznie o medycznym profilu kształcenia.

Kierunek lekarski studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Warszawie:

 • Uczelnia Łazarskiego

 

Program studiów i przedmioty

Program nauczania na Kierunku lekarskim koncentruje się na nauczaniu podstaw teoretycznych medycyny oraz zasad praktyki medycznej, w tym zasad komunikacji i współpracy z pacjentem oraz pracy w zespole. W toku kształcenia studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • anatomia prawidłowa
 • fizjologia z patofizjologią
 • farmakologia z toksykologią
 • zdrowie publiczne
 • immunologia kliniczna

 

Uczelnie w Warszawie - kierunek kierunek lekarski (medycyna):

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie stacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Medyczny) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Medyczny UW) stacjonarne studia jednolite więcej
Warszawski Uniwersytet Medyczny stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na Kierunku Lekarskim w Warszawie?

Podejmowanie decyzji o wyborze studiów czasem nie przychodzi z zakładaną lekkością. Nawet jeśli wybierzemy kierunek kształcenia, to możemy borykać się z problemem miejsca, w którym chcemy studiować. Jakie ma Kierunek Lekarski w Warszawie opinie?

Patrycja, studentka Kierunku Lekarskiego mówi:

„Studia na Kierunku Lekarskim to spełnienie moich marzeń i to jeszcze z lat wczesnego dzieciństwa. Zawsze chciałam leczyć, pomagać, wspierać; po prostu miałam to w genach. Studiując na Kierunku Lekarskim w Warszawie wiem, że zostanę do tego bardzo dobrze przygotowana, że pomagając ludziom będą mogła z całą pewnością wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje."

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Kierunek lekarski (medycyna) Warszawa studia jednolite magisterskie


Kierunki medyczne w Warszawie

Rozwiń

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku lekarskim - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Warszawie

Jakie są kierunki medyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK KIERUNEK LEKARSKI (MEDYCYNA)

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia