Praktyki i staże we Wrocławiu

Praktyki i staże we Wrocławiu

Praktyki i staże we Wrocławiu

Praktyki i staże we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych miast w Polsce. Co za tym idzie, w mieście znajduje się kilkanaście dużych i renomowanych uczelni oraz setki mniejszych i większych firm i instytucji. A to oznacza, że w przypadku praktyk i staży jest i olbrzymi popyt – wśród studentów – i wielka podaż – wśród ewentualnych pracodawców. Tutaj przyjrzymy się, po pierwsze, jak można dostać się na praktyki i staże oraz dokąd się udać, by zdobyć potrzebne informacje. A po drugie zbierzemy wam w jednym miejscu wszystkie ważne miejsca, o których student szukający pracy, praktyk lub staży powinien wiedzieć.

 

BIURA KARIER

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu organizuje pomoc studentom w Akademickim Biurze Karier. Powstało w 2009 roku i jego celem jest wspomaganie rozwoju zawodowego studentów i absolwentów UM. Jego celem jest: pomoc w podejmowaniu pierwszych decyzji zawodowych, kształtowanie umiejętności niezbędnych podczas wejścia na rynek pracy oraz wspomaganie praktycznego wykorzystania wiedzy w sytuacjach zawodowych.

Do jego zadań należy m. in.: Pozyskiwanie i udostępnianie ofert pracy, praktyk i staży; Prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego; Pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej; Pomoc w opracowaniu pisemnych aplikacji takich jak życiorys i list motywacyjny; Organizowanie szkoleń, kursów i warsztatów kształtujących i rozwijających kompetencje ważne na rynku pracy; Udostępnianie informacji na temat możliwości rozwoju osobistego i zawodowego oraz Pośredniczenie w kontaktach między społecznością studentami i pracodawcami. Akademickie Biuro Karier UM współpracuje również z innymi Biurami Karier we Wrocławiu w ramach Dolnośląskiej Sieci Biur Karier oraz z Portalem Markapracodawcy.pl

 

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu także jest w posiadaniu Biura Karier. Działając przy uczelni zapewnia studentom obsługę m. in. w takich obszarach jak: Organizowanie praktyk zawodowych; Pomoc w poszukiwaniu ofert pracy; Indywidualne spotkania z doradcą kariery; Bezpłatne warsztaty pozwalające na obranie własnej ścieżki kariery oraz Wspólne projekty z pracodawcami takie jak: GPS – Gdzie Po Studiach, Mentoring czy Targi Pracy.

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu również posiada dla swoich studentów Biuro Karier. Utworzone zostało w celu pomocy studentom przy pisaniu tekstów aplikacyjnych, takich jak Curriculum Vitae i list motywacyjny oraz przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej. Pracownicy Biura Karier podpowiadają również jak założyć działalność gospodarczą i jak przygotować się do wywiadu behawioralnego czy do wyjazdu na praktyki za granicę. W Biurze Karier oraz na stronie BK Uniwersytetu Przyrodniczego znajdują się oferty pracy, staży i praktyk, Poradniki i Akty prawne. Biuro Karier pomaga także w kontakcie z Urzędami: Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, Dolnośląskim Powiatowym Urzędem Pracy, filiami Dolnośląskiego Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Statystycznym.

 

Politechnika Wrocławska w ofercie swojego Biura Karier posiada m. in.: Doradztwo indywidualne dotyczące życia zawodowego; Doradztwo kariery; Szkolenia i warsztaty rozwijające najbardziej pożądane na rynku pracy kompetencje (te twarde i miękkie); Spotkania z pracodawcami i pracownikami firm rekrutujących; Spotkania z absolwentami Politechniki Wrocławskiej, którzy opowiadają o poszukiwaniu i znalezieniu przez siebie pracy oraz konsultacje dokumentów aplikacyjnych: CV oraz listu motywacyjnego.

W Biurze Karier działa także Brygada Kariery - wolontariat w BK. Można tam również uzyskać aktualne informacje o ofertach praktyk zawodowych, staży i pracy. Politechnika Wrocławska organizuje także Program Ambasadorski oraz Targi Rekrutacji – Campus Recruitment. odbywające się dwa razy do roku i będące szansą na bezpośredni kontakt z pracodawcami. Campus Recruitment to także cykl szkoleń dedykowanych umiejętnościom istotnym z perspektywy poszukiwania zatrudnienia i kontaktu z pracodawcami.

 

Uniwersytet Wrocławski również działa w Dolnośląskiej Sieci Biur Karier. Posiada Biuro Karier, którego pełna nazwa to Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego podstawowymi celami są: Wspieranie studentów i absolwentów w aktywnym wejściu na rynek pracy; Prowadzenie indywidualnych konsultacji z doradcą kariery; Konsultacje CV; Zapoznawanie z europejskimi standardami rekrutacji; Udostępnianie w serwisie internetowym ofert pracy, praktyk i staży; Informowanie o dynamice zmian na lokalnym rynku pracy oraz możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych; Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla studentów i absolwentów; Udostępnianie raportów dotyczących sytuacji na rynku pracy; Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami; Prezentacja firm na Uniwersytecie Wrocławskim; Współorganizowanie warsztatów i szkoleń prowadzonych przez pracodawców i trenerów oraz Organizacja spotkań z pracodawcami z cyklu „Praca i Kariera w…”.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, w swoim Biurze Karier, poza pomocą przy znalezieniu odpowiednich ofert praktyk, staży i pracy, oferuje także doradztwo w sprawie przyszłej kariery. W BK organizowane są również testy kompetencji i zachowań, konsulting terapeutyczny (skonstruowanie jak najbardziej optymalnego rozwiązania dla sytuacji problemowej) czy szkolenia aktywizacyjne. Ciekawymi programami organizowanymi przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu są: Career coaching (wzmacnianie oraz wspieranie w samodzielnym dokonaniu zamierzonej zmiany na ścieżce kariery), Mentoring, Safari kariery (spotkanie „oko w oko” z pracodawcą - przedstawicielem danej branży), GPS Kariery i Staże na Start. Również poprzez Biuro Karier można skorzystać z Katalogu Pracodawców czy wziąć udział w Targach pracy i praktykach nieobligatoryjnych.

 

Biuro Karier w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego, jak kilka innych uczelni, należy do członków Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Wyższych Uczelni Publicznych Wrocławia. Jego zadaniem jest przede wszystkim świadczenie studentom i absolwentom AM aktywnej pomocy przy wejściu na rynek pracy. W jego ofercie znajdują się m. in. Prowadzenie indywidualnych rozmów doradczych; Zapoznanie z technikami poszukiwania pracy oraz standardami rekrutacji; Powiadamianie o możliwościach podnoszenia lub poszerzania kwalifikacji zawodowych; Przedstawianie perspektyw rozwoju zawodowego; Informowanie o dynamice zmian na lokalnym rynku pracy, możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez kursy, szkolenia i studia podyplomowe; Zapoznawanie z europejskimi standardami rekrutacji; Prowadzenie grupowych zajęć warsztatowych dla studentów i absolwentów oraz Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami.

 

STRONY INTERNETOWE

Nawet bez wychodzenia z domu możesz szukać pracy lub znaleźć interesujące Cię praktyki czy staże. Tutaj podajemy kilka ze stron, na których możesz znaleźć potrzebne informacje i aktualne oferty:

otouczelnie.pl/s/praktyki_staze

wroclaw.dlastudenta.pl/praktyki/

praktyki.edu.pl

www.pracuj.pl

infopraca.pl

praca.pl

gazetapraca.pl

praca.money.pl

 

URZĘDY, FIRMY I INSTYTUCJE

Uczelnie to jedna strona medalu jeśli chodzi o możliwość znalezienia praktyk. Jednak staże i praktyki oraz późniejszą pracę oferują nie uczelnie, a zewnętrzni pracodawcy. Jak do nich dotrzeć poza Biurami Karier? Oto kilka instytucji i urzędów, które ułatwią wam wyprawę w dorosłość i rynek pracy:

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu pomaga dostać się na staże, na które mogą zostać wysłani wszyscy bezrobotni. Staże takie trwają do 6 miesięcy. W przypadku studentów lub absolwentów poniżej 30 roku życia staż taki może trwać dłużej, aż do 12 miesięcy. Staże wspomagane przez PUP we Wrocławiu mogą być organizowane u pracodawców, jednoosobowych przedsiębiorców niezatrudniających pracowników, w organizacjach pozarządowych czy w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych. Podczas odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu także bierze udział w programie praktyk w administracji rządowej. Oferty można znaleźć na stronie: oferty.praca.gov.pl.

Bank Zachodni WBK organizuje praktyki w bankowości detalicznej w całej Polsce oraz prowadzi rekrutacje do biur centrali zlokalizowanych m. in. we Wrocławiu. Praktyki kierowane są przede wszystkim do osób, które w przyszłości chciałyby zajmować się profesjonalną obsługą klientów.

Nokia organizuje specjalne praktyki letnie – Summer Trainee. Centrum technologiczne we Wrocławiu co roku przyjmuje praktykantów na płatne staże trwające od czerwca do października. Praktyki są przeznaczone dla osób, które ukończyły minimum drugi rok studiów na kierunkach: informatyka, telekomunikacja, automatyka, robotyka lub pokrewnych.

Policja Dolnośląska również przyjmuje na praktyki studenckie w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Aby się na nie dostać należy złożyć m. in: imienne skierowanie na praktykę wydane przez uczelnię, projekt umowy lub porozumienia o odbycie praktyki, wypełniony wniosek o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej, kserokopie dokumentów czy oświadczenie o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

 

Anna Szumacher

Komentarze (0)