Wiodące branże w Poznaniu

Wiodące branże w Poznaniu

studia poznań praca po studiach

Branże w których Poznań rozwija się najszybciej

Poznań i cały obszar województwa wielkopolskiego jest w ostatnich latach uważany za jeden z najbardziej dynamicznych rynków w Polsce. Wpływa na to nie tylko atrakcyjne połączenie i dobra komunikacja, ale przede wszystkim intensywna ewolucja i przekształcanie regionu na wielu różnych płaszczyznach. Dzięki temu absolwenci uczelni poznańskich mają autentyczną możliwość na znalezienie interesującej ich pracy w zawodzie wyuczonym. Także zarobki w Poznaniu i województwie wielkopolskim są atrakcyjne - porównując w skali całego raju. Poniżej przyjrzymy się jakie branże uznawane są obecnie za przyszłościowe na terenie Poznania i jego najbliższych okolic.

W ostatnich latach wskaźnik bezrobocia w Poznaniu był najniższy wśród wszystkich miast wojewódzkich w Polsce i osiągał 3,3%. Tak niski wskaźnik związany jest z olbrzymim popytem na konkretnych specjalistów, przede wszystkim z branż BPO (outsourcing) i SSC (centra usług wspólnych) oraz IT, z ukierunkowaniem na oprogramowanie. Także działy HR, szczególnie te zatrudniające konsultantów tworzyły dynamiczne plany zatrudniania.

Kto jednak może mieć nadzieję na bezproblemowe znalezienie pracy w Poznaniu w najbliższych latach? Oto rozwojowe branże w tym mieście:

IT

Firmy informatyczne poszukują specjalistów z sektorów IT mogących pracować na stanowiskach: software developer, specjalista ds. sieci, konsultant SAP, programista, tester, analityk. Pracy można szukać przede wszystkim w zlokalizowanych w mieście parkach technologicznych.

SSC/PBO

Tworzenie parków biznesu, stref przemysłowych i biurowców nie tylko pomaga w rozwoju firm lokalnych, ale przede wszystkim ściąga do województwa wielkopolskiego zagranicznych inwestorów i firmy o zasięgu międzynarodowym. Poszukiwani są nie tylko absolwenci kierunków ekonomicznych czy informatycznych, ale również filolodzy, ze szczególnym podkreśleniem osób posługujących się biegle językami skandynawskimi, a także niemieckim i francuskim. Warto wiązać swoją przyszłość z rynkiem BPO z jeszcze przynajmniej jednego powodu; na przestrzeni ostatnich lat wzrasta wynagrodzenie w sektorze usług dla biznesu. Średnie zarobki wzrosły średnio od pięciuset do tysiąca złotych.

MOTORYZACJA

Wielkopolska jest zagłębiem jeśli chodzi o zatrudnienie w przemyśle samochodowym, dotyczy to tak handlu jak i serwisowania oraz naprawy samochodów. W województwie wielkopolskim rozwija się także przemysł związany z wytwarzaniem samochodów, przyczep i naczep oraz pozostałego sprzętu transportowego.

PRZEMYSŁ

Jeszcze kilka lat temu największy odsetek zatrudnienia w Wielkopolsce związany był z przemysłem, pracowała tam co czwarta osoba. Jeśli chodzi o przemysł i przetwórstwo przemysłowe najlepiej rozwijającymi się branżami pozostają: produkcja napojów i artykułów spożywczych, produkcja wyrobów z drewna, produkcja wytworów ze słomy, z papieru, z gumy oraz z tworzyw sztucznych. Przetwórstwo przemysłowe w Poznaniu w dużym stopniu opiera się również na produkcji metali i wyrobów metalowych oraz na produkcji urządzeń elektrycznych.

TRANSPORT I LOGISTYKA

W województwie wielkopolskim mocno trzyma się również sektor związany z transportem i logistyką. Ten pierwszy bezpośrednio związany jest z rozwojem motoryzacji w regionie, natomiast logistyka dotyczy kwestii magazynowania i działalności usługowej związanej z transportem. Prężnie działa również sektor transportu lądowego, wodnego oraz lotniczego. Rozwija się także transport rurociągowy.

Pozostałe sektory, w których można znaleźć zatrudnienie to szeroko pojęty handel oraz rynek związany z obsługą nieruchomości oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. Duży potencjał mają zawody związane z obsługą finansową i pośrednictwem finansowym.

Warto również zwrócić uwagę na prężnie rozwijającą się współpracę między największymi firmami w województwie, a uczelniami poznańskimi: Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, Politechniką Poznańską i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na staże i praktyki poszukiwani są przede wszystkim studenci kierunków technicznych. W mieście znajduje się także około pięćdziesięciu placówek naukowo-badawczych, aktywnie działa też Wielkopolska Platforma Innowacyjna.

 

Anna Szumacher

Komentarze (0)