Uczelnie w Warszawie

Uczelnie w Warszawie

Uczelnie w Warszawie

Uczelnie w Warszawie

Stolica Polski przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu rekordowo wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni państwowych i ponad 50 niepublicznych, w tym unikaty takie jak Akademia Pedagogiki Specjalnej, czy Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

 


uczelnie warszawa - uniwersytet warszawskiUczelnie w Warszawie - Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski swoimi tradycjami sięga do początku XIX wieku. Teraz jest to jedna z najbardziej prestiżowych uczelni w Polsce: absolwenci praktycznie nie mają żadnego problemu ze znalezieniem pracy. 
W skład uniwersytetu wchodzi 20 wydziałów, które prowadzą studia na ponad 100 kierunkach. Wśród nich pozycje „tradycyjne”, z wielu dziedzin nauki, ale także te nietypowe: logopedia ogólna i kliniczna, kryminologia, bioetyka czy studia nad słowiańszczyzną wschodnią.
 


Czytaj więcej: Uniwersytet Warszawski - studia, kierunki studiów, rekrutacja


uczelnie warszawa - politechnika warszawskaUczelnie w Warszawie - Politechnika Warszawska

Jedną z największych uczelni w Warszawie jest Politechnika Warszawska. W rankingu „Perspektyw” ta uczelnia wygrywa nieprzerwanie od 9 lat. To mówi samo za siebie! Do wyboru kandydaci mają ponad 30 kierunków studiów (w tym w języku angielskim) a 86% absolwentów, według badań uczelni, jest zadowolonych z życia zawodowego. 
Najpopularniejszymi kierunkami, od wielu lat pozostają: automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn i gospodarka przestrzenna. 

 


Czytaj więcej: Politechnika Warzawska - studia, kierunki studiów, rekrutacja

Inną uczelnią techniczną jest Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. Uczelnia ma bogata ofertę kierunków wojskowych: informatykę, kryptologię, budownictwo, elektronikę, kartografię, logistyką a nawet lotnictwo i kosmonautykę.
Akademia Obrony Narodowej również jest uczelnią wojskową. Na dwóch wydziałach prowadzone jest 10 kierunków: administracja, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, europeistyka, historia, stosunki międzynarodowe...
 


Czytaj więcej: Wojskowa Akademia Techniczna - studia, kierunki studiów, rekrutacja


uczelnie warszawa - szkoła główna służby pożarniczejUczelnie w Warszawie - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Uczelnia powstała w 1982 roku kształci zawodowych strażaków, a także specjalistów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i cywilnego. Uczelnia prowadzi studia inżynierskie i magisterskie. Na Na SGSP studiować można dziennie lub zaocznie. Na uczelni studiują zarówno studenci mundurowi jak i cywilni. Warto wspomnieć, że jest to jedyna uczelnia w Polsce kształcąca kadrę oficerską Państwowej Straży Pożarnej. Szkoła kompleksowo i rzetelnie przygotowuje do zawodu...

 


Czytaj więcej: Szkoła Główna Służby Pożarniczej - studia, kierunki studiów, rekrutacja

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego prowadzi studia i badania, które wspierają różne obszary gospodarki. SGGW prowadzi 37 kierunków takich jak: hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, ochrona zdrowia roślin, leśnictwo, meblarstwo, technologia żywności i żywienie człowieka, ale także ekonomię, dietetykę, socjologię czy pedagogikę. Przy uczelni działa także wiele organizacji, które wpierają aktywność studentów po zajęciach. Można wybrać kluby turystyczne ...
 
 

uczelnie warszawa - sghUczelnie w Warszawie - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Warszawską szkołą ekonomiczną jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie — to najstarsza tego typu uczelnia w Polsce. Znajduje się wśród 85 najlepszych szkół biznesu w Europie. Prowadzi studia bezwydziałowo, na dziewięciu kierunkach (ekonomia, europeistyka, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, metody ilościowe w ekonomii i systemach informacyjnych, stosunki gospodarcze, polityka społeczna, stosunki międzynarodowe oraz zarządzanie)...

 

 

Czytaj więcej: Szkoła Główna Handlowa - studia, kierunki studiów, rekrutacja

APS to najstarsza uczelnia pedagogiczna w Polsce. Ten unikat w skali krajowej skupia się na kształceniu kadr pedagogicznych oraz kadr do pracy z osobami niepełnosprawnymi (Wydział Nauk Pedagogicznych) oraz na naukach społecznych (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych). Przyszli pedagodzy mają do wyboru wiele kierunków i specjalności, m. in: pedagogika zdolności i informatyka, pedagogika terapeutyczna, logopedia, zarządzanie w oświacie, czy doradztwo zawodowe.

 

 


Czytaj więcej: Akademia Pedagogiki Specjalnej - studia, kierunki studiów, rekrutacja

Warszawski Uniwersytet Medyczny — największa polska uczelnia medyczna. Do wyboru jest zarówno kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny, ale także pielęgniarstwo, fizjoterapia, analityka medyczna, a z kierunków unikatowych: audiofonologia. W bazie klinicznej znajduje się aż pięć szpitali, w których można odbywać praktyki i staże, a także prowadzić badania. Uniwersytet korzysta także z „bazy obcej”, czyli szpitali, w których ma zlokalizowanie niektóre katedry i kliniki. Działalność naukowa dotyka większości zakresów medycyny, ale szczególną wagę przywiązuje się tu do leczenia oraz badania chorób cywilizacyjnych. ...
Szczególne dla tej uczelni jest prowadzenie kierunków teologicznych na Wydziale Teologicznym, Prawa Kanonicznego i Nauk Historycznych i Społecznych. Inne wydziały oferują szeroki wybór studiów humanistycznych (socjologię, psychologię, historię, polonistykę i inne), ale także z zakresu nauk ścisłych: biologię, informatykę, ekonometrię, chemię. Po zajęciach można nie tylko brać udział w kołach naukowych (szczególnie związane z profilem uczelni są te, na których poszerza się informację z zakresu prawa kanonicznego, pedagogiki specjalnej i filozofii), ale tez uczestniczyć w organizacjach studenckich...
 

Uczelnia kształci na dwóch kierunkach: teologii i pedagogice. Do wyboru jest kilka ciekawych specjalizacji, jak: pedagogika międzykulturowa, resocjalizacyjna, opiekuńcza a na teologii: teologia protestancka, prawosławna, starokatolicka.  Wydział pedagogiczny zachęca kandydatów „elastycznym i nowoczesnym programem zajęć”, „indywidualnym podejściem do studenta” oraz korzystną lokalizacją – blisko Starówki, placu Krasińskich i stacji metra Ratusz-Arsenał.

 

 

Czytaj więcej: Chrześcijańska Akademia Teologiczna - studia, kierunki studiów, rekrutacja

Artyści mogą kształcić się na uczelni takiej jak Akademia Sztuk Pięknych, która wypuściła spod swoich skrzydeł znanych artystów: Józefa Robakowskiego, Pawła Althamera, Krzysztofa Wodiczko Przemysława Kwieka, Mirosława Bałka, Zofię Kulik, Katarzynę Kozyrę, Bognę Burską.

 


 

 

Czytaj więcej: ASP Warszawa studia, kierunki studiów rekrutacja

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza prowadzi studia na trzech wydziałach: Aktorskim, Wiedzy o Teatrze i Reżyserii. Na swoim koncie uczelnia ma udział w znaczących festiwalach w Polsce: Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych ITSelF, Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich oraz za granicą. Prize w Rzymie, Artorium w Bańskiej Bystrzycy...
 
 
 

 

Komentarze (0)