Uczelnie w Warszawie

Uczelnie w Warszawie

uczelnie warszawa

Uczelnie w Warszawie

Stolica Polski przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu rekordowo wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni państwowych i ponad 50 niepublicznych, w tym unikaty takie jak Akademia Pedagogiki Specjalnej, czy Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski (ponad 44 tysiące studentów), Politechnika Warszawska (ponad 37 tysięcy studentów) oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.


uczelnie warszawa - uniwersytet warszawskiUczelnie w Warszawie - Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski swoimi tradycjami sięga do początku XIX wieku. Teraz jest to jedna z najbardziej prestiżowych uczelni w Polsce: absolwenci praktycznie nie mają żadnego problemu ze znalezieniem pracy. Według danych ZUS-u (lata 2009 – 2011) 94% absolwentów z tytułem magistra miało doświadczenie w pracy, a 86% pracowało na etacie. 
W skład uniwersytetu wchodzi 20 wydziałów, które prowadzą studia na ponad 100 kierunkach. Wśród nich pozycje „tradycyjne”, z wielu dziedzin nauki, ale także te nietypowe: logopedia ogólna i kliniczna, kryminologia, bioetyka czy studia nad słowiańszczyzną wschodnią.
Ta Warszawska uczelnia wspiera także wszechstronny rozwój swoich studentów pomiędzy zajęciami. Działają na niej koła naukowe, w których studenci zgłębiają wiedzę o cyberpsychologii, prawa drogowego, żeglarstwa i wielu innych dziedzin. Można zapisać się również do zespołów muzycznych i teatralnych UW (największe to między innymi: Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, Chór Kameralny Collegium Musicum UW, Zespół Pieśni i Tańca UW Warszawianka oraz Teatr Hybrydy). Aktywni mają do wyboru ponad 40 sekcji AZS-u albo uczestniczenie w Uniwersyteckim klubie Alpinistycznym.
Naukowcy z Uniwersytetu warszawskiego osiągnęli już wiele. Paleontolodzy z UW w Górach Świętokrzyskich odkryli szczątki Ichthyostega, czyli prawdopodobnie pierwszego czworonożnego zwierzęcia, jakie chodziło po tej planecie! Joanna Oracz, w ramach pracy magisterskiej, skonstruowała superdokładny mikroskop, a grupa fizyków prowadzi na UW badania biomedyczne (dotyczące interfejsów mózg-komputer BCI). Oprócz tego, Uniwersytet tworzy Elektroniczny Korpus Polskiego Języka Migowego, największy taki zbiór na świecie! Od kilkunastu lat na UW uczy się języka nahuatl (azteckiego). 

O uniwersytecie świadczą także jego absolwenci. A absolwenci UW to naprawdę wspaniałe grono! Wśród nich są nobliści: Henryk Sienkiewicz, Czesław Miłosz, Józef Rotblat, politycy: Lech oraz Jarosław Kaczyńscy, Bronisław Komorowski.  


Czytaj więcej: Uniwersytet Warszawski - studia, kierunki studiów, rekrutacja


uczelnie warszawa - politechnika warszawskaUczelnie w Warszawie - Politechnika Warszawska

Jedną z największych uczelni w Warszawie jest Politechnika Warszawska. W rankingu „Perspektyw” ta uczelnia wygrywa nieprzerwanie od 9 lat. To mówi samo za siebie! Do wyboru kandydaci mają ponad 30 kierunków studiów (w tym w języku angielskim) a 86% absolwentów, według badań uczelni, jest zadowolonych z życia zawodowego. Najpopularniejszymi kierunkami, od wielu lat pozostają: automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn i gospodarka przestrzenna. Ale do wyboru są także te mniej popularne, ale ciekawe: inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych, fotonika czy papiernictwo i poligrafia. Ale studia to nie tylko zajęcia! Warto brać udział w życiu uczelni, poprzez uczestnictwo w kołach naukowych, nagrywać reportaże dla Studenckiej Telewizji Politechniki Warszawskiej (TVPW) lub Radia Aktywnego albo tworzyć portal „polibuda.info”. Aktywni mogą zapisać się do sekcji AZS-u, Zespołu Pieśni i Tańca, Chóru Akademickiego.


Czytaj więcej: Politechnika Warzawska - studia, kierunki studiów, rekrutacja

Inną uczelnią techniczną jest Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. Uczelnia ma bogata ofertę kierunków wojskowych: informatykę, kryptologię, budownictwo, elektronikę, kartografię, logistyką a nawet lotnictwo i kosmonautykę.
Akademia Obrony Narodowej również jest uczelnią wojskową. Na dwóch wydziałach prowadzone jest 10 kierunków: administracja, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, europeistyka, historia, stosunki międzynarodowe (na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego) oraz logistyka, zarządzanie, lotnictwo, obronność i ekonomika obronności (na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia). Prowadzi się w niej prace badawcze z zakresu wojskowości, sztuki wojennej, strategii, działań operacyjnych i taktyki. 
 


Czytaj więcej: Wojskowa Akademia Techniczna - studia, kierunki studiów, rekrutacja


uczelnie warszawa - szkoła główna służby pożarniczejUczelnie w Warszawie - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Uczelnia powstała w 1982 roku kształci zawodowych strażaków, a także specjalistów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i cywilnego. Uczelnia prowadzi studia inżynierskie i magisterskie. Na Na SGSP studiować można dziennie lub zaocznie. Na uczelni studiują zarówno studenci mundurowi jak i cywilni. Warto wspomnieć, że jest to jedyna uczelnia w Polsce kształcąca kadrę oficerską Państwowej Straży Pożarnej. Szkoła kompleksowo i rzetelnie przygotowuje do zawodu, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej – studenci mają szeroki wybór instytucji, w których odbywają obowiązkowe praktyki, m. in Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Grupa LOTOS S. A. w Gdańsku. Uczelnie posiada dwa wydziały: Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (WIBP) oraz Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (WIBC). SGSP cieszy się popularnością wśród studentów, którzy przyjeżdżają do Warszawy z całego kraju aby realizować swoje pasje. Przykładowe kierunki to: inżynieria bezpieczeństwa (specjalności: inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, inżynieria bezpieczeństwa cywilnego, inżynieria bezpieczeństwa pracy), czy bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalności: zarządzanie bezpieczeństwem, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona ludności).


Czytaj więcej: Szkoła Główna Służby Pożarniczej - studia, kierunki studiów, rekrutacja

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego prowadzi studia i badania, które wspierają różne obszary gospodarki. SGGW prowadzi 37 kierunków takich jak: hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, ochrona zdrowia roślin, leśnictwo, meblarstwo, technologia żywności i żywienie człowieka, ale także ekonomię, dietetykę, socjologię czy pedagogikę. Przy uczelni działa także wiele organizacji, które wpierają aktywność studentów po zajęciach. Można wybrać kluby turystyczne (Akademicki Klub Turystyczny SGGW, Klub „Czwórka”), sportowe (AZS), aktywność w wolontariatach (Studencki Wolontariat „Aktywni”) albo działać w Samorządzie Studenckim. Popularne jest także uczestnictwo w organizacjach artystycznych: Chórze Akademickim, Ludowym Zespole Artystycznym „Promni” i Orkiestrze Reprezentacyjnej. SGGW jako „Szkoła przyjazna studentom” chlubi się dobrze rozwiniętą infrastrukturą. Jej kampus jest dobrze wyposażony. Znajdują się na nim nie tylko budynki dydaktyczne i Domy Studenta, ale także stołówki, basen, korty tenisowe i inne boiska sportowe. Na sporej części znajduje się piękny park.

uczelnie warszawa - sghUczelnie w Warszawie - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Warszawską szkołą ekonomiczną jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie — to najstarsza tego typu uczelnia w Polsce. Znajduje się wśród 85 najlepszych szkół biznesu w Europie. Prowadzi studia bezwydziałowo, na dziewięciu kierunkach (ekonomia, europeistyka, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, metody ilościowe w ekonomii i systemach informacyjnych, stosunki gospodarcze, polityka społeczna, stosunki międzynarodowe oraz zarządzanie). Szczególnymi osiągnięciami SGH może pochwalić się przede wszystkim w zakresie zarządzania — w 2006 roku po raz pierwszy znalazła się w pierwszej czterdziestce w rankingu dziennika Financial Times, oceniającego studia magisterskie w dziedzinie zarządzania. Uczelnia współpracuje z wieloma firmami (L’Oréal, Deloitte, PKO Bank Polski), oferując swoim studentom cenne praktyki, czy warsztaty. Warto wspomnieć wyniki badań firmy Sedlak & Sedlak, z których wynika, że absolwenci SGH zarabiają najlepiej spośród absolwentów wszystkich uczelni w Polsce.

Czytaj więcej: Szkoła Główna Handlowa - studia, kierunki studiów, rekrutacja

APS to najstarsza uczelnia pedagogiczna w Polsce. Ten unikat w skali krajowej skupia się na kształceniu kadr pedagogicznych oraz kadr do pracy z osobami niepełnosprawnymi (Wydział Nauk Pedagogicznych) oraz na naukach społecznych (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych). Przyszli pedagodzy mają do wyboru wiele kierunków i specjalności, m. in: pedagogika zdolności i informatyka, pedagogika terapeutyczna, logopedia, zarządzanie w oświacie, czy doradztwo zawodowe.

 

 

 


Czytaj więcej: Akademia Pedagogiki Specjalnej - studia, kierunki studiów, rekrutacja

Warszawski Uniwersytet Medyczny — największa polska uczelnia medyczna. Do wyboru jest zarówno kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny, ale także pielęgniarstwo, fizjoterapia, analityka medyczna, a z kierunków unikatowych: audiofonologia. W bazie klinicznej znajduje się aż pięć szpitali, w których można odbywać praktyki i staże, a także prowadzić badania. Uniwersytet korzysta także z „bazy obcej”, czyli szpitali, w których ma zlokalizowanie niektóre katedry i kliniki. Działalność naukowa dotyka większości zakresów medycyny, ale szczególną wagę przywiązuje się tu do leczenia oraz badania chorób cywilizacyjnych. Uniwersytet ściśle współpracuje z ośrodkami badawczymi i innymi instytucjami z całej Europy, w szczególności z Niemiec, Francji, Szwecji, Holandii, Austrii i Wielkiej Brytanii. Rozwija się także współpraca pozaeuropejska: z USA, chinami, Japonią i Indiami.
 
Szczególne dla tej uczelni jest prowadzenie kierunków teologicznych na Wydziale Teologicznym, Prawa Kanonicznego i Nauk Historycznych i Społecznych. Inne wydziały oferują szeroki wybór studiów humanistycznych (socjologię, psychologię, historię, polonistykę i inne), ale także z zakresu nauk ścisłych: biologię, informatykę, ekonometrię, chemię. Po zajęciach można nie tylko brać udział w kołach naukowych (szczególnie związane z profilem uczelni są te, na których poszerza się informację z zakresu prawa kanonicznego, pedagogiki specjalnej i filozofii), ale tez uczestniczyć w organizacjach studenckich. Przy UKSW działa Akademicki Związek Sportowy, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oraz chór i teatr. UKSW należy do grupy uniwersytetów „U 10”, które tworzą placówki przyjazne osobom niepełnosprawnym. Tutaj nie ma problemów z poruszaniem się i organizacją studiów.
 

Uczelnia kształci na dwóch kierunkach: teologii i pedagogice. Do wyboru jest kilka ciekawych specjalizacji, jak: pedagogika międzykulturowa, resocjalizacyjna, opiekuńcza a na teologii: teologia protestancka, prawosławna, starokatolicka.  Wydział pedagogiczny zachęca kandydatów „elastycznym i nowoczesnym programem zajęć”, „indywidualnym podejściem do studenta” oraz korzystną lokalizacją – blisko Starówki, placu Krasińskich i stacji metra Ratusz-Arsenał.


 

 

 

Czytaj więcej: Chrześcijańska Akademia Teologiczna - studia, kierunki studiów, rekrutacja

Artyści mogą kształcić się na uczelni takiej jak Akademia Sztuk Pięknych, która wypuściła spod swoich skrzydeł znanych artystów: Józefa Robakowskiego, Pawła Althamera, Krzysztofa Wodiczko Przemysława Kwieka, Mirosława Bałka, Zofię Kulik, Katarzynę Kozyrę, Bognę Burską.

 

 


 

 

 

Czytaj więcej: ASP Warszawa studia, kierunki studiów rekrutacja

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza prowadzi studia na trzech wydziałach: Aktorskim, Wiedzy o Teatrze i Reżyserii. Na swoim koncie uczelnia ma udział w znaczących festiwalach w Polsce: Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych ITSelF, Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich oraz za granicą: Światowy Festiwal Szkół Teatralnych w Peru, International Festival of Theatre Institutes w New Delhi Istropolitana Projekt w Bratysławie, Festiwal w Brnie, Singing Mask w Petersburgu, Podium w Moskwie, SZEM w Miskolcu, Baltic House w Petersburgu, National Prize w Rzymie, Artorium w Bańskiej Bystrzycy.
 
 

 

Komentarze (0)