Uczelnie w Krakowie

Uczelnie w Krakowie

Uczelnie w Krakowie

Uczelnie w Krakowie

Kraków to miasto magiczne, określane mianem polskiej stolicy kultury, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością tworząc niezwykłą atmosferę, która jednocześnie zachwyca i zadziwia. Kraków stanowi kolebkę tradycji akademickich. To właśnie tutaj w 1364r. powstał Uniwersytet Jagielloński, będący jedną z najstarszych uczelni na świecie, a także narodziła się tradycja organizowania studenckiego święta, czyli juwenaliów.

 

Uniwersytet ten jest najbardziej prestiżową i zarazem najstarszą uczelnią w Polsce. Kształci ona na wszystkich trzech stopniach, na 15 wydziałach. Prowadzi tak niezwykłe kierunki jak: neurobiologia, zaawansowane materiały i nanotechnologia, religioznawstwo albo jedyne w Polsce studia z zakresu prawa autorskiego. Osobną jednostką podporządkowaną UJ jest Collegium Medicum, na którym znajdują się wydziały lekarskie. Do wyboru są kierunki: lekarski, elektroradiologia, pielęgniarstwo, fizjoterapia, analiza medyczna albo kosmetologia. Na UJ można uczyć się wielu języków. Wśród kierunków filologicznych znajdziemy filologie szwedzką, ukraińską, rumuńską, kroatystykę (czyli naukę o języku chorwackich), arabistykę, japonistykę a nawet turkologię. Styl „studenckiego życia” w Krakowie jest bardzo tradycyjny. UJ ma tradycję i prestiż, a to pomaga nie tylko w organizowaniu wspaniałych zajęć w ramach studiów, ale także poza nimi. Warto brać udział w kołach naukowych — ich praca i prowadzone przez nie badania zostają docenione! W konkursie na najlepsze koła naukowe (StRuNa 2012) wyróżnione zostały: Koło Neuronaukowców  „Neuronus”, Koło Promocji Zdrowia oraz Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ.

Jeżeli posiadasz zacięcie artystyczne możesz spróbować swoich sił w Chórze Akademickim „Camerata Jagellonica”, teatrze „Remedium” albo w Zespole Pieśni i Tańca „Słowianki”. Przy uczelni działają także media: miesięcznik „Alma Mater”, Pismo Studentów WUJ - Wiadomości Uniwersytetu Jagiellońskiego i czasopismo NIMB, które zajmuje się współczesną nauką i jej relacjami z otoczeniem. Studenci na tym krakowskim uniwersytecie potrafią się wspierać jak rodzina — to tutaj zorganizowane zostało w 2005 roku Studenckie Biuro Tłumaczeń Uniwersytetu Jagiellońskiego, które nieodpłatnie pomaga studentom, pracownikom i doktorantom.  Od ponad 20 lat działa także Fundacja Studentów „Bratniak”. Prowadzi ona działalność hotelową, a pozyskane z niej środki są przeznaczane na wspieranie kultury studenckiej. Warto podkreślić, iż Uniwersytet Jagielloński posiada szczególnie  mocną pozycję na arenie międzynarodowej. Należy m.in. do Grupy Coimbra, w skład której wchodzą najstarsze uniwersytety kontynentu europejskiego, a także Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów,  Sieci Utrechckiej – konsorcjum utrzymującego współpracę z uczelniami europejskimi, z USA oraz Australii, czy do stowarzyszenia Europaeum – organizacji 10. wiodących uniwersytetów świata.

 


uczelnie kraków agh

Uczelnie w Krakowie - Akademia Górniczo Hutnicza

W Krakowie mieści się jedna z największych uczelni technicznych w Polsce — Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Studenci tej uczelni mogą zdobyć wykształcenie na 57 kierunkach (w tym ponad 200 specjalizacjach). AGH oferuje kandydatom także możliwość podjęcia nauki na kierunkach rzadko spotykanych: mikroelektronice w technice i medycynie, inżynierii akustycznej, metalurgii. Oprócz wydziałów technicznych, na AGH działa także Wydział Humanistyczny, który prowadzi studia z zakresu socjologii i kulturoznawstwa. Uczelnia wspiera wszechstronny rozwój swoich studentów, także poza zajęciami. Działa tutaj ponad 100 kół naukowych, sekcje sportowe AZS-u oraz inne organizacje studenckie. Osoby z zacięciem artystycznym mogą spróbować swoich sił w Chórze Mieszanym „Con Fuoco”,  Orkiestrze Reprezentacyjnej lub Zespole Pieśni i Tańca „Krakus”.


Czytaj więcej: Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie


uczelnie w krakowie - politechnika krakowskaUczelnie w Krakowie - Politechnika Krakowska

Inną uczelnią techniczną w mieście jest Politechnika Krakowska, która mimo konkurencji innych szkół wyższych wywalczyła sobie mocne pozycje w rankingach — 10. miejsce w rankingu „Perspektyw” w 2014 roku. Prowadzi ona ponad 25 rożnych kierunków na 7 wydziałach. Politechnika współpracuje z wieloma małopolskimi przedsiębiorstwami, dzięki temu studenci maja szansę zdobyć nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także praktyczną. Organizowane są ciekawe projekty badawcze, a współpraca obejmuje również pakiet rozwijających staży i praktyk. Oprócz rozwoju intelektualnego, żacy mogą rozwijać się fizycznie. Umożliwia to chociażby nowoczesny kompleks sportowy z kortami tenisowymi, salą fitness i boksami do squasha. Również uzdolnieni artystycznie mają co robić na Politechnice Krakowskiej. Uczelnia prowadzi wystawy fotograficzne i plastyczne, muzeum i  Studencki Klub „Kwadrat”. Działać można także w kołach naukowych albo zgłaszać swoje inne pomysły do redakcji miesięcznika czy rozgłośni radiowej.

Czytaj więcej: Politechnika Krakowska


uczelnie kraków - uniwersytet ekonomiczny.jpgUczelnie w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Tradycje starych uczelni podtrzymuje w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny — druga tego typu najstarsza uczelnia w kraju i największa w Polsce pod względem liczby studentów. Na czterech wydziałach (Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych,  Finansów, Towaroznawstwa oraz Zarządzania) studiować można na 19 kierunkach. Atutem uczelni jest jej rozbudowana współpraca międzynarodowa, dzięki której studenci mogą wyjechać na studia w ramach wielu programów — Erasmus, JOSZEF (wymiana pomiędzy krajami Europy Środkowej i Wschodniej), z FFS (wymiana z Norwegią i Liechtensteinem). Można również spróbować zdobyć stypendium na wyjazd do Japonii lub USA. A jeżeli chciałbyś zobaczyć jak studiuje się w Gdańsku, Warszawie albo w  Poznaniu, możesz skorzystać z wymian pomiędzy polskimi uczelniami ekonomicznymi (Transekonomik).


Czytaj więcej: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


uczelnie w krakowie - uniwersytet rolniczyUczelnie w Krakowie - Uniwersytet rolniczy w Krakowie

Znana uczelnią w Krakowie jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja. Powstał on jako osobna placówka z Uniwersytetu Jagiellońskiego i to właśnie z tej uczelni czerpie tradycje akademickie. UR kształci z zakresu nauk rolniczych, leśnych, biologicznych, ekonomicznych i inżynieryjnych — kandydaci mogą wybierać spośród 24 kierunków. Jeden kierunek — weterynaria — jest prowadzony razem z UJ w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR. Walorem uczelni jest przede wszystkim zaplecze badawcze. W uniwersyteckim Centrum Szkolenia w Krynicy Zdroju 3,5 ha zajmują obiekty Leśnego Zakładu Doświadczalnego. Stacje doświadczalne znajdują się w wielu okolicznych miastach i wsiach. Najnowsza taka placówka, otwarta w 2014 roku, to Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej. Dzięki temu studenci mogą skonfrontować swoją wiedzę teoretyczną z praktyką. 

 

Czytaj więcej: Uniwersytet rolniczy w Krakowie


uczelnie w krakowie - uniwersytet pedeagogiczny

Uczelnie w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Ważną uczelnią w Krakowie jest Uniwersytet Pedagogiczny. Jest to czołowy uniwersytet w rankingu uczelni pedagogicznych. Studia można podjąć na 38 kierunkach, w tym na kilku otworzonych w 2014 roku: zarządzaniu oświatą i organizacjami pozarządowymi, infobrokerstwie, etyce, mediacji i negocjacjach a na studiach magisterskich — odnowa biologiczna.  Prawdziwym kierunkiem unikatowym jest niemcoznawstwo i studia środkowoeuropejskie (kierunek na studiach II stopnia). W ramach niego można zdobyć podwójny dyplom, zarówno z polskiej uczelni, jak i z Uniwersytetu Karola w Pradze. Studenci spędzają jeden z czterech semestrów na czeskiej uczelni. To niesamowite doświadczenie, w dodatku dyplom zagranicznej, prestiżowej uczelni to mocny punkt w przyszłym CV!


Czytaj więcej: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie


uczelnie w krakowie - awfUczelnie w Krakowie - Akademia Wychowania Fizycznego

Uczelnią kształcącą sportowców w Krakowie jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (patron to polski narciarz z okresu dwudziestolecia międzywojennego).  Wybrać można spośród 5 kierunków: wychowania fizycznego, sportu, fizjoterapii, terapii zajęciowej oraz turystyki i rekreacji. W chwilach wolnych od zajęć studenci udzielają się artystycznie albo rozwijają swoje pasje sportowe. Między innymi w: Zespole Pieśni i tańca „Krakowiak”, kole PTTK, Akademickim Klubie Narciarskim „Gips” i w sekcjach sportowych AZS-u.

 

 


Czytaj więcej: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie


uczelnie w Krakowie - Państwowa Wyższa Szkoła TeatralnaUczelnie w Krakowie - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna

W mieście znajdują się jeszcze dwie uczelnie publiczne: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego i Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki. PWST prowadzi dwa kierunki jednolite magisterskie: aktorstwo i reżyserię. Ale prawdziwą wizytówka uczelni są jej absolwenci. Do tego znakomitego grona należą: Kalina Jędrusik, Sonia Bohosiewicz, Artur Chamski, Jerzy Kryszak, Gustaw Holoubek i inny wielcy polscy aktorzy.

 

 

 


Czytaj więcej: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna


uczelnie w krakowie - aspUczelnie w Krakowie - Akakdemia Sztuk Pięknych

ASP, podobnie jak Uniwersytet Rolniczy, była wcześniej jednym z instytutów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1833 roku została wyodrębniona i stała się najstarszą uczelnią artystyczną w Polsce. Obecnie ASP to 7 wydziałów: Malarstwa, Rzeźby, Grafiki, Architektury Wnętrz, Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Form Przemysłowych oraz Wydział Intermediów. Prowadzą studia na 5 kierunkach, w tym, między innymi, scenografię i konserwację dzieł sztuki. 

 


Czytaj więcej: Akademia Sztuk Pięknych

 

 

(DCH)

w Krakowie - zasady rekrutacji

Komentarze (0)