Praca w Opolu

Praca w Opolu

studia praca Opole

Praca w Opolu

Władze miasta starają się współpracować ze szkołami wyższymi; pod skrzydła biorą Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (zarówno Politechniki Opolskiej, jak i Uniwersytetu). Uczelnie otworzyły również Biura Karier, które pomagają szukać staży oraz praktyk na obszarze Opola.

Dodatkowo, Uniwersytet Opolski podjął działania nad studiami dualnymi (łączącymi naukę z pracą), w trakcie ich trwania studenci nie tylko uczęszczają na zajęcia, ale także pracują (semestr został podzielony na 3 miesiące nauki i 3 miesiące praktyk). Taki system pozwala na rozwinięcie skrzydeł już w trakcie studiów i, co ważne, w swoim wymarzonym zawodzie! W 2014 r. takie rozwiązania odbyły się w ramach kierunku języki obce w turystyce.

Innym sposobem na walkę z bezrobociem w mieście jest współpraca z Unią Europejska i prowadzenie szkoleń w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego — jest to program, mający na celu pomoc przy zarządzaniu środkami pozyskanymi od UE, tak by najlepiej przysłużyło się to rozwojowi regionu.

Opole jest również otwarte na współpracę z zagranicą. Umowy partnerskie podpisały miasta z takich państw jak Litwa, Niemcy, Węgry, Rosja, Czechy, Włochy, Francja, Ukraina czy Finlandia. 

 

 

 

(Dominika Chachuła)

Komentarze (0)