Praktyki Kielce

Praktyki Kielce

praktyki kielce

Praktyki Kielce

Kielce, miasto w środkowo-wschodniej Polsce, jest stolicą województwa świętokrzyskiego i centrum gospodarczym, naukowym, kulturalnym oraz wystawienniczo-targowym. Kielce to także centralny ośrodek aglomeracji kieleckiej. Miasto zamieszkuje prawie 200 tysięcy osób.

Praktyki w Kielcach można odbywać dzięki współpracy z Biurami Karier kilku uczelni, bezpośrednio poprzez kontakt z instytucjami, firmami lub urzędami albo dzięki dedykowanym stronom internetowym.

 

BIURA KARIER

Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowi centrum informacji o praktykach i stażach, dzięki któremu można nabyć nowe umiejętności, nawiązać kontakty, poznać oczekiwania pracodawców, skonfrontować wyobrażenia akademickie z rzeczywistością i zdobyć doświadczenie. Akademickie Biuro Karier UJK pomaga również w zakresie: pozyskiwania aktualnych informacji o ofertach praktyk i staży, nawiązania kontaktu z instytucją lub firmą wybraną przez studenta jako miejsce odbycia praktyki, stażu, wolontariatu, przygotowania kandydata do odbycia rozmowy rekrutacyjnej, weryfikacji dokumentów aplikacyjnych pod kątem wybranej oferty oraz otrzymania niezbędnych informacji o prawach i obowiązkach wynikających z podjęcia praktyki dodatkowej. Studenci UJK mogą korzystać z ofert praktyk zawodowych obowiązkowych, praktyk absolwenckich i staży. Akademickie Biuro Karier zachęca także do skorzystania z dwóch dodatkowych form rozwoju zawodowego dedykowanych studentom UJK w Kielcach, jakimi są praktyka nieobowiązkowa oraz staż absolwencki.

Do zadań realizowanych przez Akademickie Biuro Karier UJK w Kielcach należy także prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów zainteresowanych znalezieniem pracy, pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe, organizowanie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, organizacja targów pracy oraz poradnictwo indywidualne i grupowe z uwzględnieniem predyspozycji i ograniczeń do wykonywania zawodu.

Akademickie Centrum Kariery Politechniki Świętokrzyskiej powstało na bazie działającego od 1997 roku Biura Karier. Jego głównymi obszarami działania są: informowanie o dostępnych ofertach pracy, staży i praktyk, tworzenie banku danych o studentach i absolwentach, przeprowadzanie sondaży rynku pracy, nawiązywanie kontaktów z firmami, prowadzenie poradnictwa indywidualnego, pomoc w przygotowaniu się do poszukiwania pracy oraz organizowanie szkoleń oraz spotkań studentów z przedstawicielami firm i specjalistami na rynku pracy.

Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach organizuje praktyki zawodowe dla uczniów drugich i trzecich klas. Praktyki zawodowe organizowane u pracodawców odbywają wyłącznie uczniowie klas drugich natomiast uczniowie klas trzecich uczestniczą w praktykach na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych. Praktyki Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach można odbywać w bankach, urzędach, instytucjach, hotelach, pensjonatach i biurach turystycznych. Przygotowują do podjęcia pracy w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej. ZSE w Kielcach organizuje także praktyki zawodowe na terenie Niemiec i Wielkiej Brytanii w ramach programu Leonardo da Vinci.

Biuro Karier Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach udziela pomocy studentom i absolwentom w zakresie wyboru drogi rozwoju zawodowego, przygotowania do wejścia na otwarty rynek pracy, znalezienia stażu zawodowego lub pracy odpowiadającej ich wykształceniu i aspiracjom. Uczestniczy również w tworzeniu Portalu Absolwenta, publikując porady z zakresu doradztwa zawodowego oraz na bieżąco informując studentów i absolwentów o aktualnych ofertach pracy, stażach i szkoleniach.

Staropolska Szkoła Wyższa także posiada Biuro Karier. Realizuje zadania aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów dzięki działaniom z zakresu zbierania i dostarczania ofert staży i praktyk zawodowych oraz ofert pracy stałej i czasowej w kraju i zagranicą, dostarczania informacji o kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje, prowadzenia doradztwa zawodowego indywidualnego i zbiorowego oraz kontaktu z pracodawcami.

Celem Biura Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu jest pomoc studentom w wejściu na rynek pracy oraz w efektywnym poruszaniu się i funkcjonowaniu na nim. Głównymi zadaniami BK jest: dostarczanie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy  i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zbieranie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych, przeprowadzanie szkoleń i warsztatów w zakresie informacji i poradnictwa zawodowego, współdziałanie z Urzędami Pracy w zakresie promowania i rozwoju kształcenia zawodowego oraz prowadzanie własnego monitoringu karier zawodowych  absolwentów. Praktyki WSZ można odbywać m.in. w zawodach: Mechatronik, Kosmetolog, Filolog.

 

URZĘDY, FIRMY, INSTYTUCJE

Praktyki organizują również instytucje publiczne i firmy prywatne. Tutaj podajemy przykładowe oferty.

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej są dostępne na stronie Departamentu Służby Cywilnej KPRM.

Skanska zaprasza do udziału w Programie Praktyk Letnich studentów kierunków technicznych, którzy chcą zdobyć praktyczną wiedzę i cenne doświadczenie pracując w gronie najlepszych specjalistów w branży budowlanej. Praktyki trwają 12-tygodni pod okiem opiekuna podczas których można zobaczyć jak wygląda praca przy projektach i praca zespołowa. Praktyki są płatne i zapewniają udział w szkoleniach.

Urząd Statystyczny w Kielcach uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Praktyki można odbywać w Ośrodku Badań Gospodarki Nieobserwowanej, w Świętokrzyskim Ośrodku Badań Regionalnych czy w Wydziale Badań Ankietowych. Zgłaszać mogą się osoby zainteresowane pracą jako matematycy, aktuariusze, statystycy lub informatycy.

Targi Kielce także organizują bezpłatne praktyki studenckie. Osoby zainteresowane praktyką muszą złożyć do firmy podanie, w którym wskażą termin i miejsce odbywania praktyki.

 

(ASZ)

Komentarze (0)