EKONOMIA I SPOŁECZEŃSTWO

EKONOMIA I SPOŁECZEŃSTWO

EKONOMIA I SPOŁECZEŃSTWO

Studia we Wrocławiu

ekonomia i społeczeństwo

Odkryj studia ekonomia i społeczeństwo we Wrocławiu  i sprawdź, gdzie możesz studiować

Ekonomia i społeczeństwo studia Wrocław - specjalność / ścieżka kształcenia

Ekonomia i społeczeństwo to interdyscyplinarna propozycja kształcenia, która przygotowuje studentów do pełnienia różnego typu ról społecznych. Będziesz miał/a możliwość nabycia wiedzy z zakresu ekonomii, prawa i nauk społecznych, a także umiejętności sprawowania funkcji w organizacjach pozarządowych.

Interdyscyplinarnie konstruowany program kształcenia wypełniony jest najważniejszymi przedmiotami, wśród których znajdują się te, umożliwiające poznanie metod i narzędzi potrzebnych do przygotowania i realizacji projektów społecznych. Studenci uczą się posługiwać regułami analitycznego rozumowania i logicznego wnioskowania.

Absolwenci zatrudniani są na przykład w podmiotach gospodarki społecznej oraz jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Mogą poszczycić się wiedzą w zakresie ekonomii i finansów, nauki o polityce i administracji, nauk prawnych.

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest specjalność / ścieżka kształcenia EKONOMIA I SPOŁECZEŃSTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Komentarze (0)