Wiodące branże w Opolu

Wiodące branże w Opolu

praca studia praktyki Opole

Branże rozwojowe w Opolu

Aglomeracja Opolska jest obszarem zurbanizowanym, leżącym w centrum województwa opolskiego. Skupia w sobie duży potencjał społeczny i ekonomiczny, może się również pochwalić unikatowymi walorami przyrodniczymi oraz kulturowymi. W Aglomeracji Opolskiej mieszka 334 tysiące osób, z czego ponad 120 tysięcy zamieszkuje stolicę województwa, Opole. Aglomeracja jest jednym z 18 miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich w Polsce. Do Aglomeracji wlicza się miasto Opole oraz dwadzieścia okolicznych gmin: Gogolin, Krapkowice, Lewin Brzeski, Niemodlin, Ozimek, Prószków, Zdzieszowice, Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Izbicko, Komprachcice, Łubniany, Murów, Popielów, Strzeleczki, Tarnów Opolski, Turawa, Walce i Tułowice.

Aglomeracja Opolska kojarzona jest jako silny ośrodek gospodarczy. Główne sektory rozwojowe Opola i okolic to przemysł metalowy, przetwórstwo spożywcze (owocowo-warzywne oraz mleczarskie), produkcja wyrobów z surowców metalicznych (tutaj wyróżnia się głównie przemysł cementowo-wapienniczy, produkcja wyrobów betonowych oraz gipsowych, produkcja szkła i jego wyrobów). Także sektor energetyczny z podkreśleniem koksownictwa to silne strony Opola. Ważnym elementem gospodarki jest również nowoczesne i wysoko-towarowe rolnictwo oraz branża turystyczna, która opiera się na lokalnych walorach przyrodniczych (rzeki i akweny wodne sprzyjają sportom wodnym, ważnym elementem są również lasy) oraz kulturowych (przede wszystkim zabytki architektury o dużej wartości historycznej: pałace, dwory oraz cenne obiekty sakralne, wpisane w „Szlak drewnianego budownictwa sakralnego”). A jak przedstawia się na tym tle kwestia wciąż rozwijających się „branż przyszłości”? Na co postawić, by znaleźć pracę?

 

PRZEMYSŁ

W Aglomeracji Opolskiej stabilnie rozwija się przemysł, przede wszystkim przemysł spożywczy, elektromaszynowy, materiałów budowlanych i motoryzacyjny. Ma na to wpływ m.in. strategiczne położenie Opola: autostrada A4 przebiega 14 kilometrów od centrum. Przemysł rozwija sie także dzięki bogatej ofercie inwestycyjnej oraz działaniom podstrefy: Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK. Dodatkowym atutem jest położenie geograficzne i dobra znajomość języka niemieckiego wśród pracowników i absolwentów. Dodatkowo inwestorzy zagraniczni realizujący nowe inwestycje w Polsce wciąż mogą liczyć na wsparcie w ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki Polskiej na lata 2011-2020. O wsparcie mogą się starać przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych : motoryzacyjnym, elektronicznym, lotniczym, biotechnologii, nowoczesnych usług i badawczo-rozwojowym.

 

BPO/SSC

„Wschodzącą Gwiazdą“ rynku dla lokalizacji inwestycji BPO/SSC - tak zostało nazwane Opole przez Colliers International oraz PAIiIZ. Głównymi atutami Opola okazał się korzystny klimat inwestycyjny, dostępność zasobów ludzkich, wysokie kwalifikacje opolskich pracowników oraz rozwój nowoczesnego rynku biurowego. Także współpraca z opolskimi uczelniami wyższymi sprawia, że wspomniany sektor rozwija się w olbrzymim tempie. Przykładem mogą być choćby umowy B+R między firmami Future Processing, Capgemini, JCommerce, ista, a Politechniką Opolską i Uniwersytetem Opolskim. W Opolu powstaje również Centrum Badawczo-Rozwojowe niemieckiej firmy ifm ecolink z branży automatyki przemysłowej. Do tego dochodzą jeszcze trzy bardzo ważne aspekty. Bardzo dobra lokalizacja komunikacyjna i transportowa, niższe koszty życia, wynajmu i kupna nieruchomości w porównaniu z regionami ościennymi (województwo dolnośląskie i śląskie) oraz duża znajomość języków obcych wśród mieszkańców regionu, z czego przeważają język rosyjski 40%, język angielski 39% oraz język niemiecki 38%. W Opolu już teraz swoje miejsce znalazły takie firmy, jak: Capgemini, ista Shared Services, PWC Service Delivery Center, opta data, Asseco, Future Processing, Atos, ifm ecolink.

 

MOTORYZACJA

Wiele firm z branży motoryzacyjnej lokuje się na terenie Aglomeracji Opolskiej. Na początku 2017 roku Inernational Automotive Components wmurował kamień węgielny pod zakład produkcji elementów wnętrz samochodowych w Opolu. Zadaniem zakładu w Opolu jest docinanie i obszywanie wnętrz samochodowych, m.in. do aut firmy Volvo.

Ponadto, w dużym stopniu dzięki funduszom unijnym, za branże rozwojowe w Aglomeracji Opolskiej uważa się sektory energetyczne, chemiczne, meblarskie, budownictwo oraz turystykę. Także branża spożywcza oraz metalowo-maszynowa może okazać się kurą znoszącą złote jaja.

 

Komentarze (0)