Biura Karier Bydgoszcz

Biura Karier Bydgoszcz

Biura Karier w Bydgoszczy

Bydgoszcz to jedno z największych miast w Polsce. Jest także jednym z większych ośrodków akademickich, naukowych i kulturalnych w kraju. W sumie na terenie piętnastu uczelni wyższych studiuje około trzydziestu pięciu tysięcy osób. Poniżej przyjrzymy się działalności Biur Karier najważniejszych ośrodków akademickich w mieście.

Biuro Karier Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy zostało powołane w 2012 roku. Jego zadaniem jest wspomaganie studentów i absolwentów uczelni w zaistnieniu na rynku pracy poprzez gromadzenie i udostępnianie ofert pracy oraz pomoc w kontaktach z potencjalnymi pracodawcami. Dodatkowo, w Biurze Karier Akademii Muzycznej można zapoznać się z bazą danych dotyczącą polskich i międzynarodowych konkursów, przesłuchań, kursów i festiwali. BK organizuje także szkolenia i warsztaty dotyczące m.in. autoprezentacji, tworzenia wizerunku, miejsca artysty w biznesie, zarządzania własną firmą, marketingu, organizacji i finansów w firmie, psychologii w biznesie, pozyskiwania środków na prowadzenie własnej działalności czy przygotowywania projektów artystycznych. Ciekawą propozycją Biura Karier jest umożliwienie najlepszym studentom zamieszczenia na stronie BK ofert kierowanych do pracodawców, zawierających ich biogramy, zdjęcia, repertuar oraz próbki nagrań.

Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu został stworzony by pomagać studentom i absolwentom w odnalezieniu się na rynku pracy. Do zadań Działu Zawodowej Promocji należy zbieranie i udostępnianie ofert pracy w kraju i poza jego granicami. Oferty dostępne są na stronie DZP oraz na miejscu. Dodatkowo, studenci zarejestrowani w DZP dostają oferty pracy na podane skrzynki mailowe. Pracownicy DZP pomagają również w szukaniu nieobowiązkowych praktyk, i doradzają jak stworzyć profesjonalne dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny).

W DZP można umówić się na indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym, który pomoże określić predyspozycje zawodowe oraz mocne i słabe strony kandydata. Dział Zawodowej Promocji Collegium Medicum organizuje również prezentacje, sympozja i targi pracy, dzięki czemu studenci i absolwenci mogą bezpośrednio spotkać się z pracodawcami i bliżej poznać warunki panujące w danej firmie. Dział Promocji prowadzi też zakończone certyfikatem zajęcia warsztatowe w grupach dziesięcioosobowych.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy także posiada Akademickie Biuro Karier. Jego zadaniem jest działanie na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów. Głównymi celami ABK są: Dostarczanie informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, Zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych, Prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy, Pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe. W Biurze Karier UKW można również spotkać się z doradcą zawodowym w celu badania kompetencji i predyspozycji zawodowych, uzyskania pomocy w zakresie poprawnego formułowania CV i pisania listów motywacyjnych czy przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Biuro Karier oferuje również dostęp do strony internetowej i prywatnej skrzynki pocztowej związanej z ofertami pracy oraz możliwość skorzystania z magazynów branżowych i publikacji z zakresu rynku pracy znajdujących się w biurze BK.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku także posiada Biuro Karier. BK działa od 2004 roku i otrzymało Certyfikat Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier. BK PWSZ we Włocławku ma za zadanie promowanie aktywnych form poszukiwania pracy, prowadzenie szkoleń i kursów, a także organizowanie warsztatów i staży zawodowych. Ponadto służy pomocą studentom i absolwentom w kwestiach dotyczących wyboru drogi zawodowej.

Celem Biura Karier w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy jest wspieranie studentów i absolwentów uczelni w skutecznym wejściu oraz efektywnym funkcjonowaniu na rynku pracy. Do zadań BK należy m.in. organizacja praktyk zawodowych, organizacja staży w kraju i za granicą, pośrednictwo pracy oraz organizacja warsztatów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe i umiejętności studentów. W Biurze Karier można również umówić się na indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym. BK Wyższej Szkoły Bankowej pomaga także w zdobywaniu ogólnopolskich certyfikatów, realizuje kursy i szkolenia dla przedsiębiorców w tematyce administracji, finansów, HR, IT, logistyki, marketingu i sprzedaży, psychologii, rachunkowości czy zarządzania.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy posiada Biuro Karier, którego celem jest profesjonalna pomoc w przygotowaniu studentów i absolwentów uczelni do wejścia na rynek pracy oraz świadomego i aktywnego poruszania się po nim. Do głównych zadań BK należy: pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, określenie predyspozycji zawodowych studenta, pomoc w przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych, umożliwienie uczestnictwa w warsztatach i szkoleniach m.in. z kompetencji miękkich, informowanie o aktualnej sytuacji na rynku pracy, prezentowanie ofert praktyk i staży, umożliwienie kontaktu z pracodawcą poprzez seminaria i targi pracy.

Biuro Karier współpracuje także z pracodawcami, dzięki umożliwieniu prezentacji firm w ramach cyklu „Poznaj swojego Pracodawcę” czy tworzeniu targów pracy. BK pozyskuje, gromadzi i przekazuje oferty pracy i staży oraz prowadzi nabór i preselekcję w imieniu pracodawcy.

Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki działa od 2001 roku. Jego zadaniem jest funkcjonowanie jako agencja zatrudnienia oraz jednostka szkoleniowa przy uczelni. Z BK WSG mogą korzystać studenci i absolwenci szkoły oraz innych uczelni wyższych, licealiści i pracodawcy. BK zajmuje się organizacją cyklicznych wydarzeń, takich jak: Targi Pracy, Akademia Planowania Kariery, Rozmowy z Pracodawcą i Bliskie Spotkania z Biznesem. Biuro Karier WSG stworzyło także Studencką Strefę Biznesową, w której prowadzone jest Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacyjności Start-up.

Komentarze (0)