Biura Karier Olsztyn

Biura Karier Olsztyn

Biura Karier w Olsztynie

Olsztyn, stolica województwa warmińsko-mazurskiego, jest dużym ośrodkiem nie tylko gospodarczym, ale też kulturowym, a także największym ośrodkiem edukacyjnym w całym województwie. W Olsztynie znajduje się siedem szkół wyższych, z czego najstarszą jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, który powstał z fuzji Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego. Pozostałymi uczelniami wyższymi są: Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Tadeusza Kotarbińskiego, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP, Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „Hosianum”, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie – Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie oraz Gdańska Wyższa Szkoła Administracji – Wydział Zamiejscowy w Olsztynie. Poniżej przyjrzymy się temu, jak wygląda organizowanie i pomoc przy dostaniu się na praktyki i staże podczas okresu studiów na przykładzie kilku największych uczelni.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – jak wiele polskich uczelni – posiada Biuro Karier dedykowane studentom, absolwentom i pracodawcom. W jego ofercie znajduje się kilka grup tematycznych: W Salonie Praktyk BK gromadzone są aktualizowane oferty dotyczące praktyk i staży. W Strefie Studenta i Absolwenta można uzyskać informacje na temat tworzenia CV i listów motywacyjnych oraz przygotowywania do rozmów kwalifikacyjnych. Biuro Karier pomaga również osobom zainteresowanym wolontariatem czy zakładaniem własnej działalności gospodarczej. Do innych zadań Biura Karier Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie należą m.in.: Poradnictwo zawodowe; Poradnictwo z zakresu przedsiębiorczości; Prowadzenie zbioru informacji o absolwentach; Organizacja i prowadzenie szkoleń przygotowujących studentów do efektywnego poszukiwania pracy; Tworzenie i weryfikacja bazy danych o pracodawcach i na temat miejsc pracy; Nawiązywanie kontaktów z zakładami pracy; Organizacja prezentacji firm na uniwersytecie; Organizacja sesji rekrutacyjnych oraz prowadzenie dystrybucji poradników firm współpracujących.

Biuro Karier Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego działa od 2006 roku i jest jednym z członków Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier. Do jego zadań należy m.in.: Dzielenie się ze studentami i absolwentami WSIiZ informacjami; Pomoc przy wyborze drogi rozwoju zawodowego; Przygotowanie studentów do aktywnego i efektywnego poszukiwania zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i aspiracjami; Prowadzenie poradnictwa zawodowego; Organizowanie warsztatów i szkoleń rozwijających umiejętności przydatne w poruszaniu się po współczesnym rynku pracy; Gromadzenie i udostępnianie informacji o lokalnym rynku pracy; Prowadzenie banku ofert pracy stałej i tymczasowej; Nawiązywanie kontaktów z pracodawcami oraz gromadzenie informacji o kursach i szkoleniach, umożliwiających podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Ponadto, w Biurze Karier można uzyskać informacje dotyczące podjęcia pracy za granicą, zostać włączonym do bazy studentów i absolwentów szukających pracy, uzyskać dostęp do aktualnych numerów czasopism zawodowych i tematycznych oraz spotkać się z doradcą zawodowym, który pomoże przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz stworzyć profesjonalne CV i list motywacyjny. Przez Biuro Karier można zapisać się także na specjalistyczne warsztaty i szkolenia z tematyki poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych czy autoprezentacji.

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego także posiada Biuro Karier. Do zadań BK OSW należy udzielanie pomocy w kwestiach związanych z poszukiwaniem pracy i planowaniem indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, a także informowanie o największych trudnościach i barierach oraz możliwościach, jakie istnieją na współczesnym rynku pracy. Pracownicy Biura Karier Olsztyńskiej Szkoły Wyższej pomogą również przy napisaniu curriculum vitae oraz listu motywacyjnego, podpowiedzą gdzie szukać pracy, stażów i praktyk oraz jak poradzić sobie na rozmowie kwalifikacyjnej. BK organizuje również kursy i szkolenia mogące pomóc w zdobyciu pracy oraz gromadzi i aktualizuje bazę ofert pracy. Ponadto, dzięki BK studenci i absolwenci OSW mogą wziąć udział w targach pracy, szkoleniach czy prezentacjach konkretnych firm na terenie uczelni.

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP także wspomaga swoich studentów w poszukiwaniu i wykonywaniu praktyk zawodowych, głównie w administracji rządowej oraz w instytucjach europejskich. W WSIiE praktyka zawodowa stanowi ważny element przygotowania studenta do wejścia na rynek pracy i przyszłej pracy zawodowej. Ma również na celu zweryfikowanie teoretycznej wiedzy studenta, dlatego takie praktyki są obowiązkowe. Aby dowiedzieć się o aktualnych miejscach odbywania praktyk należy skontaktować się z Koordynatorem Biura Praktyk Zawodowych. Praktyki obejmują kierunki: Ekonomika (i pokrewne), Bezpieczeństwo narodowe, Rachunkowość i finanse, Ekonomia, Administrowanie sieciami, Pedagogika (i pokrewne) Socjologia (i pokrewne), Profilaktyka społeczna z terapią, Resocjalizacja (i pokrewne), Kapitał ludzki i administracja, Wczesna edukacja z kształceniem integracyjnym. Praktyki obejmują również studentów wydziału zamiejscowego w Kętrzynie na kierunkach: Administracja, Ekonomia, Pedagogika (i pokrewne), Rachunkowość i finanse oraz Administracja (i pokrewne).

 

w Olsztynie - zasady rekrutacji

Komentarze (0)