Biura Karier w Szczecinie

Biura Karier w Szczecinie

biura karier Szczecin

Biura Karier w Szczecinie

Uczelnie zachodniopomorskie, w tym te ze Szczecina, są prawdopodobnie najlepiej zorganizowanymi placówkami szkolnictwa wyższego w kraju. Od 2015 roku jedenaście uczelni zostało zrzeszonych w Zachodniopomorskiej Sieci Biur Karier (ZSBK). Do Sieci zaliczają się:

Akademia Morska w Szczecinie,

Akademia Sztuki w Szczecinie,

Politechnika Koszalińska,

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum,

Uniwersytet Szczeciński,

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Szczecinie,

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie,

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie,

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie,

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

 

Celem ZSBK jest m.in. wzajemna współpraca i rozwój Biur Karier; wspomaganie studentów w aktywności zawodowej na rynku pracy; Wymiana informacji, co do realizowanych projektów; Rozwój poradnictwa zawodowego; Realizowanie wspólnych projektów, imprez i przedsięwzięć.

Zachodniopomorska Sieć Biura Karier prowadzi także działania związane z programami Unii Europejskiej, publikacjami naukowymi, szkoleniami oraz współpracą z instytucjami biznesu.

 

Komentarze (0)