Praktyki i Staże w Szczecinie

Praktyki i Staże w Szczecinie

praktyki staże studia szczecin

Praktyki w Szczecinie

Poniżej przyjrzymy się dokładniej pracy związanej z Biurami Karier, praktykami, stażami i Targami Pracy niektórych z placówek zrzeszonych w Zachodniopomorskiej Sieci Biur Karier (ZSBK).

 

BIURA KARIER

Akademia Morska w Szczecinie dzięki swojemu Biuru Karier zajmuje się wspieraniem studentów i absolwentów w wejściu w aktywne życie zawodowe oraz promowaniem studentów wśród pracodawców. Na stronie Biura Karier można uzyskać m.in. dostęp do aktualnych ofert pracy, praktyk oraz staży. Również dzięki BK można skontaktować się z doradcą zawodowym, przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej, rozwiązać test kwalifikacji zawodowych, przejrzeć aktualną prasę zawodową, a także wziąć udział w szkoleniach i warsztatach poświęconych planowaniu kariery, doskonaleniu umiejętności czy poszukiwaniu pracy. Działanie BK AM skierowane jest również do pracodawców, którzy są zainteresowani zatrudnieniem studentów i absolwentów uczelni. Każda firma po rejestracji zostaje wciągnięta na listę uczelnianą oraz może zamieścić na stronie Biura Karier logo i informacji o swojej firmie oraz aktualnych ofert pracy.

 

Biuro Karier Akademii Sztuki w Szczecinie

Biuro Karier Akademii Sztuki w Szczecinie jest członkiem Zachodniopomorskiej Sieci Biur Karier. Jego zadaniem jest przygotowanie i wspieranie studentów oraz absolwentów przy rozwoju planów zawodowych oraz promowanie studentów wśród pracodawców. Na stronie BK AS znajdują się łatwo dostępne oferty pracy, praktyk i staży, natomiast pracodawcy mogą zamieszczać swoje dane kontaktowe oraz informacje o firmie. Celem Biura Karier Akademii Sztuki w Szczecinie jest m.in.: Pomoc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej; Poradnictwo przy pisaniu listów motywacyjnych i życiorysu; Zapewnianie profesjonalnej informacji na temat rynku pracy; Wskazanie możliwości podnoszenia kwalifikacji i zdobywania doświadczenia zawodowego; Kształtowanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy; Wsparcie w zakresie planowania i realizacji ścieżki zawodowej oraz nawiązywanie współpracy z pracodawcami.

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie posiada Uczelniane Biuro Karier od 2004 roku. Jego siedziba znajduje się w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą. Zadaniem UBK jest m.in.: Pomaganie studentom oraz absolwentom w poszukiwaniu pracy; Doradztwo z zakresu problematyki zawodowej; Zbieranie i udostępnianie ofert praktyk studenckich, a także kursów językowych, wolontariatów i stypendiów; Zbieranie i udostępnianie informacji o firmach w kraju i zagranicą; Informowanie o możliwościach podwyższania kwalifikacji oraz zbieranie informacji o firmach oferujących zatrudnienie. W przypadku oferty skierowanej dla pracodawców, głównymi zadaniami Uczelnianego Biura Karier są: Przekazywanie nadesłanych ofert pracy studentom i absolwentom; Eksponowanie materiałów informacyjnych firmy; Organizowanie spotkań studentów i pracodawców; Organizowanie wizyt informacyjnych w firmach czy organizowanie konferencji.

 

Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego

Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego działa od 2006 roku. Jego zadaniem jest: Wspieranie studentów i absolwentów na drodze ich ścieżki zawodowej; Pomaganie w znalezieniu zatrudnienia związanego z wykształceniem; Tworzenie aktualnej bazy ofert pracy, staży, praktyk i wolontariatu, Przygotowywanie warsztatów i szkoleń; Organizowanie staży i praktyk; Współpraca z pracodawcami; Udostępnianie publikacji, informatorów i poradników związanych z rynkiem pracy i rozwojem osobistym; Pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych (życiorys i list motywacyjny); Monitorowanie karier zawodowych absolwentów; Świadczenie doradztwa zawodowego; Organizowanie Targów i Giełdy Pracy oraz wydawanie newslettera. Dla pracodawców ABK US oferuje zamieszczanie ofert oraz tworzenie raportów i artykułów o rynku pracy, a także spotkania ze studentami.

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie jest dosyć młodą uczelnią. Działa od 2009 roku, wtedy też powstało jego Biuro Karier. Obecna uczelnia powstała z połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie z Politechniką Szczecińska, przejmując zakres działania Biur przynależących do tych placówek od 2003 roku. Zadaniami BK ZUT są m.in.: Pomoc studentom i absolwentom w aktywnym wejściu na rynek pracy; Prowadzenie indywidualnych rozmów doradczych; Zapoznawanie z technikami poszukiwania pracy i ze standardami rekrutacji; Powiadamianie o możliwościach podnoszenia lub poszerzania kwalifikacji zawodowych Przedstawianie perspektyw rozwoju zawodowego; Informowanie o zmianach na lokalnym rynku pracy; Prowadzenie zajęć warsztatowych dla studentów i absolwentów; Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami; Prowadzenie bazy kandydatów do pracy; Rozpowszechnianie na terenie uczelni ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców; Udostępnianie ofert pracy i staży zgłoszonych przez pracodawców wszystkim zarejestrowanym studentom i absolwentom; Zbieranie informacji o firmach działających w kraju, Pozyskiwanie ofert pracy; Prowadzanie preselekcji na zlecenie pracodawcy; Pomoc w znalezieniu wolontariuszy; Organizowanie seminariów i konferencji; Organizowanie wykładów i spotkań tematycznych, a także pomoc w organizacji prezentacji firmy na terenie uczelni oraz prowadzenie corocznych Targów Pracy.

 

STRONY INTERNETOWE

Poza biurami karier informacji o stażach, praktykach i ofertach pracy można poszukiwać również w internecie. Poniżej podajemy kilka przykładowych stron, na które warto zajrzeć tak na terenie kraju, jak i konkretnie w Szczecinie.

http://otouczelnie.pl/s/praktyki_staze

http://otouczelnie.pl/s/praca_szkolenia

pracuj.pl

praca.pl

praca.money.pl

praktyki.edu.pl

szczecin.dlastudenta.pl

praca.trovit.pl

szczecin.eu

biurokarier.zut.edu.pl

abk.univ.szczecin.pl

biurokarier.am.szczecin.pl

careerjet.pl

pracaikariera.pl

bip.szczecin.rdos.gov.pl

Komentarze (0)