Praktyki Rzeszów

Praktyki Rzeszów

 

praktyki studia w Rzeszowie

Praktyki Rzeszów

Szukając informacji o praktykach i stażach każdy student powinien podążać utartą ścieżką, złożoną z wizyty w biurze karier, przejrzenia ofert znajdujących się w internecie oraz – ewentualnie – rozpoczęcia własnej akcji zdobywania rynku przez składanie dokumentów aplikacyjnych bezpośrednio w wybranej firmie czy instytucji. Poniżej rozwiniemy dla Was wszystkie trzy trasy, których meta znajduje się w miejscowości: Zatrudnienie.

 

UCZELNIE

Jedną z uczelni posiadających Biuro Karier jest Politechnika Rzeszowska. BK Politechniki wykonuje kilkanaście zadań. Tworzy i aktualizuje bazę ofert zatrudnienia oraz bazę staży i praktyk; Organizuje spotkania z pracodawcami i prezentacje firm na uczelni w ramach cyklu „Spotkanie z Pracodawcą”; Organizuje szkolenia dotyczące sprawnego poruszania się po rynku pracy; Daje możliwość publikacji ofert pracy na portalu Biura Karier. Ponadto, na portalu BK Politechniki Rzeszowskiej można znaleźć informacje i oferty dotyczące aktualnych wydarzeń na rynku. Mogą one dotyczyć naboru na konkretne płatne staże, pozyskiwania funduszy (np. Funduszy Norweskich oferujących granty wspomagające rynek pracy dla młodych), szkoleń dla osób niepełnosprawnych, akcji charytatywnych, konkursów (na plakat, na projekt monety, na prace dyplomowe) i programów stypendialnych.

Uniwersytet Rzeszowski także posiada Biuro Karier. W jego ofercie znajduje się m.in.: Doradztwo zawodowe, szkolenia i warsztaty; Spotkania z pracodawcami; Praktyki programowe i ponadprogramowe; Aktualizowany serwis ofert pracy oraz badanie losów zawodowych absolwentów. Pracownicy BK prowadzą także Poradnik Rynku Pracy, dzięki któremu można dowiedzieć się, jak stawiać pierwsze kroki na rynku pracy, jak tworzyć dokumenty aplikacyjne (Curriculum Vitae i list motywacyjny), jak wyglądają rozmowy kwalifikacyjne, a nawet jak założyć własną firmę. Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego posiada również ofertę skierowaną do pracodawców. Dzięki współpracy uczelni z biznesem firmy i instytucje mogą zarejestrować się w serwisie, wystawić ofertę stażu lub pracy, zorganizować spotkanie ze studentami czy absolwentami i wziąć udział w Targach Pracy.

Ze współpracy Biura Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego i Biura Karier Politechniki Rzeszowskiej powstały Akademickie Targi Pracy. Warto pamiętać, że oferta Targów skierowana jest nie tylko do studentów i absolwentów, ale dla wszystkich osób - niezależnie od wieku - poszukujących zatrudnienia. Podczas Targów prezentuje się około stu firm z branży informatycznej, bankowej, motoryzacyjnej, lotniczej czy ubezpieczeniowej. Dodatkowo, w czasie trwania Targów Akademickich można wziąć udział w cyklu szkoleń i warsztatów. Dlaczego warto udać się na Targi? Według badań to jedna z najefektywniejszych form poszukiwania zatrudnienia, ponieważ oferty dostosowane są do konkretnej grupy kandydatów. Ponadto, na Targach można nawiązać bezpośredni kontakt z pracodawcą i złożyć dokumenty aplikacyjne bez żmudnego procesu przechodzenia przez pierwszy „odsiew”, jaki następuje przy wysyłaniu dokumentów drogą elektroniczną. Na Targach można również uzyskać informacje dotyczące pracy w firmie i specyfiki zatrudnienia. Jednak najważniejsze jest to, że firmy reklamujące się na TA autentycznie poszukują stażystów lub pracowników.

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie również posiada Biuro Karier. Celem BK WSIE jest pomaganie studentom i absolwentom uczelni w aktywnym wejściu na rynek pracy. Do jego zadań można zaliczyć: Prowadzenie indywidualnych rozmów doradczych; Zapoznanie ze standardami rekrutacji; Powiadamianie o możliwościach podnoszenia lub poszerzania kwalifikacji zawodowych; Przedstawianie perspektyw rozwoju zawodowego; Informowanie o zmianach na rynku pracy; Umożliwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez kursy i szkolenia; Prowadzenie grupowych zajęć warsztatowych; Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami; Umożliwianie pracodawcom prezentację swoich firm na uczelni; Przeprowadzanie preselekcji kandydatów; Organizowanie Targów Pracy.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie posiada w ofercie swojego Biura Karier informacje dotyczące praktyk zawodowych oraz praktyk i staży. Jeśli chodzi o praktyki zawodowe, ich organizacja leży w obowiązku kilku jednostek, m.in. Biura Karier WSIiZ (dla kierunków Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Ekonomia, Filologia, Finanse i rachunkowość, Gospodarka i administracja publiczna, Grafika komputerowa i produkcja multimedialna, Informatyka, Informatyka i ekonometria, Logistyka, Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa, Psychologia w zarządzaniu, Zarządzanie oraz anglojęzyczne ścieżki kształcenia), Katedra Turystyki i rekreacji (dla kierunku Turystyka i rekreacja), Katedra Zdrowia publicznego, Dietetyki i Chorób Cywilizacyjnych (dla kierunków Zdrowie publiczne, Dietetyka), Katedra Kosmetologii (dla kierunku Kosmetologia) oraz Katedra Fizjoterapii (dla kierunku Fizjoterapia). W przypadku dodatkowych praktyk i staży warto zainteresować się projektami „Postaw na rozwój” oraz „Nowe kompetencje – lepszy start”. Oba projekty stworzone zostały dla studentów ostatnich semestrów na kierunkach: Administracja, Ekonomia, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Finanse i rachunkowość, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Turystyka i rekreacja oraz Filologia angielska.

 

STRONY INTERNETOWE

http://otouczelnie.pl/s/praktyki_staze

praktyki.edu.pl

rzeszow.dlastudenta.pl

biurokarier.prz.edu.pl

biurokarier.wsiz.pl

praktyki.studentnews.pl

www.ur.edu.pl

pracuj.pl

pracaikariera.pl

praca.money.pl

 

INSTYTUCJE, FIRMY, URZĘDY

Praktyki można odbyć m.in. w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać pod adresem mailowym praktyki(małpa)winb.rzeszow.pl

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie organizuje praktyki studenckie zawodowe. Aby się na nie dostać należy złożyć poniższe dokumenty: Formularz zgłoszeniowy, Zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta, Kserokopię dowodu osobistego i aktualnej legitymacji studenckiej, Kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, Imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk zawodowych z ramienia Uczelni, Kserokopię programu praktyki. Komplet dokumentów należy złożyć przynajmniej na trzy tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki. Praktyki można odbyć na Wydziale Prewencji, Wydziale Kontroli, Wydziale ds. OIN KWP.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie organizuje praktyki studenckie w ramach rządowego programu praktyk. Oferty o wolnych miejscach są publikowane na stronie internetowej oferty.praca.gov.pl. Na tej samej stronie publikowane są oferty w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie. 

W ramach programu płatnych staży „Uskrzydlamy Talenty” Pratt&Whitney daje możliwość zdobycia doświadczenia u boku specjalistów oraz możliwość pracy w światowej klasy korporacji. W ramach płatnego stażu firma oferuje indywidualną ścieżkę kariery, możliwość realizacji własnego projektu, profesjonalne wsparcie ze strony specjalistów, poznanie specyfiki pracy w światowej klasy firmie oraz perspektywę dalszej współpracy po zakończeniu stażu. Płatne staże realizowane są w wymiarze 40 godzin tygodniowo i dedykowane absolwentom szkół wyższych oraz studentom ostatniego roku studiów magisterskich.

 

Komentarze (0)