PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA

PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA

PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA

Studia w Lublinie

pedagogika małego dziecka

 

Odkryj studia pedagogika małego dziecka w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Pedagogika małego dziecka studia Lublin - specjalność / ścieżka kształcenia

Pedagogika małego dziecka to oferta skierowana do absolwentów pedagogiki przedszkolnej lub/i wczesnoszkolnej. Kształcenie w tym zakresie umożliwi Ci udoskonalenie kompetencji obejmujących pracę z dziećmi we wczesnych etapach edukacji.

Studenci poznają innowacyjne metody w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, a także zdobywają wiedzę odnoszącą się do psychologicznego rozwoju dziecka. Wypracowują umiejętności diagnostyczne oraz pracy z dzieckiem zarówno zdolnym, jak i wykazującym trudności w nauce i zachowaniu.

Absolwenci zajmują się rozwijaniem działalności dziecięcej na wszystkich obszarach edukacji szkolnej i przedszkolnej oraz projektowaniem działań wspomagających i terapeutycznych. Zajmują się działaniami dydaktyczno-wychowawczymi i opiekuńczymi. Zatrudniani są w przedszkolach, szkołach podstawowych, świetlicach, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach kulturalno-oświatowych, w żłobkach i klubach dziecięcych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest specjalność / ścieżka kształcenia PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Lubelska Akademia WSEI

Lubelska Akademia WSEI

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Komentarze (0)