Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka

Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka

Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka

Studia w Lublinie

pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka

 

Odkryj studia pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka studia Lublin - specjalność / ścieżka kształcenia

Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka to swego rodzaju uniwersalna forma kształcenia pedagogicznego, która pozwoli zdobyć potrzebne kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych, a także umożliwi zgłębianie treści pedagogicznych i rozszerzenie możliwości zawodowych.

W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: diagnoza potrzeb środowiskowych, teoretyczne podstawy integralnego wychowania, pedagogika wielo- i międzykulturowa, aksjologiczne problemy edukacji, metodyka pracy animatora społeczno-kulturowego. Kompleksowy program zajęć umożliwia zapoznanie się z naukami pedagogicznymi, kulturowymi, społecznymi.

Abiturienci zatrudniani są w placówkach szkolnych i pozaszkolnych, administracji oświatowej, domach pomocy społecznej, w organizacjach pozarządowych, świetlicach środowiskowych, placówkach resocjalizacyjnych, placówkach profilaktyki społecznej, placówkach socjalizacyjnych.

Komentarze (0)