Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia jednolite magisterskie - Rzeszów

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia jednolite magisterskie - Rzeszów

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia jednolite magisterskie - Rzeszów

Studia jednolite w Rzeszowie

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Odkryj pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia jednolite magisterskie Rzeszów | woj. podkarpackie

Dzięki szerokim badaniom, przeprowadzanym sukcesywnie przez ekspertów w dziedzinach społecznych i humanistycznych, wiemy, jak ogromną rolę odgrywa proces wychowania w perspektywie kształtowania emocjonalności, postaw, zachowań oraz przystosowania społecznego ludzi dorosłych. Kierunki pedagogiczne stanowią przedmiot zainteresowania wielu przyszłych kandydatów na studia wyższe.

Studia w Rzeszowie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna są adresowane do osób ukierunkowanych na systematyczne poszerzanie kompetencji w kierunku nauk społecznych i humanistycznych. Pamiętaj, że kierunek ten wyróżnia się dość rozbudowanym programem kształcenia, zawierającym przedmioty z obszaru kilku różnych dziedzin, dlatego zanim zgłosisz swoją aplikację na studia, upewnij się, że sprostasz wszelkim wyzwaniom. Zatem jeżeli:

 • Jesteś zorientowany na człowieka, a w przyszłości chciałbyś nieść fachową pomoc potrzebującym,
 • interesujesz się psychologią, pedagogiką, resocjalizacją i socjologią,
 • lubisz dzieci, a praca z nimi byłaby dla ciebie źródłem spełnienia zawodowego,

to najprawdopodobniej studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna okażą się opcją skrojoną na miarę twoich potrzeb.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia jednolite magisterskie - Rzeszów

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Aby dostać się na studia pedagogiczne na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Rzeszowie, należy sprostać wymaganiom rekrutacyjnym, które są wynikiem odgórnych ustaleń uczelni.

Przedmiotami mającymi szczególne znaczenie w procesie rekrutacji są najczęściej: matematyka, język obcy, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie oraz język polski. Upewnij się, że dane postanowienia są aktualne poprzez zapoznanie się ze stroną internetową wybranej uczelni wyższej.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Rzeszowie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna?

Uczelnie w Rzeszowie, które zdecydowały się na poszerzenie oferty dydaktycznej o kierunki pedagogiczne, starają się umożliwić studentom zdobycie wszechstronnych umiejętności, popartych dobrze ugruntowaną wiedzą teoretyczną, dzięki którym ci odnajdą się w przyszłej, odpowiedzialnej pracy zawodowej. Jako student pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej zetkniesz się z podstawami psychologii, socjologii oraz resocjalizacji, które wprowadzą cię w świat teorii i domysłów na temat natury człowieka. Szczególny nacisk zostanie położony na zgłębienie cyklu rozwojowego człowieka, aby zrozumieć procesy psychologiczne zachodzące w ciągu życia.

Przedmioty budujące siatkę kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, to między innymi:

 • historia myśli pedagogicznej,
 • projektowanie systemu edukacji zintegrowanej,
 • patologie społeczne z elementami kryminologii,
 • psychologia kliniczna i społecznego niedostosowania,
 • psychologia rodziny,
 • psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia,
 • podstawy prawa karnego.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Jednolite kierunki studiów w Rzeszowie zaliczają się do nielicznej grupy dziedzin, których przebieg jest zobrazowany za pomocą dziesięciu semestrów kształcenia. W praktyce oznacza to, że studenci przystępują do pięcioletniej nauki, nieprzerwanej żadnym dodatkowym etapem, a zwieńczeniem zmagań edukacyjnych jest uzyskanie tytułu magistra wraz z uprawnieniami do rozpoczęcia kształtowania swojej zawodowej przyszłości.

Jaka praca po studiach na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna?

Obecnie rola doskonale wykwalifikowanych pedagogów oraz nauczycieli szkół podstawowych jest nieoceniona. Miejsca pracy pod postacią wszelkich placówek oświatowych są otwarte dla absolwentów studiów pedagogicznych, dlatego jako absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna nie powinieneś mieć problemu z ukształtowaniem własnej ścieżki kariery. Po ukończeniu tego kierunku, zatrudnisz się w żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych, uczelniach wyższych na stanowisku wykładowcy akademickiego, a także w świetlicach środowiskowych, domach dziecka, placówkach diagnostycznych i jednostkach związanych z profilaktyką resocjalizacyjną.

Kierunki pedagogiczne w Rzeszowie

Komentarze (0)