SPECJALNOŚĆ POLICYJNA

SPECJALNOŚĆ POLICYJNA

SPECJALNOŚĆ POLICYJNA

Studia w Trójmieście

specjalność policyjna

Odkryj studia specjalność policyjna w Trójmieście i sprawdź gdzie możesz studiować

Specjalność policyjna studiaGdańsk | Gdynia | Sopot - specjalność / ścieżka kształcenia

Nie ulega wątpliwości, że za sprawą odpowiedzialnego funkcjonowania służb mundurowych, a w szczególności policji, pozytywnie wpływa na porządek publiczny, eliminację zachowań zagrażających, a co za tym idzie, bezpieczeństwo społeczeństwa. Specjalność policyjna powstała, aby odpowiedzieć na zainteresowanie przyszłych kandydatów podjęciem pracy w policji oraz zgłębienia wiedzy na temat specyfiki pracy organów ścigania.

Program kształcenia będzie wyróżniał charakter interdyscyplinarny, bowiem w trakcie nauki zetkniesz się z zagadnieniami prawniczymi, poznasz podstawy psychologii, które wprowadzą cię w tajniki skutecznej negocjacji policyjnej, zgłębisz zasady bezpiecznego używania broni palnej, uprzednio zaznajamiając się z jej budową.

Oczywistą, acz nie jedyną drogą zawodową absolwentów specjalności policyjnej jest rozpoczęcie pracy w policji. Możliwe stanie się również podjęcie zatrudnienia w wojskowości, straży granicznej, celnej, więziennictwie, wojskowości, innych służbach mundurowych i firmach ochroniarskich.

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest specjalność / ścieżka kształcenia SPECJALNOŚĆ POLICYJNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Komentarze (0)