PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA I RODZINY W CYKLU ŻYCIA

PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA I RODZINY W CYKLU ŻYCIA

PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA I RODZINY W CYKLU ŻYCIA

Studia w Katowicach i woj. śląskim

psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia

Odkryj studia psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia w Katowicach i woj. śląskim i sprawdź gdzie możesz studiować

Psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia studiaKatowice i woj. śląskie - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia to idealna propozycja kształcenia dla osób, które chcą zrozumieć istotę rozwoju człowieka – od lat najmłodszych po starość – w kontekście życia rodzinnego.

Kompleksowo opracowany program studiów ułatwi Ci poznanie przyczyn i obrazu klinicznego wybranych zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży. Nabędziesz wiedzę z zakresu psychologii więzi rodzinnych w obliczu codziennego życia, wyzwań i kryzysów. Studenci rozwijają umiejętności odnoszące się do diagnostyki, podstaw prowadzenia poradnictwa psychologicznego oraz psychoedukacji dzieci, młodzieży i rodzin.

Absolwenci pracują na przykład w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i oświacie, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach realizujących poradnictwo indywidualne i rodzinne, w ośrodkach pracy z osobami starszymi. Mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i badawczego.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest specjalność / ścieżka kształcenia PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA I RODZINY W CYKLU ŻYCIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Komentarze (0)