Branże rozwojowe w Białymstoku

Branże rozwojowe w Białymstoku

18.06.2021

Branże w których Białystok rozwija się najszybciej

Białystok to miasto położone w północno-wschodniej Polsce. Jest aktualną stolicą województwa podlaskiego oraz siedzibą władz powiatu białostockiego. Białystok to drugie miasto, wśród miast wojewódzkich, jeśli chodzi o gęstość zaludnienia, mieszka w nim niecałe trzysta tysięcy osób. Wraz z przyległymi gminami tworzy aglomerację białostocką, jest również centrum administracyjnym, gospodarczym, kulturalnym i naukowym regionu. Białystok to także miasto będące członkiem Unii Metropolii Polskich.

Jeśli chodzi o gospodarkę Białegostoku, najprężniej rozwijającymi się branżami są: przemysł spożywczy, przemysł tekstylny, przemysł elektromaszynowy, przemysł materiałów budowlanych, przemysł wysokich technologii (w tym elektronika, informatyka, automatyka sterowana i produkcja specjalistycznego sprzętu medycznego) oraz przemysł drzewny.

Największymi firmami na terenie Białegostoku, które czynnie wpływają na rozwój miasta i zmniejszenie bezrobocia są m. in. Standard Motor Products Inc - SMP Poland Sp. z o.o., Kompania Piwowarska S.A. Browar Białystok, CEDC International Sp. z o.o. Oddział Polmos Białystok, Altrad Poland S.A., Mecom Press AS – Media Regionalne Sp. z o.o., Fabryka Dywanów Agnella S.A., PMB S.A., Chłodnia Białystok S.A, Białostockie Fabryki Mebli S.A czy też NSG Group – Pilkington Automative Poland Sp. z o.o.

Ponadto, w Białymstoku prężnie działa Białostocki Park Naukowo – Technologiczny, w którym znajdują się: Laboratorium Badania Kompatybilności Elektromagnetycznej, Laboratorium Obrazowania Medycznego, Laboratorium Analizy Fizykochemicznej Materiałów i Wyrobów oraz Laboratorium Grafiki Komputerowej i Sztuki Interaktywnej. Dodatkowo, Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, obejmująca tereny o powierzchni 30 ha, pozwala na rozwój branż związanych z produkcją nowoczesnych wodnych i grzewczych systemów instalacyjnych, produkcją elektrycznych podgrzewaczy do wody, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, produkcją obudów z tworzyw sztucznych do narządzi elektrycznych i sprzętu gospodarstwa domowego, branżą maszynową oraz branżą poligraficzną.

W Białymstoku znajdują się również fundacje, które pozwalają na rozwój nowych firm. Są to chociażby: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego i Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. Warto również zainteresować się działaniami Izby Przemysłowo-Handlowej, Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Podlaskiego Klubu Biznesu, Zrzeszenia Kupców, Producentów i Usługodawców, Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm – Klubu Kobiet Biznesu, Business Center Club, Podlaskiego Związku Pracodawców, Podlaskiego Forum Gospodarczego, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa i Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

Dla studentów i absolwentów białostockich uczelni uruchomione zostały także Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, w których można uzyskać merytoryczne wsparcie oraz informacje w kwestiach związanych z założeniem i prowadzeniem własnej firmy. Takie inkubatory znajdują się m. in. na Wydziale Ekonomii i Zarządzania na Uniwersytecie w Białymstoku oraz w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

 

Komentarze (0)