Praktyki w Białymstoku

Praktyki w Białymstoku

18.06.2021

Praktyki w Białymstoku

Białystok to największy ośrodek edukacyjny w województwie podlaskim. Na siedemnastu uczelniach wyższych znajdujących się w mieście kształci się ponad pięćdziesiąt tysięcy studentów. Ponadto, w Białymstoku działa pięćdziesiąt sześć liceów, czterdzieści pięć szkół zawodowych i techników oraz pięćdziesiąt osiem szkół policealnych. Do tego w mieście znajduje się siedemnaście Zespołów Szkół Zawodowych.

Największymi uczelniami w Białymstoku są:

 • Uniwersytet Medyczny,
 • Politechnika Białostocka,
 • Uniwersytet w Białymstoku,
 • Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku,
 • Papieski Wydział Teologiczny Sekcja św. Jana Chrzciciela Studium Teologii w Białymstoku, Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku,
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku,
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku,
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
 • Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku,
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku,
 • Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku,
 • Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku,
 • Nauczycielskie Kolegium Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego w Białymstoku,
 • Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (białostocka filia uczelni warszawskiej), Akademia Teatralna w Warszawie (filia w Białymstoku),
 • Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie (białostocki wydział zamiejscowy)

 

BIURA KARIER

Uniwersytet w Białymstoku jako jedna z wielu uczelni w kraju posiada Biuro Karier (tutaj zwane: Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów). Dzięki niemu można skontaktować się z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku, dowiedzieć się o pracy w Holandii i w Wielkiej Brytanii, czy – co jest przede wszystkim związane ze statutem Biur Karier – poznać najnowsze oferty praktyk, staży i pracy, uzyskać informacje o pracodawcach i skontaktować się z pracodawcami za pośrednictwem uczelni czy sprawdzić swoje predyspozycje zawodowe. W Biurze Karier Uniwersytetu w Białymstoku można także zapisać się na warsztaty z coachingu, przedsiębiorczości, komunikacji interpersonalnej, budowania samooceny, kreatywności, asertywności, autoprezentacji z elementami rozmowy kwalifikacyjnej, budowania samooceny, aktywnych metod poszukiwania pracy, polskiego i europejskiego rynku pracy, prawa pracy w pigułce czy tworzenia dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego). BK wspomaga również pracodawców przy wyszukaniu odpowiednio wykwalifikowanych pracowników – wybieranych spośród kandydatów zarejestrowanych w Biurze Karier – którzy odpowiadają wymogom danego stanowiska pracy.

Politechnika Białostocka również posiada Biuro Karier. Do jego zadań należy pomoc w znalezieniu praktyki lub stażu i bezbolesne wejście na rynek pracy. Pomóc w tym może „Niezbędnik Studenta”, czyli magazyn Biura Karier wydawany na początku roku akademickiego, w którym znajdują ją m. in. kalendarz na dany rok akademicki, mapa kampusu, informator o imprezach studenckich i miejscach wartych odwiedzenia, poradnik rynku pracy oraz katalog firm uczestniczących w targach pracy. W Niezbędniku znajdują się także konkretne informacje co do miejsc, gdzie można odbywać praktyki, gdzie mogą znaleźć zatrudnienie inżynierowie oraz jak powinny wyglądać dokumenty aplikacyjne. BK Politechniki Białostockiej posiada także Strefę Pracodawcy, w której zainteresowani pozyskaniem studentów i absolwentów do swojej firmy mogą stworzyć wizytówkę firmy; zamieścić oferty pracy, praktyk, staży, a także prac dorywczych czy wolontariatu; przeprowadzić wstępną rekrutację; stworzyć mailing do studentów i absolwentów zarejestrowanych w bazie Biura Karier; zamieścić informacje o spotkaniach z pracodawcami i konkursach. Politechnika Białostocka organizuje również Targi Pracy, czyli cykliczne przedsięwzięcie, którego celem jest zebranie w jednym miejscu pracodawców oraz studentów i absolwentów wchodzących na rynek pracy. Targi odbywają się pod koniec października. Główną zaletą takich spotkań jest możliwość bezpośredniego spotkania z pracodawcą oraz zapoznania się z profilem działalności firmy i wymogami rekrutacyjnymi.

 

STRONY INTERNETOWE

Nie Tylko Biuro Karier jest kopalnią informacji. Praktyk, staży i pracy można szukać także nie wychodząc z akademika czy domu. Wystarczy zajrzeć na poniższe strony. Nie są to wszystkie portale związane z rekrutacją, ale stanowią przyzwoity początek do dalszych poszukiwań.

Absolwent.pl

praktyki.edu.pl

bialystok.dlastudenta.pl

bialystokonline.pl

pracuj.pl

praca.pl

jobraido.com

goldenline.pl

bialystok.studia.net

bialystok.ifmsa.pl

bialystok.elsa.org.pl

 

FIRMY, URZĘDY, INSTYTUCJE

Praktyk, staży, a później również pracy można szukać także bezpośrednio u pracodawcy. W końcu nic tak nie przekonuje o determinacji i chęci jak własnoręcznie przyniesione dokumenty aplikacyjne. Tak więc CV i listy motywacyjne do teczki i w miasto! Ale gdzie konkretnie? Praktyki można na przykład odbywać w poniższych firmach, urzędach i instytucjach:

Jedną z takich instytucji jest Sąd Okręgowy w Białymstoku, który uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Aktualne oferty praktyk można znaleźć na stronie oferty.praca.gov.pl, natomiast informacje i dokumenty dotyczące organizacji praktyk na bip.kprm.gov.pl.

Praktyki studenckie można odbywać również w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Mogą się na nie zapisać studenci, którzy ukończyli pierwszy rok studiów I lub II stopnia albo jednolitych magisterskich. Na takie praktyki zgłasza konkretnych studentów uczelnia, nie są przyjmowane wnioski indywidualne. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku organizuje również staże, jednak są to staże wyłącznie dla osób zarejestrowanych w jednym z powiatowych urzędów pracy województwa podlaskiego.

Praktyki studenckie organizuje także Komenda Miejsca Policji w Białymstoku. Osoby, które chciałyby dostać się na praktyki w policji powinny dostarczyć wypełniony wniosek o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej, wydane przez uczelnię imienne skierowanie na praktykę, projekt umowy lub porozumienia o odbycie praktyki, program praktyk, kserokopię dowodu osobistego, kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie NNW oraz oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego. Komplet dokumentów należy złożyć przynajmniej miesiąc przed planowanym odbyciem praktyk. Praktyki nie są płatne, a KMP w Białymstoku nie pokrywa kosztów zakwaterowania oraz dojazdu.

Staże można także odbywać w Transition Technologies. Szczególnie poszukiwani są studenci informatyki i kierunków pokrewnych w informatyką, ale także studenci i absolwenci biotechnologii, automatyki, energetyki. W wymaganiach stawianych przez firmę znajduje się: znajomość języków i technologii Net, Java, C++, C#, oraz iOS, a także wiedza dot. automatyki, bioinformatyki, energetyki i systemów informatycznych, PR-u, księgowości i administracji oraz Human Resources. Transition Technologies współpracuje m. in. z Politechniką Białostocką, jak również z Politechniką Wrocławską, Politechniką Warszawską, Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Łódzkim, Politechniką Świętokrzyską i Politechniką Koszalińską.

Sąd Rejonowy w Białymstoku organizuje praktyki dla studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Praktyki w Sądzie Rejonowym są płatne, a od praktykantów podczas trwania umowy oczekuje się m. in. protokołowania na rozprawach w formie elektronicznej. W wymaganiach wymieniane są: umiejętność biegłej obsługi komputera, posiadanie statusu studenta Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, wiek poniżej 26 lat, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, posiadanie nieposzlakowanej opinii, niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz brak prowadzonych wobec kandydata postępowań o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, jak również komunikatywność, umiejętność organizowania własnej pracy oraz umiejętność pracy w zespole.

Praktyki i staże organizuje także firma APS S.A.. Oferta skierowana jest do studentów Politechnik, przede wszystkim z Wydziałów Elektrycznego i Mechanicznego. W wymaganiach stawianych przez firmę znajdują się m. in. zainteresowanie działalnością firmy APS S.A., znajomość języków obcych, znajomość obsługi komputera, otwartość, komunikatywność, wysoka kultura osobista, rzetelność, konsekwencja w działaniu, samodzielność, samodyscyplina oraz umiejętność planowania i organizowania czasu pracy.

Straż Graniczna również przyjmuje do siebie na praktyki. Osoby, które chciałyby odbywać praktyki w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej powinny złożyć podanie do Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. W prośbie powinny się znaleźć: dane osobowe studenta, nazwa uczelni wraz z wydziałem, kierunkiem i rokiem studiów, uzasadnienie powodu odbycia praktyk w Straży Granicznej, oraz termin i czas trwania praktyk. Do dokumentów należy także załączyć zaświadczenie o statusie studenta, imienne skierowanie na praktykę, kserokopię ubezpieczenia NNW i dowodu osobistego, ramowy plan praktyk oraz oświadczenie dotyczące ewentualnego pokrycia szkód wyrządzonych mieniu Straży Granicznej podczas praktyk. Praktyki można odbywać wyłącznie, jeśli jest się studentem takich kierunków jak: Prawo, administracja oraz bezpieczeństwo narodowe o specjalizacji: bezpieczeństwo publiczne, wewnętrzne, narodowe i administracyjne, łączność, teleinformatyka, zarządzanie, rachunkowość, ekonomia, zamówienia publiczne, żywienie człowieka (gastronomia i sztuka kulinarna, technologia spożywcza, dietetyka, towaroznawstwo przemysłu spożywczego), budownictwo i gospodarka mieszkaniowa, wychowanie fizyczne - kierunek nauczycielski, pedagogika, psychologia oraz kierunki filologiczne.


 

Komentarze (0)