Zarobki Białystok

Zarobki Białystok

18.06.2021

Zarobki w Białymstoku

Białystok, stolica województwa podlaskiego, nie wyróżnia się ani negatywnie ani pozytywnie na tle innych miast w regionie – przynajmniej, jeśli chodzi o zarobki. Wszystko zależy oczywiście od branży i stanowiska, na jakim się pracuje, ponieważ rozstrzał kwotowy między konkretnymi zawodami jest naprawdę spory.

Najgorzej zarabia się na stanowiskach pracownika biurowego, pracownika administracyjnego, asystenta, pracownika w branży gastronomicznej i restauracyjnej. Niewiele więcej zarabia się w branży medialnej, Public Relations i reklamie. Wszystkie te zawody wiążą się z zarobkami poniżej 3 tysięcy złotych brutto.

Nieco lepiej, między 3 a 4 tysiące złotych brutto zarabia się w branży motoryzacyjnej: w naprawach i handlu pojazdami samochodowymi. Podobne kwoty związane są z branżą transportową i logistyczną, górnictwem, przetwórstwem przemysłowym, branżą energetyczną, służbą zdrowia, ochroną środowiska, nauką i szkolnictwem oraz w gospodarce odpadami i ściekami. Prawie cztery tysiące zarabia się w branży IT, kulturze, rozrywce i rekreacji, a także w branży nieruchomości i w przedstawicielstwie handlowym.

Warto zwrócić uwagę, że mediana wynagrodzeń całkowitych wynosi ok. 3200 złotych brutto miesięcznie. Mniej niż w Białymstoku zarabia się chociażby w Suwałkach czy Łomży. Niewiele więcej niż w Białymstoku zarabia się tylko w Bielsku Podlaskim, jednak są to kwoty porównywalne.

Powyżej 4 tysięcy złotych brutto zarabia się w branży budowlanej, a także w branży komunikacyjnej, ciepłowniczej i informatycznej. Najlepiej zarabia się w bankowości, gdzie mediana wynosi ponad 4 300 złotych brutto na miesiąc.

Warto wspomnieć o tym, że rynek pracy w Białymstoku w ostatnich latach się rozwinął, a zatrudnienie w województwie podlaskim wzrosło. Szczególnie dotyczy to sektora przedsiębiorstw. Także w tym sektorze stopniowo wzrasta wynagrodzenie i dotyczy to tak przemysłu, jak również budownictwa, handlu czy transportu. Warto szukać pracy w miejscach, które oparte są na kapitale zagranicznym, tam zarabia się średnio pięćset złotych więcej niż w przedsiębiorstwach, gdzie jest przewaga kapitału polskiego.

Komentarze (0)