Praktyki w Bielsku-Białej

Praktyki w Bielsku-Białej

18.06.2021

Praktyki w Bielsku - Białej

Czas spędzony na uczelni to nie tylko przechodzenie z sali do sali i z wykładu na wykład oraz spotykanie się ze znajomymi. To również czas, kiedy trzeba pomyśleć nad dalszą karierą i zdobyć odpowiednie doświadczenie już w trakcie studiowania – ponieważ po studiach może być zwyczajnie za późno, a absolwenta z zerowym doświadczeniem nikt na rynku pracy nie traktuje obecnie poważnie. Poniżej podpowiadamy jak w prosty sposób można pomóc sobie w łagodnym wejściu na rynek pracy.

BIURA KARIER

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej to jedna z głównych uczelni w mieście. Jak pozostałe, większe jednostki uczelniane w kraju, ma na uwadze jak najlepszy start swoich absolwentów w życie zawodowe. BK Akademii Techniczno-Humanistycznej działa od 2004 roku, a od 2005 jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier. Jego celem jest przede wszystkim pomoc studentom w płynnym przejściu z okresu nauki do poszukiwania i znalezienia pracy, a także pomoc przy nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi pracodawcami. Do zadań Biura Karier należy także rozpowszechnianie informacji o rynku pracy. Na stronie BK można nie tylko sprawdzić aktualne oferty pracy i praktyk, ale także dodać swoje CV, zapisać się na warsztaty, czy przestudiować projekty EFS oraz przewodnik po praktykach i stażach. Dzięki Biuru Karier ATH można także wziąć udział w wolontariacie oraz dowiedzieć się o zakładaniu firmy i ZUS-ie w biznesie. Biuro Karier zajmuje się także pozyskiwaniem i dystrybucją ofert pracy, doradztwem personalnym, szkoleniami, organizacją Beskidzkiego Forum Pracy oraz przeprowadzaniem wstępnych rekrutacji. BK Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej odpowiada również za organizację Targów Pracy.

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej także posiada Biuro Karier. W jego progach można: Zasięgnąć porady na tematy związane z szukaniem pracy, a także praktykami i stażami; Przejrzeć oferty pracy, stażów i praktyk; Uzyskać poradę co do przygotowywania dokumentów aplikacyjnych; Zamieścić swoje dane w bazie Biura oraz otrzymać materiały informacyjne i kontakty do pracodawców. Dodatkowo, pracodawcy mogą na stronie Biura Karier - na tablicy ogłoszeń i w katalogu ofert - zamieścić aktualne oferty staży i pracy.

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna za pomocą Biura Karier ma za zadanie wspieranie studentów i absolwentów w wyborze drogi kariery zawodowej; pomoc w znalezieniu zatrudnienia odpowiadającego kwalifikacjom oraz predyspozycjom studentów i absolwentów oraz promowanie studentów uczelni w kontaktach z pracodawcami.

Biuro Karier i Zatrudnienia Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza działa z myślą o studentach i absolwentach tej właśnie uczelni. Do jego zadań należy wspomaganie w rozwoju i wyborze drogi zawodowej, a także ułatwienie wejścia na rynek pracy. Oferta BKiZ skierowana jest również do pracodawców, którzy byliby zainteresowani pozyskaniem stażystów i pracowników. Pracownicy Biura Karier prowadzą rozmowy doradcze i konsultacje, organizują i prowadzą warsztaty szkoleniowe w zakresie skutecznych metod szukania pracy, pomagają przy sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, takich jak Curriculum Vitae i list motywacyjny, pomagają w przygotowaniu autoprezentacji oraz przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz aktualizują i udostępniają oferty pracy, praktyk i staży. Ponadto, Biuro Karier nawiązuje i utrzymuje kontakt z pracodawcami, i zbiera oraz udostępnia informacje o dalszych możliwościach kształcenia czy udoskonalania zawodowego. BKiZ Bielskiej Szkoły Wyższej im. J. Tyszkiewicza organizuje także warsztaty, m. in. z tematyki wybranych problemów bezpieczeństwa usług internetowych w dziedzinie prawa, praktycznego zastosowania procedur administracyjnych, autoprezentacji i wystąpień publicznych, zasad tworzenia prezentacji multimedialnej oraz sztuki prezentowania, negocjacji czy praw człowieka.

STRONY INTERNETOWE

Poniżej przedstawiamy listę kilkunastu portali internetowych, na których można znaleźć wiadomości dotyczące Bielska-Białej oraz pracy, praktyk i staży w tym mieście.

bielsko.biala.pl

bielskobialalokalnie.pl

um.bielsko.pl

bielskobiala.naszemiasto.pl

bielsko.info

radiobielsko.pl

oferty.praca.gov.pl

praca.pl

pracuj.pl

pl.indeed.com

praktyki.edu.pl

careerjet.pl

biurokarier.ath.bielsko.pl

pl.jooble.org

pl.jobraido.com

aiesec.com.pl

jobs.net

infopraca.pl

 

FIRMY, URZĘDY I INSTYTUCJE

Biura Karier to jedno, strony internetowe to drugie, ale nic tak nie przekona pracodawcy jak fakt, że sami go znajdziecie i się do niego zgłosicie. Poniżej podpowiadamy, gdzie można starać się o miejsce na praktykach lub stażu, a w przyszłości również o pracę. Nie są to oczywiście wszystkie miejsca, jedynie sugestia, gdzie można skierować swoje kroki.

Praktyki organizuje na przykład COMARCH, który na bezpłatny staż przyjmie studentów kierunków ekonomicznych i administracyjnych na stanowiskach w obszarze PR/Marketingu oraz w Dziale Księgowości. Można również starać się o miejsce w Dziale Finansowym czy w Biurze Obsługi Pracownika. Praktyki w firmie COMARCH trwają miesiąc i można się na nich dowiedzieć jak wygląda praca w wielkiej korporacji.

Praktyki można również odbyć w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej, Sądach Rejonowych, jednostkach kuratorskiej służby sądowej oraz Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Bielsku-Białej. Praktyki studenckie w poszczególnych Wydziałach i Oddziałach oraz w podległych Sądach Rejonowych w Bielsku-Białej, Cieszynie oraz Żywcu dostępne są dla studentów kierunków: prawo i administracja. Dla studentów innych kierunków w tym m. in.: pedagogika, psychologia, resocjalizacja, istnieje możliwość odbycia praktyk w jednostkach kuratorskiej służby sądowej przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, Cieszynie i Żywcu. Natomiast Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów w Bielsku-Białej przyjmuje na praktyki zawodowe studentów po IV roku psychologii ze specjalizacją psychologia sądowa. Komplet dokumentów winien być dostarczony do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej co najmniej jeden miesiąc przed rozpoczęciem praktyk.

Praktyki w firmie Nemak skierowane są dla osób zainteresowanych innowacyjnymi rozwiązaniami w globalnym przemyśle motoryzacyjnym. Firma specjalizuje się m. in. w projektowaniu i produkcji podzespołów aluminiowych układu przeniesienia napędu oraz konstrukcji nadwozia. Nemak jest także liderem w technologii odlewania wysokociśnieniowego (HPDC) i odlewania kokilowego (GSPM). Poszukiwani są praktykanci oraz pracownicy ze znajomością języka angielskiego w działach jakości, rozwoju produktu, technicznego, inżynierii zakładu.

Także Spółka ALUPROF S.A jest otwarta na organizowanie praktyk dla uczniów oraz staży dla studentów zainteresowanych pracą w branży systemów aluminiowych.

Galeria Bielska BWA organizuje praktyki dla studentów kierunków artystycznych: animacji społeczno-kulturalnej, historii sztuki, pedagogiki artystycznej.

Komentarze (0)