Zarobki w Bielsku-Białej

Zarobki w Bielsku-Białej

18.06.2021

Zarobki w Bielsku-Białej

Bielsko-Biała jest uznawane za główne miasto aglomeracji bielskiej oraz centralny ośrodek Bielskiego Okręgu Przemysłowego. To także główny ośrodek obszaru śląsko-małopolskiego pogranicza, czyli Podbeskidzia oraz centrum administracyjne, handlowe, gospodarcze, przemysłowe, kulturalne i turystyczne regionu.

Bielsko-Biała znana jest również z bardzo dobrych warunków, jeśli chodzi o zatrudnienie. Bezrobocie w mieście waha się od 4 do 4,5%. To oznacza, że bezrobocie jest tu o wiele niższe niż w województwie śląskim, a także sporo mniejsze od średniej w skali całego kraju. Przeciętnie w Bielsku-Białej zarabia się nieco ponad 4 tysiące złotych brutto, czyli jakieś 98% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w kraju. Do tego, o wiele więcej osób przyjeżdża za pracą na teren Bielska-Białej niż wyjeżdża w poszukiwaniu pracy do innych miast.

A jak przedstawia się procentowe zatrudnienie w konkretnych branżach? Najwięcej, 42,5% osób pracuje w przemyśle i budownictwie. Niecałe 3% pracuje w sektorze usługowym: w to wlicza się handel, transport, gastronomię, hotelarstwo, naprawę pojazdów, informację i komunikację, a kolejne 3% przypada na sektor finansowy, w tym działalność ubezpieczeniową i rynek nieruchomości. 1% zatrudnionych pracuje w sektorze rolniczym: leśnictwie, rolnictwie, łowiectwie i rybactwie. A jak przedstawia się przykładowa wysokość płac w konkretnych zawodach? Niecałe dwa tysiące zarabia technik farmacji, key account specialist czy handlowiec. Niecałe trzy tysiące brutto zarabia się w zawodzie magazyniera (z uprawnieniami na wózki widłowe) oraz tokarza. Powyżej trzech tysięcy można zarobić zatrudniając się w policji, w dziale handlu zagranicznego, jako inżynier do spraw jakości, czy szlifierz metali. Ponad cztery tysiące można zarobić na miesiąc w zawodzie murarza. Powyżej pięciu tysięcy zarabiają kierownicy oraz właściciele własnej działalności gospodarczej.

Komentarze (0)