Rynek pracy w Gorzowie

Rynek pracy w Gorzowie

Rynek pracy w Gorzowie

Rynek pracy w Gorzowie

W ostatnich i najbliższych latach bezrobocie na terenie Gorzowa i okolic powinno powoli spadać, co jest efektem utrzymującego się, stabilnego wzrostu gospodarczego. Należy jednak zauważyć, że dysproporcje bezrobocia w województwie są nadal dosyć spore, na terenie miasta Gorzowa wynosi ono niecałe 5%, natomiast poza jego terenem ta liczba wzrasta do kilkunastu procent. Spadek bezrobocia, czyli tak naprawdę wzrost zatrudnienia wynika i wynikać będzie przede wszystkim z rozwijającej się na tych terenach gospodarki. Mają na to wpływ coraz liczniej powstające mikrofirmy oraz rozbudowa i działanie specjalnych stref ekonomicznych. Na terenie województwa lubuskiego taką strefą dominującą jest Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Kolejnym powodem dla polepszenia sytuacji w regionie jest postawienie na innowacyjność. Współpraca nauki i biznesu oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w lubuskiej gospodarce pozwalają z nadzieją patrzeć w przyszłość. Nawet w chwili obecnej powstają instytucje, których celem jest zbliżenie gospodarki i nauki. Aby to osiągnąć rozwijane są parki naukowe, przemysłowe i technologiczne, a także centra wdrożeniowe. Do najprężniej działających należą Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny (LPPT) w Nowym Kisielinie, Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku, Centrum Badawczo-Wdrożeniowe „Eko-Innowacje” w Stanowicach w gminie Bogdaniec oraz Park Technologii i Logistyki Przemysłu INTERIOR w Nowej Soli.

Warto także zwrócić uwagę na to, że społeczeństwo w województwie lubuskim należy do starzejącego się. Więcej osób odchodzi na emeryturę niż wchodzi na rynek pracy, utrzymuje się również ujemny przyrost naturalny, więc bezrobocie będzie spadać z prostego powodu: potrzeby zatrudnienia na opuszczonych stanowiskach. Ponadto, województwo lubuskie charakteryzuje się ujemnym saldem migracyjnym. To oznacza, że więcej ludzi migruje poza teren województwa niż do niego przyjeżdża. Głównie jest to migracja zarobkowa za granicę. Skala tego zjawiska nie jest znaczna natomiast posiada stały charakter.

Jeśli chodzi o kwestie bezrobocia, wynosi ono w Gorzowie Wielkopolskim nieco ponad 5%, co oznacza, że jest to o wiele mniej niż wynosi stopa bezrobocia w województwie lubuskim oraz na terenie całego kraju. Mówimy tu o bezrobociu rejestrowanym. Dlatego też saldo przyjazdów za pracą na teren miasta Gorzowa jest kilkakrotnie większe niż saldo wyjazdów za pracą poza teren gminy. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto jest sporo niższe niż przeciętne wynagrodzenie w Polsce i wynosi nieco ponad 85%. Przeciętne zarobki w województwie lubuskim wynoszą koło 3 300 złotych brutto miesięcznie, a wynagrodzenie mężczyzn jest wyższe o około 600 złotych niż przeciętne zarobki kobiet.

Jak to się przekłada na konkretne branże? Najwięcej, bo ponad 37% zatrudnionych pracuje w przemyśle i budownictwie. Pozostałe branże dominujące to chociażby sektor usługowy (w tym handel, transport, zakwaterowanie, naprawa pojazdów, gastronomia, informacja i komunikacja), gdzie zatrudnione jest 4,8% osób. Zatrudnienie w sektorze finansowym (obsługa rynku nieruchomości oraz działalność finansowa i ubezpieczenia) także wynosi 4,8%. Rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem, czyli szeroko pojętym sektorem rolniczym zajmuje się 2,5% zatrudnionych. Pozostałe branże znajdują się poniżej tego pułapu.


 

 

Komentarze (0)