Branże deficytowe i nadwyżkowe Gorzów

Branże deficytowe i nadwyżkowe Gorzów

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w Gorzowie

W Gorzowie Wielkopolskim brakuje specjalistów. Tak wynikałoby z badań dotyczących zawodów deficytowych i nadwyżkowych na tym terenie. Na sto siedemdziesiąt zawodów wpisanych do badania statystycznego tylko dwadzieścia cztery uznane zostały za nadwyżkowe (czyli takie, gdzie jest więcej pracowników niż miejsc pracy), natomiast aż osiemdziesiąt cztery zawody uznano za deficytowe (czyli takie, gdzie potrzebnych pracowników jest mniej niż miejsc pracy na rynku). Poniżej przyjrzymy się w jakich branżach o zatrudnienie jest relatywnie łatwo, a przy których warto przemyśleć dodatkowe szkolenia dla uatrakcyjnienia swojej oferty, czy też przekwalifikowanie.

Rynek pracy w Gorzowie Wielkopolskim ma w przeważającej części charakter produkcyjno-przemysłowy, dlatego też najczęściej poszukiwani są pracownicy, którzy posiadają konkretne uprawnienia do wykonywania zawodu oraz doświadczenie. Dotyczy to takich branż jak budownictwo (w tym betoniarze, brukarze, malarze budowlani, murarze, zbrojarze, monterzy instalacji, tynkarze, operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń dźwigowo-transportowych, posadzkarze, cieśle, stolarze budowlani, dekarze, blacharze, kierownicy budowy, inżynierowie budownictwa) i usługi (w tym specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji oraz specjaliści ds. bezpieczeństwa, krawcy, pracownicy produkcji odzieży, mechanicy pojazdowi, tapicerzy, masarze, kucharze i szefowie kuchni, cukiernicy, fryzjerzy, piekarze, księgowi, farmaceuci, fizjoterapeuci, lektorzy, pielęgniarki, nauczyciele, pracownicy socjalni, psycholodzy, ankieterzy).

Brakuje także pracowników fizycznych i pracowników produkcyjnych do zakładów. Brakuje również osób doświadczonych w branży techniczno-przemysłowej, tutaj pracę bez problemu powinni znaleźć elektromechanicy i elektromonterzy, inżynierowie mechanicy, specjaliści ds. automatyki i robotyki, specjaliści ds. organizacji i produkcji, specjaliści ds. elektroniki i telekomunikacji, technicy elektrycy i technicy mechanicy. Zawody deficytowe związane są również z przemysłem i transportem (dotyczy to przede wszystkim kierowców autobusów, ciągników siodłowych i samochodów ciężarowych, a także spedytorów i logistyków ze znajomością języków obcych). Deficytowa jest także branża IT, jest to jednocześnie branża gdzie można najwięcej zarobić. Tutaj poszukiwani są analitycy, testerzy, administratorzy systemów komputerowych, operatorzy systemów teleinformatycznych, programiści, graficy komputerowi, projektanci i administratorzy baz danych.

Gdzie natomiast będzie trudno znaleźć pracę? W zawodzie ekonoma, nauczyciela przedmiotów ogólnokształcących, pedagoga, socjologa, politologa, historyka, filozofa, specjalisty administracji publicznej, specjalisty ds. badań społeczno-ekonomicznych czy specjalisty technologii żywności i żywienia

 

 

Komentarze (0)