Praktyki i staże w Koszalinie

Praktyki i staże w Koszalinie

18.06.2021

Praktyki i staże w Koszalinie

Koszalin, miasto w północno-zachodniej Polsce i największe miasto regionu Środkowopomorskiego. To także największy ośrodek kulturalny w regionie. Skupia się tu też spora część życia akademickiego, dzięki położeniu na terenie miasta chociażby Politechniki Koszalińskiej czy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszaline. Poniżej przyjrzymy się temu, jak uczelnie wyższe wspomagają swoich studentów i absolwentów w wejściu na rynek pracy, a także temu, gdzie można znaleźć praktyki, staże czy pracę.

 

UCZELNIE

Politechnika Koszalińska to bez wątpienia największa uczelnia wyższa w mieście. Posiada również najszerszą ofertę dla studentów, wliczając w to pracę Biura Karier. Do jego głównych zadań należy rejestracja kandydatów, badanie losów zawodowych absolwentów, organizowanie szkoleń i targów pracy, doradztwo kariery, gromadzenie i prezentowanie ofert pracy, staży i praktyk. W przypadku szkoleń można wybierać z kursów z poniższej tematyki: Wystąpienia publiczne, radzenie sobie ze stresem, Komunikacja interpersonalna, planowanie kariery, Savoir-vivre w relacjach służbowych i prywatnych, ABC przedsiębiorczości, wyjazd za granicę, zarządzanie czasem i organizacją pracy. Ponadto pracownicy Biura Karier pomogą przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, a także w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Konsultacje zawodowe dotyczą przede wszystkim osób, które poszukują pracy lub nowych celów zawodowych, chcą zaplanować swoją karierę, odczuwają brak satysfakcji z aktualnej pracy albo chcą kontynuować naukę na innym kierunku.

Oferta Biura Karier Politechniki Koszalińskiej skierowana jest również dla pracodawców, którzy po rejestracji mogą bezpłatnie zamieścić oferty pracy, praktyk i staży dla studentów i absolwentów PK. Dodatkowo, dzięki współpracy z BK pracodawcy mogą oczekiwać rozwieszenia plakatów z informacją o prowadzonej rekrutacji na terenie Politechniki oraz w akademikach, rozesłania oferty pracy newsletterem do osób zarejestrowanych w bazie Biura Karier oraz przeprowadzenia częściowej lub kompleksowej rekrutacji pracowników. BK Politechniki Koszalińskiej bierze także udział w Środkowopomorskich Targach Pracy, organizuje spotkania branżowe ze studentami i współorganizuje warsztaty. Na koniec warto wspomnień, że Politechnika Koszalińska współpracuje z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego ze Słupska w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć promocyjnych, udziału w targach i organizacji praktyk.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie to uczelnia państwowa, która prowadzi studia dzienne pierwszego stopnia w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej. Wszystkie kierunki w PWSZ mają profil praktyczny. W PWSZ można studiować na kierunkach: pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne, fizjoterapia, pedagogika, ratownictwo medyczne oraz bezpieczeństwo narodowe. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie oferuje swoim podopiecznym niezbędnik studenta organizowany w ramach Biura Karier. Zawiera on wybrane tematy i materiały ze szkoleń prowadzonych przez BK w trakcie roku akademickiego. PWSZ prowadzi także platformę edukacyjną NOMAD, z kursami odpowiadającymi potrzebom rynku pracy oraz udostępnia darmowe webinarium w języku angielskim, organizowane w ramach projektu South Baltic Professionals, poruszające tematykę różnic kulturowych, komunikacji w sytuacjach formalnych i nieformalnych, życia i pracy w rejonie południowego Bałtyku oraz ubiegania się o pracę w różnych krajach. W przypadku warsztatów i szkoleń organizowanych przez BK, szczególnie warte zainteresowania są te poruszające tematykę analizy profilu osobowości, planowania kariery zawodowej, ABC rynku pracy, rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą i poprawnego tworzenia dokumentów aplikacyjnych.

W przypadku praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie ich charakter podzielony jest na trzy grupy: praktyk na specjalnościach nauczycielskich, na specjalnościach nienauczycielskich oraz na kierunku Pielęgniarstwo. W zależności od grupy praktyki organizowane są w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, instytucjach komunikacyjnych i medialnych, działach współpracy z zagranicą, działach związanych z kompleksową obsługą grup turystycznych, a w przypadku pielęgniarstwa w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie oraz oddziałach szpitalnych w miejscu zamieszkania studentów. To ostatnie wymaga zgody dyrekcji danej placówki zdrowia.

 

 

STRONY INTERNETOWE

Biura Karier to jedno, jednak nikt nie zabroni wam korzystać z ofert zamieszczanych w internecie. Ba, jest to nawet wskazane. Poniżej podpowiadamy, jakie strony warto odwiedzić szukając pracy, praktyk lub staży na terenie Koszalina.

pl.indeed.com

praktyki.edu.p

kariera.koszalin.pl

koszalin.gwsh.gda.pl

pracuj.pl

praca.pl

oferty.praca.gov.pl

praca.money.pl

koszalinek.pl

koszalin.pl

ekoszalin.pl

prk24.pl

praktyki.dlastudenta.pl

pl.jooble.org

koszalinlokalnie.pl

gazetapraca.pl

gowork.pl

koszalin.naszemiasto.pl

koszalininfo.pl

praca.gratka.pl

pracakoszalin.pl

praca.trovit.pl

 

FIRMY, INSTYTUCJE

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie prowadzi nabór na praktyki studenckie. Osoby zainteresowane odbyciem praktyk w Straży Granicznej powinny wystąpić do Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży granicznej z prośbą o możliwość odbycia praktyki. W podaniu należy umieścić dane osobowe studenta, numer telefonu, nazwę uczelni, wydział, kierunek i rok studiów oraz nazwę komórki organizacyjnej COSSG wybranej przez studenta do realizacji praktyki z uzasadnieniem, a także czas i termin trwania praktyki. Do podania należy również dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie strat finansowych w wyniku szkód wyrządzonych w mieniu Straży Granicznej w trakcie odbywania praktyki. COSSG nie pokrywa kosztów zakwaterowania studenta.

Toyota Motor Poland oferuje miejsca na praktykach wakacyjnych dla studentów szkół wyższych. Nabór na staże odbywa się w kwietniu

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie uczestniczy w programie praktyk studenckich. Studenci z Koszalina mogą ubiegać się o miejsca w Laboratorium ZHW Oddział w Koszalinie. Oferty o wolnych miejscach publikowane są na stronie internetowej oferty.praca.gov.pl.


 

Komentarze (0)