PRACOWNIK SOCJALNY, ASYSTENT I DORADCA SOCJALNY

PRACOWNIK SOCJALNY, ASYSTENT I DORADCA SOCJALNY

Pracownik socjalny, asystent i doradca socjalny studiaBydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest specjalność / ścieżka kształcenia PRACOWNIK SOCJALNY, ASYSTENT I DORADCA SOCJALNY

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Praca socjalna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Komentarze (0)