Uczelnie Białystok

Uczelnie Białystok

18.06.2021

Uczelnie Białystok

„Wschodzący Białystok”, bo tak brzmi hasło reklamowe miasta, przyciąga liczną rzeszę młodych ludzi, chcących zdobywać wykształcenie w stolicy województwa podlaskiego. Białystok ma bardzo wiele do zaoferowania tym, którzy swoją energię wkładają we własny rozwój. Uczelnie w Białymstoku to największe szkoły wyższe w tym rejonie Polski, zatem znaczące na akademickiej mapie kraju. Do największych należą: Politechnika Białostocka, na której kształci się około 14 tysięcy studentów oraz Uniwersytet Białostocki, na którym wiedzę zdobywa około 10 tysięcy młodych ludzi. Białostockie uczelnie cenione są za ciekawy program nauczania i poszerzanie oferty kształcenia.

Uczelnie w Białymstoku – Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka to największa uczelnia techniczna północno- wschodniej Polski. Powstała 1 grudnia 1949 roku, jako Prywatna Wieczorowa Szkoła Inżynierska NOT, czyli Naczelnej Organizacji Technicznej . W 1964 roku przemianowana została na Wyższą Szkołę Inżynierską, by w 1974 roku stać się oficjalnie Politechniką Białostocką. W skład uczelni wchodzą trzy wydziały: Wydział Architektury, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, oraz Wydział Mechaniczny.

W 2006 roku, Politechnika Białostocka zawarła umowę z duńskim Univeristy College Vitus Vering o realizacji programu podwójnego dyplomowania. Pięć lat później podobną umowę podpisano z portugalskim University of Beira Interior, francuskim Universite de Valenciennes et du Hainaut- Cambresis oraz hiszpańskim High Politechnical School of Belmez.

Uczelnie bierze udział w licznych programach krajowych i międzynarodowych, takich jak: Mostech, Cost, Polonium, Jean Monnet, Erasmus, Leonardo. Współpracuje z ośrodkami krajowymi oraz z prawie setką ośrodków z 26 krajów Europy, Ameryki i Azji. Realizuje granty zlecone przez Komitet Badań Naukowych, prowadzi prace w ramach działalności statutowej oraz prace w ramach badań własnych, pozyskując środki finansowe z różnych źródeł.

Na Politechnice Białostockiej działa około trzydziestu kół naukowych, Akademicki Związek Sportowy oraz liczne organizacje studenckie, takie jak: chór, klub tańca towarzyskiego, klub wysokogórski, czy agencja fotograficzna.

czytaj więcej: Politechnika Białostocka - studia, kierunki studiów, rekrutacja 

 


Uczelnie w Białymstoku – Uniwersytet Białostocki

Uniwersytet Białostocki powstał w 1997 roku, w wyniku przekształcenia się w samodzielną uczelnię filii Uniwersytetu Warszawskiego, założonej w 1968 roku. W skład uczelni wchodzi dziewięć wydziałów: Biologiczno- Chemiczny, Ekonomii i Zarządzania, Filologiczny, Fizyki, Historyczno- Socjologiczny, Matematyki i Informatyki, Pedagogiki i Psychologii, Prawa, oraz Ekonomiczno- Informatyczny (zagraniczny, w Wilnie).

Uniwersytet Białostocki każdego roku realizuje około 60 projektów naukowych, finansowanych z funduszy krajowych i zagranicznych. Dysponuje nowoczesną infrastrukturą do prowadzenia zaawansowanych badań, zwłaszcza w zakresie biologii, chemii, matematyki i fizyki. W 2013 roku, uniwersytet zainicjował stworzenie międzynarodowego konsorcjum uczelni z Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji, pod nazwą „Sieć  Uniwersytetów Pogranicza”. Współpraca obejmuje, między innymi wspólne aplikowanie o międzynarodowe granty, realizację projektów naukowych, wymianę usług badawczych.

czytaj więcej: Uniwersytet Białostocki - studia, kierunki studiów, rekrutacja 

 


Uczelnie w Białymstoku – Uniwersytet Medyczny

Historia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest kontynuacją XVIII- wiecznej tradycji praktykowania medycyny oraz dbałości o zdrowie publiczne w tym mieście. W tym czasie działała pałacowa szkoła położnych, przekształcona później w jeden z nielicznych w kraju Instytut Akuszerii, w którym działała klinika, spełniająca funkcje zarówno lecznicze, jak i edukacyjne. Oficjalnie, białostocka uczelnia medyczna powstała w 1950 roku. Jej siedzibę stanowi zabytkowy Pałac Branickich, którego początki sięgają XVI wieku. To właśnie tutaj, w 1987 roku, w Instytucie Położnictwa i Chorób Kobiecych przyszło na świat pierwsze w Polsce dziecko z zapłodnienia pozaustrojowego. Uniwersytet Medyczny kształci studentów na trzech wydziałach. Są to: Wydział Lekarski, Wydział Farmaceutyczny, oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Obecnie, na uczelni wiedzę zdobywa około 4700 studentów.

Każdego roku pracownicy uczelni realizują blisko 500 projektów naukowych. Dorobek publikacyjny stale wzrasta i dzięki tak prowadzonej działalności naukowej, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania  w języku angielskim znalazł się na 1. miejscu, a Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej na 4. miejscu, spośród innych wydziałów jednorodnych w rankingu przeprowadzonym przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego.

W 2011 roku miesięcznik „Perspektywy”  i dziennik „Rzeczpospolita” wyróżnił uczelnię  tytułem „Uczelnia o najwyższej efektywności naukowej” (1. miejsce w Polsce) oraz tytułem „Kuźnia Kadr”.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wydaje dwa czasopisma,, w tym obecne na Liście Filadelfijskiej – Advances in Medical Sciences oraz znajdujące się na liście MNiSW- Progress in Health Sciences.   

W 2008 roku, na Wydziale Farmaceutycznym rozpoczęło działalność Euroregionalne Laboratorium Analiz Farmaceutycznych- pierwsza tego typu placówka w kraju, która zapewnia możliwość kontroli leków i preparatów pochodzących z wymiany przygranicznej oraz ocenę jakościowo- ilościową substancji toksycznych w preparatach leczniczych, żywności oraz w materiale biologicznym.

czytaj więcej: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - studia, kierunki studiów, rekrutacja 

 


Uczelnie w Białymstoku – Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Białymstoku

Wydział Sztuki Lalkarskiej – jedyny w Białymstoku – powstał w 1975 roku, kiedy rektorem ówczesnej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej był Tadeusz Łomnicki. Z początku był to jedynie Wydział Lalkarski, do którego, w 1980 roku, dołożono także Wydział Reżyserii Teatru Lalek. Na początku lat 90 obydwa wydziały przekształcono w jeden Wydział Sztuki Lalkarskiej, z dwoma kierunkami: aktorskim i reżyserskim. Wydział Sztuki Lalkarskiej mieści się w centrum Białegostoku. W kompleksie przy ulicy Sienkiewicza 14 ma swoją siedzibę Teatr Szkolny, noszący od 1999 roku imię Jana Wilkowskiego, jednego z najwybitniejszych twórców teatru lalkowego, założyciela białostockiego Wydziału Lalkarskiego.

 


Uczelnie w Białymstoku – Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno- Pedagogiczny w Białymstoku

Uczelnia prowadzi studia na następujących kierunkach: instrumentalistyka, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Od 1991 roku, przy uczelni, działa szkoła ćwiczeń według założeń organizacyjnych opracowanych przez prof. Jana Kadłubskiego wzorowanych na tradycjach słynnego Instytutu im. Gniesinych w Moskwie. W szkole tej studenci prowadzą przez trzy lata zajęcia z uczniami pod opieką wykładowców, zdobywając w ten sposób doświadczenie pedagogiczne.

 


Uczelnie w Białymstoku – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej powstała w 1996 roku, z inicjatywy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Od 2013 roku prawa założycielskie uczelni przejęła spółka Professional Quality Education. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej położona jest w malowniczym zespole parkowym, a jej siedzibą jest zabytkowy, XIX- wieczny Pałac Lubomirskich, oraz nowoczesny budynek Collegium Novum.

 


Uczelnie w Białymstoku – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania to najstarsza na Podlasiu oraz jedna z najstarszych w Polsce uczelnia niepubliczna. Została założona w 1993 roku i kształci studentów na dwóch kierunkach. Są to: Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość.

 


Uczelnie w Białymstoku - Wyższa Szkoła Ekonomiczna

Wyższa Szkoła Ekonomiczna to niepubliczna uczelnia, założona w 1996 roku. Oferuje studia na trzech kierunkach: Ekonomia, Bezpieczeństwo i Higiena pracy oraz Rolnictwo i Agrobiznes.

 


Uczelnie w Białymstoku – Wyższa Szkoła Medyczna

Wyższa Szkoła Medyczna to niepubliczna uczelnia o profilu medycznym, którą założono w 2003 roku. Studenci kształcą się tutaj na pięciu kierunkach, a należą do nich: Biotechnologia, Kosmetologia, Fizjoterapia, Ratownictwo medyczne, Pielęgniarstwo.

 


Uczelnie w Białymstoku – Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku (dawniej w Supraślu) powstała w 2001 roku, w wyniku przekształcenia istniejącego dotychczas Nauczycielskiego Kolegium Wychowania Fizycznego im. Zygmunta Szelesta w wyższą, autonomiczną uczelnię. W Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki można studiować jeden kierunek: Wychowanie fizyczne, który przygotowuje do pracy w roli nauczyciela wychowania fizycznego, instruktora i trenera w wybranych dyscyplinach sportowych, animatorów rekreacji i specjalistów z zakresu gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej.

 

 

Komentarze (0)