Praktyczna nauka języka angielskiego

Praktyczna nauka języka angielskiego

Praktyczna nauka języka angielskiego

Praktyczna nauka języka angielskiego

Filologia angielska to kierunek studiów, który pozwala na doskonały rozwój kompetencji lingwistycznych oraz oparcie ich na stabilnych podstawach teoretycznych. Studenci podczas wszystkich semestrów kształcenia będą spotykać się z zajęciami, których naczelnym celem jest zadbanie o ten holistyczny i zrównoważony rozwój tak, by po zakończeniu kształcenia absolwenci doskonale posługiwali się językiem.

Jeden z przedmiotów, który może się do tego przyczynić, to praktyczna nauka języka angielskiego. Studenci będą posiadać umiejętności językowe na poziomie zapewniającym komunikowanie się w kraju nauczanego języka, w kontaktach z użytkownikami tego języka. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania.

Potrafią również sprawnie korzystać ze strategii czytelniczych w celu określenia rodzaju, tematyki, celu i stylu tekstu oraz poprzez efektywne dostosowanie tych strategii do różnych typów tekstów (instruktażowych, prasowych, urzędowych, literackich, naukowych). Potrafi zrozumieć szczegółowo różnorodne, obszerne teksty z różnych obszarów życia.

 

idź do kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA STUDIA ŁÓDŹ

w Łodzi - zasady rekrutacji

Komentarze (0)