Mikrobiologia środowiskowa

Mikrobiologia środowiskowa

Mikrobiologia środowiskowa

Mikrobiologia środowiskowa

Ochrona środowiska to dziś jeden z takich obszarów, w którym wciąż potrzebni są nowi specjaliści. Potrzebujemy bowiem doskonale wykształconej kadry, która dbać będzie o przyszłe losy naszej planety. Jeśli chcesz być jedną z tych osób, śmiało możesz wybrać studia na tym kierunku! Zorientuj się odpowiednio wcześnie, co znajdziesz w programie kształcenia.

Czekać na ciebie będą między innymi przedmioty takie jak mikrobiologia środowiskowa. Jego celem jest zapoznanie z podstawowymi metodami badań mikrobiologicznych. Opanowanie wiedzy o drobnoustrojach - ich morfologii, aktywności biochemicznej, wzajemnych interakcjach oraz roli w obiegu pierwiastków.

Studenci uczą się również, jak wygląda charakterystyka środowisk naturalnych bytowania drobnoustrojów - wody, gleby i powietrza. Studenci zdobywają również praktyczne i niezbędne umiejętności pracy z materiałem mikrobiologicznym zgodnie z zasadami pracy jałowej oraz przepisami BHP. Studenci posługują się podstawowym sprzętem stosowanym w laboratorium mikrobiologicznym i podstawowymi technikami mikrobiologicznymi oraz wykonują proste zadania badawcze związane z określeniem wzajemnego oddziaływania drobnoustrojów.

idź do kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA ŁÓDŹ

w Łodzi - zasady rekrutacji

Komentarze (0)