Ochrona środowiska - Łódź

Ochrona środowiska - Łódź

Ochrona środowiska - Łódź

Studia w Łodzi

ochrona środowiska

Odkryj kierunek ochrona środowiska w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Ochrona środowiska studia Łódź 2021 | woj. Łódzkie

Studia na kierunku Ochrona Środowiska w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Łódzkim w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Łódzki oferuje 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UŁ.

 

Studenci kierunku ochrona środowiska zdobędą kompleksową wiedzę z obszaru nauk biologicznych, przyrodniczych i ekologicznych. Ponadto nauczą się podejmowania działań związanych z ochroną środowiska i ekologią. Co więcej, zyskają zdolności z zakresu monitoringu środowiskowego, a także poznają zasady diagnostyki skażeń środowiskowych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w urzędach ochrony środowiska, w tym w Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, organach kontrolnych, służbach ochrony środowiska czy w placówkach naukowo-badawczych.

czytaj dalej wszystko o Ochrona środowiska - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek ochrona środowiska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Ochrona środowiska w Łodzi?

Żeby dostać się na studia na kierunku Ochrona środowiska w Łodzi, należy dobrze zdać biologię, chemię, fizykę, geografię oraz matematykę, gdyż są to wiodące przedmioty na łódzkich uczelniach oferujących ten kierunek, a więc przyszli studenci będą wyłaniani na podstawie tego, jak ich matura z tych dziedzin wypada na tle innych kandydatów.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ochrona środowiska najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • matematyka
 • geografia
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 24.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 24.05.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ochrona środowiska w Łodzi

Czas trwania studiów na kierunku ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA ŚRODOWISKA ŁÓDŹ STUDIA I STOPNIA

OCHRONA ŚRODOWISKA ŁÓDŹ STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA ŚRODOWISKA ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

OCHRONA ŚRODOWISKA ŁÓDŹ STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
60
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
40
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Ceny za pierwszy rok studiów na kierunku ochrona środowiska (2020/2021)

stacjonarne niestacjonarne
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stacjonarne:
bezpłatne (limit: 60)
niestacjonarne:
4400 zł
Dowiedz się więcej

Źródło: Strony internetowe uczelni (23.06.2020)

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni klikając powyższy link "Dowiedz się więcej".

Harmonogram rekrutacji +

Osoby, które poważnie myślą o rozpoczęciu kształcenia na studiach na kierunku ochrona środowiska, swoją przygodę z rekrutacją powinny zacząć od szczegółowego prześledzenia jej harmonogramu. Konkretne informacje na jego temat znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Ogólne terminy kwalifikacji pozostają jednak podobne niezależnie od wybranej uczelni. Przyszli studenci mogą rejestrować się na wybrane przez siebie kierunki już na przełomie maja i kwietnia.

Warto mieć świadomość, że w Polsce nie obowiązuje kolejność zgłoszeń, lecz liczba punktów uzyskanych podczas egzaminów maturalnych. Studia w Łodzi na kierunku ochrona środowiska cieszą się od wielu lat niegasnącą popularnością. O tym, kto znalazł się na listach osób przyjętych, kandydaci dowiadują się mniej więcej w połowie lipca, czyli niedługo po ogłoszeniu wyników maturalnych.

W harmonogramach rekrutacji uczelnie uwzględniają także dodatkowe etapy kwalifikacji na te kierunki studiów, na które nie zostały wypełnione limity miejsc. Oznacza to, że maturzyści jeszcze w sierpniu, a nawet we wrześniu dostają szansę, by wziąć udział w dodatkowej rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne +

Dostanie się na studia w Łodzi na kierunku ochrona środowiska stanowi dopiero początek drogi rekrutacyjnej. Kolejnym ważnym etapem jest czas składania dokumentów. Pamiętaj, by dostarczyć je terminowo, ponieważ jedynie to uchroni cię od skreślenia z list osób przyjętych na studia. Każda uczelnia indywidualnie ustala, co konkretnie powinno znaleźć się w takim zestawie dokumentów, ich trzon jest jednak bardzo podobny. Pośród dostarczanych przez ciebie dokumentów powinny się zatem znaleźć:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
 • aktualna fotografia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • różnego rodzaju podpisane umowy.

Pamiętaj, żeby szczegółowych informacji szukać na stronach internetowych konkretnych ośrodków akademickich.

Opłaty rekrutacyjne +

Jeżeli chcesz wziąć udział w rekrutacji na studia na kierunek ochrona środowiska, musisz uiścić opłatę rekrutacyjną. Obowiązuje ona na niemal wszystkich uczelniach w Polsce. Waha się ona od 85 do nawet 150 złotych w zależności od kierunku. Pamiętaj, by uiścić ją terminowo, liczy się bowiem czas księgowania przelewu, a nie data jego wykonania. Opłatę rekrutacyjną zrobisz za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych. Pamiętaj, by potwierdzenie przelewu dostarczyć także do dziekanatu uczelni.

Przedmioty kwalifikacyjne +

Kierunki studiów takie jak ochrona środowiska mają profil ścisły. W praktyce oznacza to, że kandydaci, którzy chcą wziąć udział w rekrutacji na ten kierunek, powinni wykazać się rozległą wiedzą z tych dyscyplin już na poziomie kwalifikacji. W praktyce oznacza to, że przedmioty, z których warto bardzo dobrze się przygotować to przykładowo: biologia, chemia, matematyka, czy nawet geografia. Pamiętaj, by część wybranych przez siebie przedmiotów zdawać na poziomie rozszerzonym, ponieważ to znacznie uatrakcyjni twoją kandydaturę.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Uczelnie w Łodzi indywidualnie ustalają swoje wewnętrzne przeliczniki punktów kwalifikacyjnych. Dokładnych informacji na ich temat szukaj na stronach internetowych wybranych przez siebie ośrodków akademickich. To, czy dany kandydat zakwalifikuje się na studia, zależy bowiem od tego, czy przedmioty, które zdawał na maturze są punktowane w procedurze rekrutacyjnej.

Każdy kierunek studiów wiąże się ze zdawaniem innych przedmiotów. W przypadku kierunków ścisłych będą to przykładowo przedmioty takie jak biologia, czy matematyka. Przelicznik punktów kwalifikacyjnych uwzględnia także poziom, na jakim zdawany był dany przedmiot. Maturzyści zawsze mają do wybory dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony.

Olimpiady oraz konkursy +

Pasjonaci nauk ścisłych i osoby, którym los naszej planety nigdy nie był obojętny, powinny pomyśleć o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To propozycja wyłącznie dla osób, których wiedza wykracza poza ramy szkoły średniej. Warto rozważyć tę możliwość, ponieważ laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego znajdą się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów na kierunku ochrona środowiska rozważ olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Biologiczna;
 • Olimpiada Chemiczna;
 • Olimpiada Matematyczna;
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej;
 • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Pamiętaj, że bycie finalistą olimpiady nie zwalnia cię z obowiązku przystąpienia do egzaminów maturalnych.

Gdzie studiować na kierunku Ochrona środowiska w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek ochrona środowiska w Łodzi

 • Uniwersytet Łódzki

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

Popularne kierunki ochrona środowiska w Łodzi

Kierunki ochrona środowiska w Łodzi

Popularne kierunki ochrona środowiska niestacjonarne w Łodzi

Jak wyglądają studia na kierunku Ochrona środowiska w Łodzi?

Największym paradoksem dzisiejszych czasów jest wysoki rozwój cywilizacji przy jednoczesnej degradacji większości terenów naturalnych. Coraz prężniej rozwijająca się gospodarka, a z nim wszystkie gałęzie przemysłu, fabryki oraz inne budynki przemysłowej działalności człowieka w zastraszającym tempie niszczą otaczające nas środowisko.

Człowiek często nie zdaje sobie sprawy, że poza ginięciem zagrożonych gatunków zwierząt i roślin, zatrucie wód gruntowych oraz powietrza szkodliwymi pyłami sprzyja powstawaniu chorób cywilizacyjnych takich, jak dolegliwości układu krążenia, a nawet nowotworów, będących przyczyną śmierci ogromnej liczby ludności.

Wszystkie te czynniki implikują powstawanie instytucji dbających o prewencję w zakresie ochrony środowiska, a te z kolei wymuszają konieczność kształcenia coraz większej liczby pracowników, zdolnych do zajęcia się sprawami naszego środowiska.

Studia przyrodnicze w Łodzi na kierunku Ochrona środowiska powstały w odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy oraz zainteresowanie samych studentów, wrażliwych na negatywne konsekwencje widocznej wszędzie urbanizacji i przemysłowej działalności ludzkiej.

Od zawsze pasjonowałeś się przedmiotami przyrodniczymi? Chciałbyś związać swoją zawodową przyszłość z wdrażaniem działań sprzyjających istnieniu środowiska naturalnego? Nie wyobrażasz sobie studiów w innym mieście niż w Łodzi? W takim razie rozważ studia na kierunku Ochrona środowiska na jednej z łódzkiej uczelni!

 

1. Na początek

Studenci zaczną swoją przygodę z kierunkiem Ochrona środowiska w Łodzi od przypomnienia sobie zagadnień biologicznych, chemicznych i fizycznych, wyniesionych z wcześniejszych etapów edukacji. Wiedza ta będzie doskonałym fundamentem pod rozwój bardziej szczegółowych kompetencji, ściśle związanych z tematyką, którą obejmują studia biologiczne na kierunku Ochrona środowiska, bowiem spektrum jego interdyscyplinarności obejmuje głównie wiedzę przyrodniczą i matematyczną.

 

2. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku ochrona środowiska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

3. Program studiów

Ochrona środowiska w Łodzi to nie tylko nauka teoretycznych regułek z pogranicza nauk ścisłych, ale przede wszystkim uwrażliwienie studentów na niezaprzeczalny problem związany z, powodowanym ludzką działalnością, postępującym wyniszczaniem środowiska naturalnego.

Studenci będą mieli okazję poznać specjalistyczne narzędzia naukowe, które z powodzeniem wykorzystają w przyszłej pracy w terenie oraz laboratoriach badawczych.

 

W programie studiów na kierunku ochrona środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

 

4. Nabywane umiejętności

Przyszli absolwenci będą uposażeni w teoretyczną, dobrze ugruntowaną wiedzę, obejmującą spektrum wszystkich nauk przyrodniczych w kontekście ochrony środowiska. Nauka o bioróżnorodności, fizjologii i anatomii organizmów żywych pozwoli studentom na lepsze zrozumienie potrzeb środowiskowych rozmaitych ekosystemów.

Wykłady z chemii organicznej zapewnią wiedzę niezbędną do uświadomienia sobie zagrożenia, jakie niosą za sobą zanieczyszczenia emitowane przez przemysłową działalność człowieka w perspektywie ginięcia zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.

Jako student kierunku Ochrona środowiska w Łodzi poznasz podstawowe działania prewencyjne, wdrażane w celu ochrony zagrożonych zanieczyszczeniami terenów. Będziesz w stanie projektować i wdrażać nowoczesne technologie oczyszczania wód i powietrza, a także posiądziesz kluczową wiedzę dotyczącą zarządzaniem energią i odpadami.

Ponadto studia uposażą cię w praktyczne narzędzia statystyczne i geograficzne, dzięki którym będziesz w stanie odczytywać, analizować i prawidłowo interpretować wartości różnorakich wskaźników jakości wód gruntowych oraz zanieczyszczeń powietrza.

Ile trwają studia na kierunku Ochrona środowiska w Łodzi?

Ile trwają studia na kierunku Ochrona środowiska w Łodzi?

Studia na kierunku Ochrona środowiska w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Wszyscy ci, którzy od października chcieliby zasilić szeregi studentów kierunku Ochrona środowiska w Łodzi, powinni się zawczasu zorientować, ile czasu będą musieli spędzić na wybranej przez siebie łódzkiej uczelni.

Studia licencjackie, od których należy zacząć całą przygodę ze studiami na tym kierunku, trwają trzy lata, a więc sześć semestrów. Dotyczy to zarówno studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Licencjonowanych absolwentów Ochrony środowiska w Łodzi czeka możliwość kontynuowania nauki na dwuletnich studiach magisterskich.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Ochrona środowiska w Łodzi?

 

Proces rekrutacji

Rozważając podjęcie studiów na kierunku Ochrona środowiska w Łodzi należy najpierw zapoznać się z ofertami edukacyjnymi łódzkich uczelni.

Jeśli zdecydujemy się na podjęcie studiów na kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Łódzkim, będziemy musieli odpowiednio wcześnie poznać przedmioty wiodące, z których wynik maturalny okaże się przepustką do rozpoczęcia wymarzonych studiów, aby mieć wystarczająco dużo czasu na zgłębienie potrzebnej wiedzy.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

W procesie rekrutacji liczą się przedmioty przyrodnicze, a dokładniej biologia, chemia i fizyka. Warto również przyłożyć się do matematyki – uzyskany z niej wynik maturalny liczy się w drugiej kolejności. W przypadku aplikacji na studia drugiego stopnia, kandydaci staną przed wyzwaniem wzięcia udziału w konkursie dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, a ci z najlepszymi ocenami wkrótce zasilą szeregi studentów Ochrony środowiska w Łodzi.

Teczka dokumentów, zawierająca kserokopię świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz fotografii o wymiarach 35X45mm, jest identyczna dla obu łódzkich uczelni. Należy pamiętać, aby regularnie sprawdzać wymagania rekrutacyjne narzucane przez władze wydziałów, gdyż mogą one ulegać zmianie.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Ochrona środowiska w Łodzi?

Jaka praca po studiach na kierunku Ochrona środowiska w Łodzi?

Absolwent studiów na kierunku Ochrona środowiska w Łodzi, dzięki interdyscyplinarnej wiedzy, w jaką zostanie uposażony podczas nauki, będzie mógł zatrudnić się w wielu różnych placówkach, których działanie oparte jest na szeroko pojętych działaniach prewencyjnych w zakresie ochrony zasobów naturalnych oraz organizmów żywych.

 

Różnorodność pracy, jaką można podjąć posiadając wiedzę i umiejętności, których nabycie gwarantuje Ochrona środowiska w Łodzi, pozwala na dopasowanie przyszłego zawodu do osobistych oczekiwań i zainteresowań jednostki.

 

 

Miłośnicy nauki, chcący połączyć pasję do odkrywania świata na poziomie atomowym oraz zainteresowanie dobrem otaczającego środowiska, będą mogli zatrudnić się w laboratoriach naukowych, gdzie staną przed wyzwaniem polegającym na dobieraniu odpowiednich odczynników chemicznych w celu wykonania szczegółowej analizy składu powietrza, wód gruntowych lub zawartości poszczególnych substancji szkodliwych w tkankach roślinnych, co pomoże w wdrożeniu odpowiednich działań prewencyjnych i ochronnych na danym terenie.

 

►►

Osoby, które cechuje  ponadprzeciętna charyzma oraz umiejętność szukania kompromisów w sytuacjach pozornie bez wyjścia, będą mogły postarać się o stanowisko w administracji rządowej i samorządowej, w których zawalczą o interesy przyrody starając się o wstrzymanie budowli fabryk w miejscach występowania zagrożonych gatunków lub zabiegając o zaostrzenie przepisów w zakresie ochrony środowiska.

 

 

Nic nie stanie na przeszkodzie, abyś jako absolwent kierunku Ochrona środowiska oferowanego przez uczelnie w Łodzi, założył własną działalność gospodarczą na rzecz kształtowania świadomości proekologicznej za pośrednictwem mediów społecznościowych lub, w dalszej i bardziej optymistycznej perspektywie, telewizji.

Jak sam widzisz, wybór, przed którym wkrótce staną wszyscy absolwenci studiów na kierunku Ochrona środowiska w Łodzi, jest na tyle obszerny, aby wywołać niezdecydowanie oraz głębszą refleksje na temat tego, jaką ścieżką życiową tak naprawdę chciałoby się pójść.

Studia na kierunku ochrona środowiska Łódź – zaoczne (niestacjonarne)

Studia w Łodzi w ramach ochrony środowiska możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia zaoczne, które odbywają się w trybie weekendowym, co oznacza, że zajęcia realizowane są od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni w Łodzi. Studia dzienne realizuje się w trakcie zajęć od poniedziałku do piątku.

dowiedz się więcej na temat kierunku ochrona środowiska studia zaoczne w Łodzi

Jakie są ceny studiów na kierunku ochrona środowiska w Łodzi?

Studia niestacjonarne realizowane w formie zaocznej bądź wieczorowej są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane w zależności od realizowanego kierunku studiów i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi. Czesne za rok studiów na kierunku ochrona środowiska możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego za rok kształcenia, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi. Studia stacjonarne są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku ochrona środowiska - ceny w Łodzi

Jakie opinie mają studia na kierunku Ochrona środowiska w Łodzi?

Paweł, absolwent studiów na kierunku Ochrona środowiska w Łodzi mówi:

„Od małego interesowałem się otaczającą mnie przyrodą. Rodzice śmiali się, że widok zaśmieconych terenów smucił mnie znacznie bardziej niż „Król Lew”. Ponadto lubiłem przedmioty przyrodnicze, a zwłaszcza biologię. Dlatego też mój wybór padł na Ochronę środowiska w Łodzi i ani przez chwilę go nie żałowałem! Zawód, który uprawiam może nie zapewni mi życia milionera, ale jest źródłem wielu radości i ogólnego życiowego spełnienia.”.

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)