Ochrona środowiska - Łódź

Ochrona środowiska - Łódź

Ochrona środowiska - Łódź

Studia w Łodzi na kierunku

ochrona środowiska

Odkryj kierunek ochrona środowiska w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Ochrona środowiska studia Łódź | woj. Łódzkie

Dla kogo ten kierunek

Największym paradoksem dzisiejszych czasów jest wysoki rozwój cywilizacji przy jednoczesnej degradacji większości terenów naturalnych. Coraz prężniej rozwijająca się gospodarka, a z nim wszystkie gałęzie przemysłu, fabryki oraz inne budynki przemysłowej działalności człowieka w zastraszającym tempie niszczą otaczające nas środowisko.

Człowiek często nie zdaje sobie sprawy, że poza ginięciem zagrożonych gatunków zwierząt i roślin, zatrucie wód gruntowych oraz powietrza szkodliwymi pyłami sprzyja powstawaniu chorób cywilizacyjnych takich, jak dolegliwości układu krążenia, a nawet nowotworów, będących przyczyną śmierci ogromnej liczby ludności.

Wszystkie te czynniki implikują powstawanie instytucji dbających o prewencję w zakresie ochrony środowiska, a te z kolei wymuszają konieczność kształcenia coraz większej liczby pracowników, zdolnych do zajęcia się sprawami naszego środowiska.

Studia przyrodnicze w Łodzi na kierunku Ochrona środowiska powstały w odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy oraz zainteresowanie samych studentów, wrażliwych na negatywne konsekwencje widocznej wszędzie urbanizacji i przemysłowej działalności ludzkiej.

Od zawsze pasjonowałeś się przedmiotami przyrodniczymi? Chciałbyś związać swoją zawodową przyszłość z wdrażaniem działań sprzyjających istnieniu środowiska naturalnego? Nie wyobrażasz sobie studiów w innym mieście niż w Łodzi? W takim razie wybierz studia na kierunku Ochrona środowiska na jednej z łódzkiej uczelni!

 

Program studiów i gdzie studiować

Ochrona środowiska w Łodzi to nie tylko nauka teoretycznych regułek z pogranicza nauk ścisłych, ale przede wszystkim uwrażliwienie studentów na niezaprzeczalny problem związany z, powodowanym ludzką działalnością, postępującym wyniszczaniem środowiska naturalnego.

Studenci będą mieli okazję poznać specjalistyczne narzędzia naukowe, które z powodzeniem wykorzystają w przyszłej pracy w terenie oraz laboratoriach badawczych.

Łódź oferuje możliwość wyboru miejsca studiowania Ochrony środowiska. Obecnie studia w Łodzi na tym kierunku można podjąć na Uniwersytecie Łódzkim oraz jednej z prywatnych łódzkich uczelni – Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. Program realizowany w ramach ćwiczeń i wykładów nie jest identyczny na obu tych uczelniach, jednak jego zgłębienie daje takie same możliwości zawodowe.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ŁODZI JEST KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Ochrona środowiska w Łodzi?

Żeby dostać się na studia na kierunku Ochrona środowiska w Łodzi, należy dobrze zdać biologię, chemię oraz matematykę, gdyż są to wiodące przedmioty na łódzkich uczelniach oferujących ten kierunek, a więc przyszli studenci będą wyłaniani na podstawie tego, jak ich matura z tych dziedzin wypada na tle innych kandydatów.

Jedna z łódzkich uczelni, na której można podjąć studia na kierunku Ochrona środowiska, jest prywatna, a więc w procesie rekrutacji nie liczą się żadne konkretne przedmioty, a o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Harmonogram rekrutacji

Osoby, które poważnie myślą o rozpoczęciu kształcenia na studiach na kierunku ochrona środowiska, swoją przygodę z rekrutacją powinny zacząć od szczegółowego prześledzenia jej harmonogramu. Konkretne informacje na jego temat znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Ogólne terminy kwalifikacji pozostają jednak podobne niezależnie od wybranej uczelni. Przyszli studenci mogą rejestrować się na wybrane przez siebie kierunki już na przełomie maja i kwietnia.

Warto mieć świadomość, że w Polsce nie obowiązuje kolejność zgłoszeń, lecz liczba punktów uzyskanych podczas egzaminów maturalnych. Studia w Łodzi na kierunku ochrona środowiska cieszą się od wielu lat niegasnącą popularnością. O tym, kto znalazł się na listach osób przyjętych, kandydaci dowiadują się mniej więcej w połowie lipca, czyli niedługo po ogłoszeniu wyników maturalnych.

W harmonogramach rekrutacji uczelnie uwzględniają także dodatkowe etapy kwalifikacji na te kierunki studiów, na które nie zostały wypełnione limity miejsc. Oznacza to, że maturzyści jeszcze w sierpniu, a nawet we wrześniu dostają szansę, by wziąć udział w dodatkowej rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne

Dostanie się na studia w Łodzi na kierunku ochrona środowiska stanowi dopiero początek drogi rekrutacyjnej. Kolejnym ważnym etapem jest czas składania dokumentów. Pamiętaj, by dostarczyć je terminowo, ponieważ jedynie to uchroni cię od skreślenia z list osób przyjętych na studia. Każda uczelnia indywidualnie ustala, co konkretnie powinno znaleźć się w takim zestawie dokumentów, ich trzon jest jednak bardzo podobny. Pośród dostarczanych przez ciebie dokumentów powinny się zatem znaleźć:

  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
  • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
  • aktualna fotografia;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • różnego rodzaju podpisane umowy.

Pamiętaj, żeby szczegółowych informacji szukać na stronach internetowych konkretnych ośrodków akademickich.

Opłaty rekrutacyjne

Jeżeli chcesz wziąć udział w rekrutacji na studia na kierunek ochrona środowiska, musisz uiścić opłatę rekrutacyjną. Obowiązuje ona na niemal wszystkich uczelniach w Polsce. Waha się ona od 85 do nawet 150 złotych w zależności od kierunku. Pamiętaj, by uiścić ją terminowo, liczy się bowiem czas księgowania przelewu, a nie data jego wykonania. Opłatę rekrutacyjną zrobisz za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych. Pamiętaj, by potwierdzenie przelewu dostarczyć także do dziekanatu uczelni.

Przedmioty kwalifikacyjne

Kierunki studiów takie jak ochrona środowiska mają profil ścisły. W praktyce oznacza to, że kandydaci, którzy chcą wziąć udział w rekrutacji na ten kierunek, powinni wykazać się rozległą wiedzą z tych dyscyplin już na poziomie kwalifikacji. W praktyce oznacza to, że przedmioty, z których warto bardzo dobrze się przygotować to przykładowo: biologia, chemia, matematyka, czy nawet geografia. Pamiętaj, by część wybranych przez siebie przedmiotów zdawać na poziomie rozszerzonym, ponieważ to znacznie uatrakcyjni twoją kandydaturę.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych

Uczelnie w Łodzi indywidualnie ustalają swoje wewnętrzne przeliczniki punktów kwalifikacyjnych. Dokładnych informacji na ich temat szukaj na stronach internetowych wybranych przez siebie ośrodków akademickich. To, czy dany kandydat zakwalifikuje się na studia, zależy bowiem od tego, czy przedmioty, które zdawał na maturze są punktowane w procedurze rekrutacyjnej. Każdy kierunek studiów wiąże się ze zdawaniem innych przedmiotów. W przypadku kierunków ścisłych będą to przykładowo przedmioty takie jak biologia, czy matematyka. Przelicznik punktów kwalifikacyjnych uwzględnia także poziom, na jakim zdawany był dany przedmiot. Maturzyści zawsze mają do wybory dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony.

Olimpiady oraz konkursy

Pasjonaci nauk ścisłych i osoby, którym los naszej planety nigdy nie był obojętny, powinny pomyśleć o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To propozycja wyłącznie dla osób, których wiedza wykracza poza ramy szkoły średniej. Warto rozważyć tę możliwość, ponieważ laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego znajdą się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów na kierunku ochrona środowiska rozważ olimpiady takie jak:

  • Olimpiada Biologiczna;
  • Olimpiada Chemiczna;
  • Olimpiada Matematyczna;
  • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej;
  • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Pamiętaj, że bycie finalistą olimpiady nie zwalnia cię z obowiązku przystąpienia do egzaminów maturalnych.

Jak wyglądają studia na kierunku Ochrona środowiska w Łodzi?

Specyfika nauki na kierunku Ochrona środowiska w łodzi różni się nieco w zależności od wyboru łódzkiej uczelni, trybu oraz stopnia studiów. Obecnie Ochronę środowiska w Łodzi można studiować na Uniwersytecie Łódzkim oraz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. Pomimo tego, że występują pewne oczywiste różnice dotyczące specyfiki prowadzenia zajęć i wykładów na obu tych uczelniach, ogólny efekt kształcenia jest wspólny dla obu.

Studenci zaczną swoją przygodę z kierunkiem Ochrona środowiska w Łodzi od przypomnienia sobie zagadnień biologicznych, chemicznych i fizycznych, wyniesionych z wcześniejszych etapów edukacji. Wiedza ta będzie doskonałym fundamentem pod rozwój bardziej szczegółowych kompetencji, ściśle związanych z tematyką, którą obejmują studia biologiczne na kierunku Ochrona środowiska, bowiem spektrum jego interdyscyplinarności obejmuje głównie wiedzę przyrodniczą i matematyczną.

 

Czego nauczysz się podczas studiów

Przyszli absolwenci będą uposażeni w teoretyczną, dobrze ugruntowaną wiedzę, obejmującą spektrum wszystkich nauk przyrodniczych w kontekście ochrony środowiska. Nauka o bioróżnorodności, fizjologii i anatomii organizmów żywych pozwoli studentom na lepsze zrozumienie potrzeb środowiskowych rozmaitych ekosystemów.

Wykłady z chemii organicznej zapewnią wiedzę niezbędną do uświadomienia sobie zagrożenia, jakie niosą za sobą zanieczyszczenia emitowane przez przemysłową działalność człowieka w perspektywie ginięcia zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.

Jako student kierunku Ochrona środowiska w Łodzi poznasz podstawowe działania prewencyjne, wdrażane w celu ochrony zagrożonych zanieczyszczeniami terenów. Będziesz w stanie projektować i wdrażać nowoczesne technologie oczyszczania wód i powietrza, a także posiądziesz kluczową wiedzę dotyczącą zarządzaniem energią i odpadami.

Ponadto studia uposażą cię w praktyczne narzędzia statystyczne i geograficzne, dzięki którym będziesz w stanie odczytywać, analizować i prawidłowo interpretować wartości różnorakich wskaźników jakości wód gruntowych oraz zanieczyszczeń powietrza.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA ŚRODOWISKA ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

OCHRONA ŚRODOWISKA ŁÓDŹ STUDIA ZAOCZNE

 

ochrona środowiska studia w Łodzi

 

Ile trwają studia na kierunku Ochrona środowiska w Łodzi?

Wszyscy ci, którzy od października chcieliby zasilić szeregi studentów kierunku Ochrona środowiska w Łodzi, powinni się zawczasu zorientować, ile czasu będą musieli spędzić na wybranej przez siebie łódzkiej uczelni. Studia licencjackie, od których należy zacząć całą przygodę ze studiami na tym kierunki, trwają trzy lata, a więc sześć semestrów. Dotyczy to zarówno Uniwersytetu Łódzkiego, jak i Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Licencjonowanych absolwentów Ochrony środowiska w Łodzi czeka możliwość kontynuowania nauki na dwuletnich studiach magisterskich.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Ochrona środowiska w Łodzi?

Rozważając podjęcie studiów na kierunku Ochrona środowiska w Łodzi należy najpierw zapoznać się z ofertami edukacyjnymi Uniwersytetu Łódzkiego oraz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, gdyż tylko na tych uczelniach w Łodzi jest możliwość studiowania opisywanego kierunku. W związku z tym, że Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna jest uczelnią prywatną, warto mieć na względzie fakt, że za możliwość odbycia kształcenia w tym miejscu pobierane są opłaty semestralne, z góry ustalone przez władze uczelni.

Aby się tam dostać wystarczy dysponować świadectwem maturalnym, uprawniającym do podjęcia studiów wyższych, wypełnić znajdujący się na stronie internetowej uczelni formularz aplikacyjny i donieść oba te dokumenty do komisji rekrutacyjnej.

Jeśli zdecydujemy się na podjęcie studiów na kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Łódzkim, będziemy musieli odpowiednio wcześnie poznać przedmioty wiodące, z których wynik maturalny okaże się przepustką do rozpoczęcia wymarzonych studiów, aby mieć wystarczająco dużo czasu na zgłębienie potrzebnej wiedzy.

 

Proces rekrutacji

W procesie rekrutacji liczą się przedmioty przyrodnicze, a dokładniej biologia, chemia i fizyka. Warto również przyłożyć się do matematyki – uzyskany z niej wynik maturalny liczy się w drugiej kolejności. W przypadku aplikacji na studia drugiego stopnia, kandydaci staną przed koniecznością wzięcia udziału w konkursie dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, a ci z najlepszymi ocenami wkrótce zasilą szeregi studentów Ochrony środowiska w Łodzi.

Teczka dokumentów, zawierająca kserokopię świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz fotografii o wymiarach 35X45mm, jest identyczna dla obu łódzkich uczelni. Należy pamiętać, aby regularnie sprawdzać wymagania rekrutacyjne narzucane przez władze wydziałów, gdyż mogą one ulegać zmianie.

zasady rekrutacji na studia

 

ochrona środowiska studia łódź

 

Jaka praca po studiach na kierunku Ochrona środowiska w Łodzi?

Absolwent studiów na kierunku Ochrona środowiska w Łodzi, dzięki interdyscyplinarnej wiedzy, w jaką zostanie uposażony podczas nauki, będzie mógł zatrudnić się w wielu różnych placówkach, których działanie oparte jest na szeroko pojętych działaniach prewencyjnych w zakresie ochrony zasobów naturalnych oraz organizmów żywych.

Różnorodność pracy, jaką można podjąć posiadając wiedzę i umiejętności, których nabycie gwarantuje Ochrona środowiska w Łodzi, pozwala na dopasowanie przyszłego zawodu do osobistych oczekiwań i zainteresowań jednostki.

Miłośnicy nauki, chcący połączyć pasję do odkrywania świata na poziomie atomowym oraz zainteresowanie dobrem otaczającego środowiska, będą mogli zatrudnić się w laboratoriach naukowych, gdzie staną przed wyzwaniem polegającym na dobieraniu odpowiednich odczynników chemicznych w celu wykonania szczegółowej analizy składu powietrza, wód gruntowych lub zawartości poszczególnych substancji szkodliwych w tkankach roślinnych, co pomoże w wdrożeniu odpowiednich działań prewencyjnych i ochronnych na danym terenie.

Jednostki, które cechuje  ponadprzeciętna charyzma oraz umiejętność szukania kompromisów w sytuacjach pozornie bez wyjścia, będą mogły postarać się o stanowisko w administracji rządowej i samorządowej, w których zawalczą o interesy przyrody starając się o wstrzymanie budowli fabryk w miejscach występowania zagrożonych gatunków lub zabiegając o zaostrzenie przepisów w zakresie ochrony środowiska.

Nic nie stanie na przeszkodzie, abyś jako absolwent kierunku Ochrona środowiska oferowanego przez uczelnie w Łodzi, założył własną działalność gospodarczą na rzecz kształtowania świadomości proekologicznej za pośrednictwem mediów społecznościowych lub, w dalszej i bardziej optymistycznej perspektywie, telewizji.

Jak sam widzisz, wybór, przed którym wkrótce staną wszyscy absolwenci studiów na kierunku Ochrona środowiska w Łodzi, jest na tyle obszerny, aby wywołać niezdecydowanie oraz głębszą refleksje na temat tego, jaką ścieżką życiową tak naprawdę chciałoby się pójść.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Ochrona środowiska w Łodzi?

 

Paweł, absolwent studiów na kierunku Ochrona środowiska w Łodzi mówi:

„Od małego interesowałem się otaczającą mnie przyrodą. Rodzice śmiali się, że widok zaśmieconych terenów smucił mnie znacznie bardziej niż „Król Lew”. Ponadto lubiłem przedmioty przyrodnicze, a zwłaszcza biologię. Dlatego też mój wybór padł na Ochronę środowiska w Łodzi i ani przez chwilę go nie żałowałem! Zawód, który uprawiam może nie zapewni mi życia milionera, ale jest źródłem wielu radości i ogólnego życiowego spełnienia.”.

KIERUNKI OCHRONA ŚRODOWISKA W ŁODZI

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)