Ochrona środowiska - Łódź

Ochrona środowiska - Łódź

Ochrona środowiska - Łódź
Dodaj do ulubionych

21.09.2023

Ochrona środowiska studia Łódź 2023 | woj. Łódzkie

Ochrona środowiska w Łodzi to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 6 różnych specjalności. Studia można podjąć na 1 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na ochronie środowiska w Łodzi w 2023 r. zaczynają się od 6300 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku ochrona środowiska w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku ochrona środowiska poświęcone są zagadnieniom z zakresu prawa ochrony środowiska, ekonomii w ochronie środowiska, ekologii. W trakcie nauki studenci poznają procesy zachodzące w ekosystemach i uczą się wyjaśniania związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w środowiskach. Absolwenci tego kierunku potrafią projektować i wdrażać technologie oczyszczania wód i powietrza oraz wiedzą jak zarządzać energią. W programie studiów znajdują się zajęcia praktyczne, dzięki którym studenci zyskają doświadczenie z narzędziami, które wykorzystają w przyszłej pracy w terenie oraz laboratoriach.

Absolwenci ochrony środowiska mogą szukać pracy w placówkach, które odpowiadają za działania związane z profilaktyką ekologiczną. Są wśród nich urzędy i służby ochrony środowiska, organy kontrolne oraz laboratoria badawcze.

 

Uczelnie
W Łodzi ochrone środowiska możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ).
 
Specjalności
Współczesne studia z ochrony środowiska charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Łodzi na kierunku ochrona środowiska w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku ochrona środowiska w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 6300 złWykaz opłat za studia na kierunku ochrona środowiska w Łodzi >

czytaj dalej wszystko o Ochrona środowiska - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Ochrona środowiska w Łodzi?

Żeby dostać się na studia na kierunku Ochrona środowiska w Łodzi, należy dobrze zdać biologię, chemię, fizykę, geografię oraz matematykę, gdyż są to wiodące przedmioty na łódzkich uczelniach oferujących ten kierunek, a więc przyszli studenci będą wyłaniani na podstawie tego, jak ich matura z tych dziedzin wypada na tle innych kandydatów.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ochrona środowiska najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski.

 

Ochrona środowiska Uniwersytet Łódzki - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku ochrona środowiska na Uniwersytecie Łódzkim w roku 2023/2024 muszą wykazać się wynikami egzaminów maturalnych z dwóch wymaganych przedmiotów, do których należą biologia albo chemia, albo fizyka, albo matematyka, albo geografia oraz fizyka albo matematyka, albo język obcy, albo biologia, albo chemia, albo geografia, albo informatyka, albo język polski. Ponadto mogą oni wśród przedmiotów maturalnych uwzględnić maksymalnie dwa dodatkowe przedmioty spośród: fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka lub język polski. dowiedz się więcej

 

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ochrona środowiska w Łodzi

Opis kierunku

Studenci kierunku ochrona środowiska zdobędą kompleksową wiedzę z obszaru nauk biologicznych, przyrodniczych i ekologicznych. Ponadto nauczą się podejmowania działań związanych z ochroną środowiska i ekologią. Co więcej, zyskają zdolności z zakresu monitoringu środowiskowego, a także poznają zasady diagnostyki skażeń środowiskowych.
 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w urzędach ochrony środowiska, w tym w Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, organach kontrolnych, służbach ochrony środowiska czy w placówkach naukowo-badawczych.

 

Program studiów

Ochrona środowiska w Łodzi to nie tylko nauka teoretycznych regułek z pogranicza nauk ścisłych, ale przede wszystkim uwrażliwienie studentów na niezaprzeczalny problem związany z, powodowanym ludzką działalnością, postępującym wyniszczaniem środowiska naturalnego.

Studenci będą mieli okazję poznać specjalistyczne narzędzia naukowe, które z powodzeniem wykorzystają w przyszłej pracy w terenie oraz laboratoriach badawczych.

W programie studiów na kierunku ochrona środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ogólne cele kształcenia

Ochrona środowiska to kierunek interdyscyplinarny, który pozwala studentom zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: ekologii, zrównoważonego rozwoju, ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, prawa ochrony środowiska, monitoringu środowiska, ocen oddziaływania na środowisko czy technologii i ekonomii w ochronie środowiska. Studia na ochronie środowiska poświęcone są zagadnieniom związanym np. z mikrobiologią środowiskową, gospodarką wodną, meteorologią i klimatologią czy geologią i gospodarką surowcami.

Studenci ochrony środowiska rozwijają kompetencje, które niezbędne są np. do: rozpoznawania i opisywania stanów, zjawisk i procesów zachodzących w ekosystemach; opisywania przyczyn presji wywieranej na środowisko oraz oceniania jej skutków; wyjaśniania związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w ekosystemach; definiowania problemów środowiska w skali globalnej, regionalnej i lokalnej; analizowania współzależności problemów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych; kontrolowania stanu środowiska na określonym obszarze.

Absolwenci ochrony środowiska mogą podjąć zatrudnienie np. w organach kontrolnych lub w urzędach ochrony środowiska, a także w służbach ochrony środowiska czy w laboratoriach badań środowiska. Kompetencje osób, które ukończyły ten kierunek studiów, cenione są również w placówkach naukowo-badawczych i diagnostycznych związanych z ochroną zdrowia i środowiska, a także w społecznych organizacjach ekologicznych. Ponadto absolwenci ochrony środowiska mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą np. w mediach czy w zakresie profilaktyki ekologicznej.
 

Gdzie studiować na kierunku Ochrona środowiska w Łodzi?

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Łódzki oferuje 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UŁ. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 6300 zł.

Kierunek ochrona środowiska - uczelnie w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Limity miejsc

Kandydaci na poszczególne kierunki studiów przyjmowani są na podstawie utworzonej w postępowaniu kwalifikacyjnym listy rankingowej. Liczna miejsc na niektórych studiach jest ograniczona.

Limity miejsc na kierunku ochrona środowiska w Łodzi:

  • Uniwersytet Łódzki – 60

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia na kierunku ochrona środowiska w Łodzi

Uczelnie niepubliczne oferują kandydatom możliwość podjęcia płatnych studiów. Za niestacjonarną naukę w uczelniach publicznych również należy zapłacić. Bezpłatną naukę oferują uczelnie publiczne w ramach studiów stacjonarnych.

Ochrona Środowiska studia Łódź - ceny 2023

  • Uniwersytet Łódzki: 6300 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów. Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

O przyjęciu lub odrzuceniu kandydata uczelnie informują za pomocą systemu IRK lub ERK w określonych terminach (indywidualnych dla każdej uczelni). Kandydaci wszystkie niezbędne informacje znaleźć mogą w prywatnym profilu, dzięki czemu mogą dowiedzieć się, ile punktów zdobyli w procesie rekrutacyjnym.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

  • Uniwersytet Łódzki: 14.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Kandydaci na studia, którzy zostali przyjęci na wybrany kierunek, mogą złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych zazwyczaj bezpośrednio w siedzibie uczelni. Niektóre szkoły wyższe preferują jednak pośrednie formy przekazania niezbędnych dokumentów – np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Czas na dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych do uczelni zazwyczaj zaczyna się tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Kandydaci najczęściej mają na to kilka dni – muszą oni pamiętać o tym, by dostarczyć kompletny zestaw dokumentów, a także zrobić to w określonym terminie, który indywidualny jest dla każdej szkoły wyższej. Niedopełnienie formalności związanych z tym etapem rekrutacji może skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

  • Uniwersytet Łódzki: od 15.07.2023 do 19.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Łodzi - kierunek ochrona środowiska:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Łódzki (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Ochrona środowiska w Łodzi?

Paweł, absolwent studiów na kierunku Ochrona środowiska w Łodzi mówi:

„Od małego interesowałem się otaczającą mnie przyrodą. Rodzice śmiali się, że widok zaśmieconych terenów smucił mnie znacznie bardziej niż „Król Lew”. Ponadto lubiłem przedmioty przyrodnicze, a zwłaszcza biologię. Dlatego też mój wybór padł na Ochronę środowiska w Łodzi i ani przez chwilę go nie żałowałem! Zawód, który uprawiam może nie zapewni mi życia milionera, ale jest źródłem wielu radości i ogólnego życiowego spełnienia.”.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ochrona środowiska Łódź studia i stopnia

Ochrona środowiska Łódź studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ochrona środowiska Łódź studia stacjonarne

Ochrona środowiska Łódź studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ochrona środowiska w Łodzi

Popularne kierunki ochrona środowiska w Łodzi

Kierunki ochrona środowiska w Łodzi

Popularne kierunki ochrona środowiska niestacjonarne w Łodzi

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia