Ekologia stosowana

Ekologia stosowana

Ekologia stosowana

Ekologia stosowana

Jakie przedmioty znajdują się na kierunku ochrona środowiska? Czego mogę się spodziewać? Czy aby na pewno moje zainteresowania są zgodne ze standardami nauczania? Te i inne pytania zdają sobie przyszli studenci. Jeśli chcesz uniknąć rozczarowań, śmiało sprawdź, co znajduje się w programie kształcenia tego kierunku.

Odnajdziesz w nim przykładowo przedmioty takie jak ekologia stosowana. Celem kursu jest przedstawienie studentom na przykładzie typologii ekosystemów oraz procesów ekologicznych, nowoczesnych metod ochrony środowiska i systemowego podejścia, integrującego różne dziedziny wiedzy dla osiągania zrównoważonego rozwoju i wdrażania Ramowych Dyrektyw UE.

Student między innymi klasyfikuje wody śródlądowe; identyfikuje i opisuje ich abiotyczne i biotyczne komponenty, wyjaśnia funkcjonowanie ekosystemów lotycznych i lenitycznych w warunkach naturalnych i pod wpływem zaburzeń środowiska wywołanych antropopresją. 2. Student wyróżnia i ocenia różne zagrożenia dla jakości i ilości wód słodkowodnych.

idź do kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA ŁÓDŹ

w Łodzi - zasady rekrutacji

Komentarze (0)