Jak kształcić specjalistów przyszłości?

Jak kształcić specjalistów przyszłości?

Studia Warszawa - Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

12.07.2022

Pandemia COVID-19 przyspieszyła rozwój technologiczny i wymusiła wprowadzanie zmian w działaniu wielu sektorów. Wpłynęła nie tylko na życie codzienne, ale również na branżę IT, a co za tym idzie dała sygnał do modyfikowania kształcenia.

 

Transformacja rozpoczęta

Pandemia koronawirusa zmieniła bardzo wiele. Pokazała, że praca, czy nauka w formie zdalnej nie jest niczym nieosiągalnym, jak również udowodniła, że sprawy, których załatwienie wymagało wcześniejszego umówienia, poczekania w kolejce i przebrnięcia przez twarde procedury można załatwić na odległość, w znacznie wygodniejszych warunkach. Wyjątkowa sytuacja stała się pretekstem do zredefiniowania wielu potrzeb, także tych w wymiarze zawodowym. Wiele firm otworzyło się na transformację cyfrową, digitalizację procesów biznesowych, postawiło na inwestycje w nowe rozwiązania. To, co w czasie pandemii było próbą, eksperymentem i rozwiązaniem czasowym, dzisiaj coraz częściej staje się stałym elementem, niemal czymś oczywistym.

Coraz częściej spotykamy się ze stwierdzeniem, że liderzy w każdym sektorze gospodarki stają się jednocześnie firmami technologicznymi, co sprawia, że specjaliści IT stają się z dnia na dzień bardziej potrzebni. – mówi Aleksandra Suchorzewska, ekspertka i wykładowczyni studiów MBA skierowanych do branży IT w Polsko- Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. – Wydaje się, że polskie firmy dobrze poradziły sobie z wyzwaniami związanymi z pandemią, umożliwiając pracownikom pracę zdalną, a klientom dostarczając usługi cyfrowe. Obserwując to, co się dzieje na rynku, trzeba powiedzieć, że największym wyzwaniem jest brak odpowiednich kadr. Firmy wszelkimi sposobami starają się przyciągnąć do siebie pracowników z bardzo wysokimi kompetencjami IT. Takich osób po prostu nie ma na rynku. Oznacza to, że z jednej strony kształcimy ich za mało, a z drugiej, że nasi eksperci IT zaczęli szukać pracy nie tylko na rynku polskim i coraz częściej pracują dla podmiotów zagranicznych, co sprawia, że u nas nie są dostępni.

 

Specjalistów wciąż za mało?

Aby rozwój technologiczny był rzeczywiście tym, czego wymaga współczesność potrzebna jest inwestycja w kształcenie młodych ludzi, którzy będą potrafili sprostać coraz to nowym oczekiwaniom. Wydawać by się mogło, że chętnych do nauki nie brakuje i każdego roku przybywa na rynku niezliczona ilość wykształconych specjalistów. Jednak szacuje się, że w całej Unii Europejskiej brakuje 600 tysięcy programistów. W samej Polsce liczba ta wynosi 50 tysięcy osób (przy 250 tysiącach aktywnych obecnie programistów). Specjaliści z branży IT to obecnie jedynie 3% siły roboczej w kraju, z czego zaledwie 0,9 % to kobiety.

Absolwenci kierunków związanych z nowymi technologiami raczej nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Niemała ich część rozpoczyna pracę jeszcze w trakcie studiów. Co istotne, coraz więcej osób stawia na rozwój swoich umiejętności i nie poprzestaje na otrzymaniu dyplomu licencjata, inżyniera bądź magistra.

Obserwujemy również coraz częstsze decyzje dotyczące przebranżowienia się, czy potrzeby dokształcania i rozwoju kompetencji w wybranym, bardziej atrakcyjnym na rynku kierunku. – mówi Aleksandra Suchorzewska. – Powoduje to istotne zwiększenie zainteresowania edukacją, studiami kształcącymi w wąskiej, eksperckiej dziedzinie. Przykładem takiego specjalistycznego programu jest MBA dla branży IT w Polsko- Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

 

Zmiany w branży, zmiany w kształceniu

IT to zagadnienie, które modyfikuje swoją definicję. To obszar – także wyższego kształcenia – który ulega zmianom. Każdy dobrze wie, że technologia nieustannie się rozwija, a za tym rozwojem musi iść również rozwój w edukacji. Ważne jest dokładne sprecyzowanie sylwetki słuchacza, określenie jego potrzeb, a także dostosowanie studiów do wymagań i potrzeb współczesnego rynku. Absolwenci powinni posiadać pełną wiedzę na temat możliwości i szerokich rozwiązań technologicznych w procesach biznesowych, powinni znać potencjał rynku IT i potrafić z tego potencjału korzystać. Uczelnie, które zakładają kształcenie specjalistów, powinny aktualizować programy nauczania.

Studia muszą pokazywać potencjał innowacji, otwierać myślenie kreatywne i perspektywiczne, powinny być podstawą do dynamicznego rozwoju zawodowego, wzrostu kompetencji i efektów biznesowych. – mówi Aleksandra Suchorzewska. – Na naszych studiach MBA skupiamy się przede wszystkim na poszukiwaniu odpowiednich narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów biznesowych, a także dopasowaniu odpowiednich metod technologicznych do potrzeb rynku.

W jaki sposób wybrać odpowiednie studia? Czym kierować się przy podejmowaniu decyzji? Przeglądając oferty dydaktyczne uczelni warto zwrócić uwagę na kadrę wykładowców, współpracę uczelni z przedsiębiorcami, czy też partnerstwo uczelni z innymi ośrodkami, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Wiele znamienitych uczelni, podobnie jak Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, prowadzi studia we współpracy z pracodawcami. Oferta studiów MBA 4 IT została stworzona we współpracy z Microsoftem. Dzięki tej współpracy program edukacyjny tworzą nie tylko naukowcy, ale przede wszystkim praktycy, dzielący się swoim doświadczeniem i wiedzą. To również sposób, aby stale aktualizować założenia i treści programowe oferty studiów. – dodaje Aleksandra Suchorzewska. – Ta współpraca przebiega bardzo efektywnie i przynosi korzyści obu stronom, w szczególności jest bardzo doceniana przez studentów. To zdaniem specjalistów najlepsza forma kształcenia dla osób posiadających już pewne podstawy teoretyczne.

 

Nowoczesne studia

Jak powinny wyglądać idealne studia? Czy w ogóle istnieje idealny charakter kształcenia? Pewne jest to, że nowoczesne i dostosowane do potrzeb współczesnego rynku kształcenie powinno posiadać praktyczny charakter. Ponadto, nie wszystko zależy od programów i harmonogramów zajęć, ale również od samych studentów, którzy powinni wykazywać się coraz większym apetytem na wiedzę i nowe umiejętności, zwłaszcza że zaspokoić go jest coraz łatwiej. Kursy, szkolenia, webinary…wiedza wydaje się na wyciągnięcie ręki.

Praca w sektorze IT to jednak nie tylko wiedza. To także kompetencje, na które coraz częściej zwracają uwagę pracodawcy. Komunikacja, zarządzanie zespołem, odnajdywanie się w różnych modelach pracy. Widać to również po programach kształcenia, które uzupełniane są o nowe przedmioty i niestandardowe i rzadko do tej pory spotykane zajęcia, takie jak między innymi: improwizacja.

Pamiętajmy, że w rozwoju ścieżki zawodowej najważniejsza jest postawa absolwenta, chęć rozwoju i otwartość na innowacje. Każdą uczelnię tworzą ludzie, zarówno wykładowcy jak i studenci. – dodaje Aleksandra Suchorzewska.

Nowe technologie to wszechobecne zagadnienie, bez którego nie potrafimy wyobrazić sobie życia. Między innymi dlatego rośnie zapotrzebowanie na wysoce wykwalifikowanych specjalistów z obszaru IT. Co ważne, istotna jest inwestycja nie w gotowe rozwiązania, ale w ludzi, którzy otrzymując wykształcenie gotowi będą do rozwijania wszystkich sektorów gospodarki.

Komentarze (0)