Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2022: lektury obowiązkowe, tematy i arkusze

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2022: lektury obowiązkowe, tematy i arkusze

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2022: lektury obowiązkowe, tematy i arkusze

27.11.2022

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2022: lektury obowiązkowe, tematy i arkusze

Co pojawia się na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego? Uczniowie nie powinni być niczym zaskoczeni, ponieważ do tego ważnego sprawdzianu byli przygotowywani przez wszystkie lata nauki w szkole podstawowej. Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego trwa 120 minut, a punkty zdobyte przez ucznia są brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły średniej.

Pomocne podczas przygotowań do egzaminu ósmoklasisty z pewnością okażą się arkusze z poprzednich lat. Uczeń nie może liczyć wprawdzie na takie same pytania, bo to się nie zdarza, jednak dzięki zadaniom z ubiegłych lat może on poćwiczyć swoje umiejętności, sprawdzić wiedzę, a przede wszystkim dowiedzieć się, jaki zakres materiału musi jeszcze powtórzyć. Szalenie ważna jest też znajomość lektur na egzaminie z języka polskiego, ponieważ to właśnie na ich podstawie uczeń będzie musiał napisać wypracowanie, które jest bardzo istotną częścią egzaminu.

 

Lektury na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego

Lista lektur na egzaminie ósmoklasisty w 2023 roku jest dość długa. Wykaz lektur z 2022 roku został poszerzony o lektury z klas 4-6. Lektury obowiązujące na egzaminie ósmoklasisty ustala Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dokładny wykaz lektur co roku publikowany jest przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE). Znajduje się on w aneksie do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego.

 

Lektury obowiązkowe na egzamin ósmoklasisty to: 

 • Ch. Dickens: Opowieść wigilijna;
 • A. Fredro: Zemsta;
 • J. Kochanowski: wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII;
 • A. Kamiński: Kamienie na szaniec;
 • A. Mickiewicz: Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady cz. II, Pan Tadeusz (całość);
 • A. de Saint-Exupéry: Mały Książę;
 • H. Sienkiewicz: Quo vadis, Latarnik;
 • J. Słowacki: Balladyna;
 • wiersze wybranych poetów.

Na egzaminie ósmoklasisty obowiązkowe jest odwołanie się do przynajmniej jednej lektury obowiązkowej i jednej lektury samodzielnie wybranej na egzaminie. Ósmoklasista musi to zrobić przy obu tematach pracy pisemnej, które pojawią się egzaminie. Jeden temat zazwyczaj ma charakter twórczy, czyli opowiadanie, z kolei drugi jest tematem argumentacyjnym, (wymaga to napisania rozprawki, przemówienia lub artykułu).

 

Uczeń przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego może również powtórzyć sobie lektury nieobowiązkowe. Ósmoklasista też może odwoływać się do nich w swojej pracy pisemnej. Oto one:

 • J. Kochanowski: wybrane pieśni oraz treny I i V
 • A. Mickiewicz: wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie
 • I. Krasicki: Żona modna
 • S. Mrożek: Artysta
 • S. Żeromski: Syzyfowe prace
 • M. Wańkowicz: Tędy i owędy (wybrany reportaż).

 

Zobacz także

arkusze egzamin ósmoklasisty

 

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2022

Zadania na egzaminie ósmoklasisty w 2022 roku sprawdzały wiedzę uczniów na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie podstawy programowej. Oznacza to, że materiał, z którego musiał przygotować się uczeń, był lekko okrojony. Decyzja ta została podjęta już w latach poprzednich i była spowodowana pandemią koronawirusa i trudności w nauce, jakich doświadczali uczniowie w związku z nauczaniem zdalnym lub hybrydowym.

 

Konsekwencją okrojonych wymagań była:

 • Skrócona lista lektur obowiązkowych,
 • Za rozwiązanie zadań uczeń mógł otrzymać maksymalnie 45 punktów (25 punktów za część pierwszą i 20 za część drugą).

Na egzaminie ósmoklasisty w 2022 roku pojawiła się "Zemsta" Aleksandra Fredry, tematy wypracowań dotyczyły przyjaźni (rozprawka), a także spotkania bohatera literackiego z lektury obowiązkowej (opowiadanie).

 

Tematy wypracowań w 2022 roku brzmiały następująco:

 • Temat 1. Z przyjacielem łatwiej pokonywać trudności. Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność tego stwierdzenia. W wypracowaniu odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego.
 • Temat 2. Napisz opowiadanie o spotkaniu z jednym z bohaterów wybranej lektury obowiązkowej. Wspólna przygoda skłoniła Cię do refleksji, że warto było przenieść się do świata przedstawionego tej lektury. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową.

 

Co pojawi się na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego?

Na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego zazwyczaj pojawiają się następujące typy zadań:

 • Zadania zamknięte, w których uczeń musi zaznaczyć poprawną odpowiedź (np. zadania abcd lub zadania prawda-fałsz),
 • Zadania otwarte, gdzie uczeń musi uzupełnić luki,
 • Zadania otwarte wymagające napisania krótszej wypowiedzi pisemnej,
 • Zadanie otwarte wymagające napisania wypracowania.

 

Arkusz egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego składa się z dwóch części. W pierwszej części uczeń ma za zadanie, by zapoznać się z tekstem literackim (liryka, epika, dramat) i tekstem nieliterackim (naukowy, popularnonaukowy, publicystyczny). Zadania umieszczone w tej części egzaminu odnoszą się zazwyczaj do przytoczonych tekstów. Mogą jednak pojawić się też zadanie niezwiązane z tym, sprawdzające wiedzę uczniów z innych zagadnień z języka polskiego.

W drugiej części egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego uczeń ma do wyboru dwa tematy wypracowań: jedno o charakterze twórczym (opowiadanie), a drugie o charakterze argumentacyjny (rozprawka). Tekst powinien być nie krótszy niż 200 wyrazów.


 

Co było na egzaminie ósmoklasisty w latach poprzednich?

Tematy wypracowań na egzaminie ósmoklasisty w 2021 roku:

 • Temat 1. Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność stwierdzenia, że w trudnej sytuacji człowiek poznaje samego siebie. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.
 • Temat 2. Wyobraź sobie, że jeden z bohaterów literackich z lektury obowiązkowej przeniósł się do Twojego świata. Napisz opowiadanie o waszej wspólnej przygodzie, podczas której bohaterowi temu przyznano tytuł Przyjaciela Mądrości. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową.


 

Tematy na egzaminie ósmoklasisty w 2020 roku:

 • Temat 1. Napisz przemówienie skierowane do koleżanek i kolegów, w którym przekonasz słuchaczy, że książki mogą być źródłem mądrości. W wypracowaniu odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego i wykaż, że ich przeczytanie może uczynić czytelnika mądrzejszym.
 • Temat 2. Napisz opowiadanie o spotkaniu z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej, który podczas spotkania nauczył Cię czegoś ważnego. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową.


 

Tematy na egzaminie ósmoklasisty w 2019 roku:

 • Temat 1. Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy w relacjach międzyludzkich lepiej kierować się sercem czy rozumem. W argumentacji odwołaj się do lektury obowiązkowej (wybranej spośród lektur wymienionych na stronie 3 tego arkusza egzaminacyjnego) oraz do innego utworu literackiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.
 • Temat 2. Napisz opowiadanie o odwiedzinach lisa na planecie Małego Księcia, podczas których lis przekonuje się, czy chłopiec wykorzystał wiedzę zdobytą podczas podróży. Wypracowanie powinno dowodzić, że znasz lekturę Mały Książę. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu