Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2022 – jakie zagadnienia pojawiły się na egzaminie?

Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2022 – jakie zagadnienia pojawiły się na egzaminie?

Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2022 – jakie zagadnienia pojawiły się na egzaminie?

27.11.2022

Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2022 – jakie zagadnienia pojawiły się na egzaminie?

Egzamin ósmoklasisty z matematyki odbył się 25 maja 2022 roku. Był to drugi dzień egzaminów. Uczniowie na rozwiązanie wszystkich zadań mieli 100 minut.

Arkusz egzaminacyjny ósmoklasisty z matematyki składał się z jednej części – znajdowały się w nim zadania otwarte oraz zadania zamknięte. Uczniowie mogli uzyskać maksymalnie 25 punktów: 15 punktów za zadnia zamknięte i 10 punktów za rozwiązanie zadań otwartych.

 

Uczniowie na egzaminie ósmoklasisty z matematyki zazwyczaj muszą mierzyć się z następującymi zadaniami:

 • Zadania zamknięte wielokrotnego wyboru,
 • Zadania typu prawda-fałsz,
 • Zadania na dobieranie,
 • Zadania otwarte, w których uczeń będzie musiał przedstawić swój tok rozumowania, rachunki i wnioski.

 

Wymagania na egzaminie ósmoklasisty z matematyki

W 2022 roku podobnie jak w roku poprzednim, z powodu pandemii koronawirusa egzamin ósmoklasisty był przeprowadzony zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi, a nie podstawą programową. W praktyce oznacza to, że uczniowie mieli do rozwiązania mniej zadań, niż w latach poprzednich, a materiał, który musieli przyswoić, był nieco okrojony.

 

Jakie zmiany nastąpiły na egzaminie ósmoklasisty?

 • Zmniejszona została liczba zadań otwarty z 6 do 4,
 • Ograniczono zakres materiału (np. zadań dotyczących dowodów geometrycznych, zmniejszono wymagania, jeżeli chodzi o działania na pierwiastkach i geometrię przestrzenną).

Więcej informacji na temat wymagań egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty znajduje się na  stronie rządowej i w aneksie do Informatora CKE.

 

Zagadnienia na egzaminie ósmoklasisty z matematyki

Najważniejsze zagadnienia, które uczeń musi poznać i zrozumieć przed przystąpieniem do egzaminu ósmoklasisty z matematyki to:

 • Równania z jedną niewiadomą,
 • Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych,
 • Działania na potęgach i pierwiastkach,
 • Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcenia,
 • Równania z jedną niewiadomą,
 • Elementy rachunku prawdopodobieństwa,
 • Kąty, wielokąty i koła.

 

Dokładne zagadnienia wypisane są w informatorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Należy jednak uwzględnić zmiany, które zostały zamieszczone w aneksie do Informatora 2022.

Ósmoklasista powinien też zamieniać ułamki zwykłe o mianownikach będących dzielnikami liczb 10, 100, 1000 itd. na ułamki dziesiętne (ułamek dziesiętny to np. 0,75),

Poniżej przedstawiamy też jedne ze szczegółowych wymagań, jakie uczeń powinien opanować, podchodząc do egzaminu ósmoklasisty:

 

Uczeń powinien

 • dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki dziesiętne w pamięci (w przykładach najprostszych) lub pisemnie,
 • obliczać kwadraty i sześciany ułamków zwykłych i dziesiętnych oraz liczb mieszanych,
 • zamieniać i prawidłowo stosować jednostki długości: milimetr, centymetr, decymetr, metr, kilometr,
 • zamieniać i prawidłowo stosować jednostki masy: gram, dekagram, kilogram, tona,
 • obliczyć: drogę przy danej prędkości i czasie, prędkość przy danej drodze i czasie, czas przy danej drodze i prędkości oraz stosuje jednostki prędkości km/h i m/s,
 • podnieść potęgę do potęgi,
 • rozwiązać równania z jedną niewiadomą,
 • znać najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku i trapezu, rozpoznaje figury osiowosymetryczne i wskazuje osie symetrii figur,
 • rozpoznać i nazywać trójkąty ostrokątne, prostokątne, rozwartokątne, równoboczne i równoramienne, a także kwadrat, prostokąt, romb, równoległobok i trapez,
 • stosować jednostki pola: mm2, cm2, dm2, m2, km2, ar, hektar (bez zamiany jednostek w trakcie obliczeń),
 • rozpoznać graniastosłupy proste, ostrosłupy (w tym proste i prawidłowe), walce, stożki i kule w sytuacjach praktycznych i wskazać te bryły wśród innych modeli brył. Potrafi obliczać ich pola powierzchni,
 • stosować jednostki objętości i pojemności: mililitr, litr, cm3, dm3, m3.

 

 

Egzamin ósmoklasisty z matematyki w 2022 roku

Na egzaminie ósmoklasisty z matematyki pojawiły się równania, obliczanie długości kątów w trójkącie, obliczanie objętości graniastosłupa.

Jak podaje portal interia.pl, większość uczniów była zdania, że egzamin ósmoklasisty w 2022 roku był dość prosty. Pojawiły się nawet głosy, że trudniejsze zadania uczniowie rozwiązywali na lekcjach matematyki, podczas przygotowań.

Na egzaminie ósmoklasisty w 2022 roku pojawiło się 19 zadań. 15 z nich to były zadania zamknięte, w których należało zaznaczyć poprawną odpowiedź z kilku do wyboru. Za każde zadanie zamknięte uczeń mógł zdobyć 1 punkt. Więcej punktów można było zdobyć za zadania otwarte.

Dwa punkty można było zdobyć na przykład za obliczenie następującego zadania: "Do wykonania naszyjnika Hania przygotowała 4 korale srebrne, 8 korali czerwonych i kilka korali zielonych. Następnie ze wszystkich przygotowanych korali zrobiła naszyjnik. Zielone korale stanowią 20 proc. wszystkich korali w zrobionym naszyjniku". Zadania za trzy punkty dotyczyły właściwości rombów i graniastosłupów.

"Zadania w arkuszu egzaminacyjnym obejmowały zagadnienia z zakresu m.in. arytmetyki, algebry i geometrii. Od ósmoklasistów wymagały uważnej analizy treści i elementów graficznych, a w przypadku zadań otwartych – dodatkowo zaplanowania i zapisania kolejnych etapów rozwiązania oraz podania wyniku" – brzmi treść komunikatu podanego przez CKE.

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki

Z informacji wstępnych opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wynika, że za rozwiązanie zadań z matematyki ósmoklasiści uzyskali średnio 57% punktów możliwych do zdobycia. Jednym z zadań, z którymi uczniowie najlepiej sobie poradzili, okazało się zadanie 12. Sprawdzało ono umiejętność wykonywania prostych rachunków pamięciowych na liczbach całkowitych oraz wykorzystania tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.

Dużo trudności sprawiło zdającym zadanie 11, którego rozwiązanie wymagało poprawnej interpretacji zapisu wyrażenia algebraicznego. Sprawdzało umiejętność stosowania oznaczeń literowych nieznanych wielkości liczbowych oraz zapisywania zależności przedstawionych w zadaniu w postaci wyrażenia algebraicznego.

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu