Do kiedy można składać papiery do szkoły średniej?

Do kiedy można składać papiery do szkoły średniej?

Do kiedy można składać papiery do szkoły średniej?

27.11.2022

Do kiedy można składać papiery do szkoły średniej?

Rekrutacja do szkół średnich bywa bardzo stresująca dla ósmoklasistów, a także ich rodziców, którzy starają się pomóc swoim pociechom w dopilnowaniu wszelkich formalności. Podpowiadamy, do kiedy można składać papiery do szkoły średniej i jak należy to zrobić.

Papiery do szkoły średniej trzeba złożyć w określonym terminie – jeżeli uczeń tego nie dopilnuje – dostanie się do wymarzonej szkoły średniej, może stać się nierealne. Rekrutacja jest czasem, kiedy uczniowie ósmych klas decydują o swojej dalszej edukacji, ważne więc, by przegapienie jakiejś daty nie stanęło im na drodze do celu.

Do kiedy można składać papiery do szkoły średniej?

Jeszcze przed egzaminem ósmoklasisty uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej składają wnioski o przyjęcie do wybranych szkół. Po egzaminie ósmoklasisty następuje z kolei liczenie punktów, które kwalifikują kandydatów do przyjęcia do szkół średnich. Gdy wyniki zostaną ogłoszone – uczniowie mają obowiązek uzupełnić wnioski o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie

Jeżeli nazwisko ósmoklasisty znalazło się na liście kandydatów przyjętych do więcej niż jednej szkoły – powinien donieść deklarację tzw. woli przyjęcia do szkoły, w której chce się uczyć.

W kolejnym etapie szkoły średnie publikują listę kandydatów przyjętych. Jeżeli uczeń nie dostał się do wybranej szkoły – może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej (jest ona organizowana, jeżeli w szkole zostały wolne miejsca).

Warto również wspomnieć o tym, że szkoły, w których urządzane są dodatkowe testy, np. językowe, umiejętności, sprawności fizycznej, ustalają indywidualnie terminy rekrutacji oraz jej zasady.

 

Terminy rekrutacji do szkół średnich w 2022 roku

Terminy rekrutacji do szkoły średniej określane są przez kuratorium danego województwa – to właśnie tam można dokładnie sprawdzić najważniejsze dane związane z rekrutacją do szkoły ponadpodstawowej.

UWAGA: Terminy dla konkretnych województw określane są przez kuratoria, więc mogą się od siebie nieco różnić.

Poniżej przedstawiamy terminy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej z 2022 roku. W roku kolejnym będą się one nieznacznie różniły, jednak dzięki poniższej rozpisce uczeń będzie już wcześniej mógł się zorientować, na jakie mniej więcej terminy rekrutacji powinien się przygotować.

 • Czas na składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej to 16–30 maja 2022 do godz. 15.(w przypadku rekrutacji uzupełniającej: 1–3 sierpnia 2022, do godz. 15)

 • Czas na uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty to: 24 czerwca – 13 lipca 2022 do godziny 15.

 • Czas opublikowania listy uczniów, którzy dostali się do szkoły: do 20 lipca (w przypadku rekrutacji uzupełniającej: do 12 sierpnia).

 • Do 29 lipca dyrektorzy szkół mają obowiązek opublikować informację na temat liczby wolnych miejsc w swoich szkołach podstawowych.

 • W przypadku szkół branżowych, w których nauka rozpoczyna się 1 lutego 2023 r., komisja rekrutacyjna ma obowiązek opublikować listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do 29 listopada 2022 (w przypadku rekrutacji uzupełniającej – do 9 stycznia 2023).

W jakiej formie prowadzony jest nabór wniosków do szkoły średniej?

Dodatkowo uczniów może stresować również to, w jakiej formie prowadzony jest nabór wniosków do szkoły średniej. Otóż o tym, w jakiej formie odbędzie się nabór wniosków do danej placówki, decyduje jednostka samorządowa, która tą szkołą zarządza (miasto, powiat).

Zazwyczaj rekrutacja do szkół średnich odbywa się drogą elektroniczną, wtedy za pośrednictwem systemu elektronicznego kandydat do szkoły średniej dokonuje wyboru szkoły, wprowadza wszystkie niezbędne dane, uzupełnia swój profil o oceny ze świadectwa oraz wyniki egzaminów.

Bardzo istotne jest jednak to, że nie wszystkie placówki prowadzą rekrutację online. Przed złożeniem dokumentów warto więc sprawdzić szczegółowe warunki rekrutacji w szkole, która interesuje ucznia.

Do ilu szkół uczeń może składać papiery?

Zdarza się, że podczas rekrutacji uczniowie są zagubieni i nie wiedzą, do ilu szkół mogą składać papiery. W większości miast i powiatów uczeń może wybrać trzy placówki, uczestnicząc w procesie rekrutacji.

Jednak i od tego zdarzają się wyjątki – niektóre organy prowadzące dopuszczają możliwość złożenia dokumentów do większej liczby placówek.

Co decyduje o przyjęciu kandydata do szkoły średniej?

O tym, czy uczeń dostanie się do konkretnej szkoły ponadpodstawowej decydują między innymi oceny:

 • za ocenę celującą otrzymuje się 19 punktów,
 • za bardzo dobrą – 17 punktów,
 • za dobra – 14 punktów,
 • za dostateczną – 8 punktów,
 • za dopuszczającą – 2 punkty.

 

Oczywiście duży wpływ ma także wynik z egzaminu ósmoklasisty. Uczeń może uzyskać także dodatkowe punkty:

 • 7 punktów – za świadectwo z czerwonym paskiem,
 • 3 punkty – za wolontariat szkolny.

Co więcej, za każdy udział w konkursach, wydarzeniach sportowych i artystycznych oraz olimpiadach tematycznych można uzyskać od 2 do 10 punktów (w sumie można zdobyć max. 18 punktów).

WAŻNE: Należy pamiętać o tym, że nawet jeżeli uczeń zdobył wysoką liczbę punktów – nie jest to gwarancją dostania się do dobrego liceum lub szkoły ponadpodstawowej. Czasami znaczenie może mieć nawet jeden punkt.

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia