Jak potwierdzić chęć przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej?

Jak potwierdzić chęć przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej?

Jak potwierdzić chęć przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej?

27.11.2022

Jak potwierdzić chęć przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej?

Gdy uczeń zostanie już zakwalifikowany do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej – musi zrobić jeszcze jedną, szalenie ważną rzecz, a mianowicie – potwierdzić chęć chodzenia do tej konkretnej placówki. Podpowiadamy, jak to zrobić.

Niektórzy uczniowie po otrzymaniu wyników rekrutacji do liceum cieszą się, innym pozostaje wzięcie udziału w rekrutacji uzupełniającej. Grupa uczniów, której udało się zakwalifikować do danej placówki, powinna pamiętać, że na tym wcale nie kończy się proces rekrutacji – uczeń musi jeszcze złożyć potwierdzenie woli przyjęcia.

Potwierdzenie woli chodzenia do danej szkoły

Po złożeniu wszystkich dokumentów, rozpatrzeniu ich przez komisje rekrutacyjne oraz ustaleniu list kandydatów, którzy znaleźli miejsce w wybranych klasach – szkoły ogłaszają listę kandydatów zakwalifikowanych. Nie jest to jednak koniec całej procedury. Uczniowie koniecznie muszą potwierdzić wolę uczęszczania do danej szkoły. Dopiero wtedy szkoła stworzy listę uczniów przyjętych.

Na potwierdzenie woli uczęszczania do danej szkoły jest określony czas, którego uczniowie muszą się trzymać. I nie ma od tego wyjątków.

Terminy są nieprzekraczalne – nie można spóźnić się nawet o jeden dzień lub... o godzinę (w większości terminów przy dacie kończącej kolejny etap widnieje adnotacja, że z formalnościami trzeba się uporać najdalej do godziny 12.00 lub 15.00). Jeżeli uczeń nie dotrzyma danego terminu – traci możliwość uczęszczania do danej szkoły.

 

Sprawdź 

wyszukiwarka liceów

wyszukiwarka techników

egzamin ósmoklasisty

Jak potwierdzić chęć uczęszczania do danej szkoły?

Jeśli uczeń został zakwalifikowany w procesie rekrutacji do danej placówki w odpowiednim terminie powinien zanieść do tej placówki: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

 

Mogą być potrzebne również następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata/finalisty olimpiady/konkursu przedmiotowego;
 • inne dokumenty dotyczące osiągnięć ucznia;
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie pierwszeństwa przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi;
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie (w przypadku kandydatów do szkół branżowych);
 • dokumenty składane odnośnie do nauki za granicą.

Potwierdzenie chęci uczęszczania do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

W przypadku rekrutacji do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe uczeń musi dostarczyć również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W razie braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w ustalonym przed daną placówkę terminie. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września (w różnych szkołach ta data może być inna).

Nieprzedłożenie do 25 września zaświadczenia lub orzeczenia będzie jednoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Co, gdy uczeń nie dostanie się do wybranej szkoły ponadpodstawowej?

Jeżeli uczeń nie dostanie się do danej szkoły ponadpodstawowej – może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która odbywa się wtedy, gdy w szkole zostaną jeszcze wolne miejsca. Rekrutacja uzupełniająca jest dodatkowym naborem do szkoły ponadpodstawowej. Decyzja o jej przeprowadzeniu zostaje podjęta przez dyrektora szkoły. Wtedy właśnie o przyjęcie mogą ubiegać się osoby, którym nie powiodło się w pierwszym terminie.

Podczas rekrutacji uzupełniającej uczniowie ponownie muszą złożyć wniosek o przyjęcie do placówki. Jeśli uda im się zakwalifikować – muszą potwierdzić wolę uczęszczania do danej szkoły oraz złożyć niezbędne dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

W rekrutacji uzupełniającej mogą wziąć udział wszyscy kandydaci – ci, którzy nie złożyli wcześniej podań oraz ci, którzy nie zostali zakwalifikowani lub przyjęci podczas rekrutacji w pierwszym terminie.

Terminy potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Terminy potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej mogą być inne w każdym województwie, dlatego kandydat powinien je szczegółowo sprawdzić w wybranej przez siebie placówce.

 

W 2022 roku terminy potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej wyglądały następująco:

 • dolnośląskie: 1 sierpnia
 • kujawsko-pomorskie: 25 lipca
 • lubelskie: 29 lipca
 • lubuskie: 1 sierpnia
 • łódzkie: 25 lipca
 • małopolskie: 26 lipca
 • mazowieckie: 28 lipca
 • opolskie: 29 lipca
 • podkarpackie: 29 lipca
 • podlaskie: 1 sierpnia
 • pomorskie: 29 lipca
 • śląskie: 29 lipca
 • świętokrzyskie: 1 sierpnia
 • warmińsko-mazurskie: 25 lipca
 • wielkopolskie: 2 sierpnia
 • zachodniopomorskie: 25 lipca

Powyższe terminy mogą być przydatne również dla osób, które będą brały udział w rekrutacji do szkół średnich w 2023 roku. Pozwolą zorientować się, kiedy mniej więcej wypada ta część rekrutacji.

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu