Co, jeśli uczeń nie dostanie się do żadnej szkoły? Szansą jest rekrutacja uzupełniająca!

Co, jeśli uczeń nie dostanie się do żadnej szkoły? Szansą jest rekrutacja uzupełniająca!

Co, jeśli uczeń nie dostanie się do żadnej szkoły? Szansą jest rekrutacja uzupełniająca!

27.11.2022

Co, jeśli uczeń nie dostanie się do żadnej szkoły? Szansą jest rekrutacja uzupełniająca!

Co, jeśli uczeń nie dostanie się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej? Albo, gdy nie zostanie przyjęty do żadnej ze szkół, które wybrał? Wtedy ma jeszcze drugą szansę w postaci rekrutacji uzupełniającej. Wyjaśniamy, na czym ona dokładnie polega i co trzeba zrobić.

Wielu uczniów po ogłoszeniu rekrutacji do liceum cieszy już wizja uczęszczania do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej. Jest jednak też grupa uczniów, którzy niestety nie dostali się do żadnej ze szkół, do której składali podanie. Co wtedy? Pytanie: „Co, jeśli nie dostanę się do żadnej szkoły” jest zmorą chyba każdego ucznia, zwłaszcza że rekrutacja do liceum jest bardzo stresującym czasem.

Co, jeśli uczeń nie dostanie się do żadnej szkoły?

Jeżeli uczeń nie dostał się do żadnej szkoły średniej, do której składał podanie – przede wszystkim powinien zachować spokój. Uczniowie do 18 roku życia mają obowiązek uczęszczania do szkoły, a więc z pewnością nie będzie takiej sytuacji, że taka osoba od września nie będzie miała gdzie się uczyć.

Jednym z rozwiązań jest odwołanie się od decyzji nieprzyjęcia do danej szkoły. Należy wtedy złożyć odpowiedni dokument, czyli odwołanie od decyzji o niezakwalifikowaniu się, do dyrektora szkoły. Może to zrobić rodzic ucznia w ciągu siedmiu dni od podania do wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Szkoła ma wtedy 5 dni na odpowiedź i uzasadnienie, dlaczego uczeń nie został przyjęty do danej placówki. Gdy rodzic pozna już uzasadnienie, może złożyć stosowne odwołanie od tej decyzji (od dnia uzyskania uzasadnienia rodzic ma na to 7 dni).

Jest szansa, że dyrektor szkoły uzna, że miejsce w danej placówce należało się uczniowi i zmieni decyzję.

Takie odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej należy skierować do dyrektora szkoły. W piśmie trzeba zawrzeć: adresata podania (czyli dyrektora szkoły), wymienić jego tytuł, imię i nazwisko oraz nazwę szkoły. Dalej należy napisać nagłówek, np. „Odwołanie od decyzji odmowy przyjęcia kandydata do szkoły”, a w dalszej części krótko je uzasadnić. Warto także załączyć kopię uzasadnienia wydanego przez komisję rekrutacyjną.

WAŻNE: Pod odwołaniem od decyzji komisji rekrutacyjnej musi podpisać się również rodzic lub opiekun prawny ucznia.

Podstawy odwołania od decyzji nieprzyjęcia do szkoły

Odwołanie od decyzji szkoły jest uzasadnione w następujących przypadkach:

 • Uczeń musi mieć potwierdzenie, że złożył wniosek do danej szkoły, a jego nazwisko nie pojawiło się ani na liście kandydatów zakwalifikowanych, ani na liście kandydatów niezakwalifikowanych. Być może przez pomyłkę nie został wzięty pod uwagę.

 • Na stronie szkoły pojawiła się informacja, ile punktów miał kandydat, który został przyjęty do danej klasy jako ostatni. W sytuacji, gdy okaże się, że taka osoba miała mniej punktów od ucznia, który się nie zakwalifikował – odwołanie od tej decyzji będzie uzasadnione.

 • Gdy uczeń ma wystarczającą ilość punktów (tyle, co ostatnia zakwalifikowana osoba), a dodatkowo spełnia specjalne kryteria pierwszeństwa i zostało to odnotowane we wniosku. Te kryteria to: problemy zdrowotne ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kolejna szansa – rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich

Niezależnie od tego, czy uczeń składa odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej, czy nie, powinien wziąć również udział w rekrutacji uzupełniającej. Odbywa się ona w różnych terminach, w zależności od województwa.

Rekrutacja uzupełniająca wygląda podobnie do rekrutacji podstawowej. Uczniowie ponownie muszą złożyć wnioski o przyjęcie do szkół. Jeżeli rekrutacja podstawowa odbywała się w formie elektronicznej – prawdopodobnie również rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w ten sposób. Warto jednak, by uczeń dokładnie to sprawdził. Być może niektóre placówki będą wymagały, by wnioski składać bezpośrednio w placówce.

Od 5 do 16 sierpnia 2022 roku zostaną podane listy kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej. Uczeń musi potwierdzić wtedy wolę uczęszczania do tej placówki.

 

Sprawdź 

 

Rekrutacja uzupełniająca 2022/2023 – terminy w danym województwie

Terminy rekrutacji uzupełniającej różnią się w zależności od województwa. To samo dotyczy terminów podania wyników rekrutacji uzupełniającej. Są one podane na stronie kuratorium danego województwa. Z pewnością uczeń może je sprawdzić też w konkretnej placówce, do której chce być przyjęty.

Terminy rekrutacji uzupełniającej 2022:

 • dolnośląskie: 2-4 sierpnia (do godz. 15.00)
 • kujawsko-pomorskie: 25 lipca-1 sierpnia (do godz. 15.00), 25-26 lipca dla zdających egzaminy
 • lubelskie: 29 lipca-3 sierpnia
 • lubuskie: 2-5 sierpnia (do godz. 15.00)
 • łódzkie: 25-28 lipca (do godz. 12.00)
 • małopolskie: 27 lipca-3 sierpnia, 27-28 lipca dla zdających egzaminy
 • mazowieckie: 1-3 sierpnia (do godz. 15.00)
 • opolskie: 2-4 sierpnia
 • podkarpackie: 2-5 sierpnia
 • podlaskie: 2-4 sierpnia (do godz. 15.00)
 • pomorskie: 2-5 sierpnia
 • śląskie: 1-3 sierpnia (do godz. 15.00)
 • świętokrzyskie: 2-4 sierpnia (do godz. 15.00)
 • warmińsko-mazurskie: 26 lipca-5 sierpnia, 26-29 lipca dla zdających egzaminy
 • wielkopolskie: 3-5 sierpnia (do godz. 15.00)
 • zachodniopomorskie: 25 lipca-1 sierpnia, 25-26 lipca dla zdających egzaminy

 

Terminy wyników rekrutacji uzupełniającej 2022:

 • dolnośląskie: 16 sierpnia
 • kujawsko-pomorskie: 9 sierpnia
 • lubelskie: 11 sierpnia
 • lubuskie: 12 sierpnia
 • łódzkie: 5 sierpnia
 • małopolskie: 9 sierpnia
 • mazowieckie: 12 sierpnia
 • opolskie: 15 sierpnia
 • podkarpackie: 16 sierpnia
 • podlaskie: 16 sierpnia
 • pomorskie: 16 sierpnia
 • śląskie: 12 sierpnia
 • świętokrzyskie: 11 sierpnia
 • warmińsko-mazurskie: 16 sierpnia
 • wielkopolskie: 16 sierpnia
 • zachodniopomorskie: 9 sierpnia

Co, gdy uczeń nie dostanie się do żadnej szkoły również w rekrutacji uzupełniającej?

Nawet jeżeli uczeń nie zakwalifikuje się do żadnej ze szkół w rekrutacji uzupełniającej – nie oznacza to, że nie będzie uczęszczał do żadnej placówki. W takiej sytuacji rada powiatu ma obowiązek, by zapewnić mu miejsce w jakiejś placówce. To właśnie ten organ jest odpowiedzialny za wskazanie szkoły z wolnymi miejscami i umieszczenie tam uczniów, którzy nie dostali się do żadnej szkoły zarówno w rekrutacji uzupełniającej, jak i rekrutacji podstawowej.

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu