Czy religia wlicza się do średniej?

Czy religia wlicza się do średniej?

Czy religia wlicza się do średniej?

27.11.2022

Czy religia wlicza się do średniej?

Pytanie, czy religia wlicza się do średniej, budzi największe emocje, gdy zbliża się moment wystawiania ocen na półrocze lub na koniec roku. U niektórych uczniów właśnie od tego przedmiotu zależy np. czy będą mieli świadectwo z paskiem czy nie. Sprawdź, jakie aktualnie zasady obowiązują.

Uczniowie często zastanawiają się, czy religia wlicza się do średniej. O ile sprawa jest oczywista w przypadku takich przedmiotów, jak matematyk, język, polski, fizyka, biologia czy plastyka, to wątpliwości pojawiają się w przypadku religii. No bo przecież uczniowie nie mają obowiązku uczestniczenia w tym przedmiocie.

Czy religia wlicza się do średniej?

W większości placówek w Polsce organizowane są zajęcia z religii, jednak uczniowie nie muszą na nie uczęszczać. Jeżeli rodzice ucznia zdecydują, że nie będzie on brało udziału w lekcjach religii – może wtedy chodzić na zajęcia etyki (jeżeli są organizowane w danej placówce) lub nie uczestniczyć w żadnym z wymienionych przedmiotów.

W przypadku, gdy rodzice zdecydują się posyłać się dziecko na lekcje religii lub etyki muszą pamiętać o tym, że z tych przedmiotów uczeń zostaje normalnie oceniony, a oceny te wliczają się do średniej na półrocze lub koniec roku szkolnego. Ta ocena może więc zaważyć na korzyść lub niekorzyść ucznia.

Choć ocena z religii lub etyki wlicza się do średniej ucznia, to nie wpływa ona jednak na promocję do kolejnej klasy. W praktyce oznacza to, że uczeń nie może nie zdać z tego przedmiotu.

Czy religia wlicza się do średniej – podstawa prawna

O tym, że religia nie wlicza się do średniej ucznia mówi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

  1. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie zachowania. W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji nie należy zamieszczać danych, z których wynikałoby, na zajęcia z jakiej religii (bądź etyki) uczeń uczęszczał.

  2. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.

  3. Ocena z religii (etyki) jest wystawiana według skali ocen przyjętej w danej klasie.

  4. Uczniowie korzystający z nauki religii lub etyki organizowanej przez organy prowadzące szkoły zgodnie z § 2 ust. 2-4 i § 3 ust. 2 otrzymują ocenę z religii (etyki) na świadectwie wydawanym przez szkołę, do której uczęszczają, na podstawie zaświadczenia katechety lub nauczyciela etyki.

Co jeśli uczeń nie uczęszcza na religię lub etykę?

Jeśli uczeń nie uczęszczał na lekcje religii lub etyki – w tym miejscu na świadectwie wpisywana jest pozioma kreska. Licząc z kolei średnią arytmetyczną na półrocze lub koniec roku, uczeń po prostu nie uwzględnia tego przedmiotu.

Jeżeli uczeń uczęszczał na oba te przedmioty – lekcje religii i etyki – każdy z nich wlicza się do średniej, a na świadectwie widnieje ocena zarówno z religii, jak i etyki.

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

  • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
  • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
  • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
  • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
  • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu