Studia Poznań - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

15.12.2022

UAM. Studia nie tylko w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza to uczelnia, która kojarzy się przede wszystkim z Poznaniem, jednak aby uzyskać wysokiej jakości wykształcenie i dyplom uznanej uczelni można podjąć studia także poza stolicą Wielkopolski.

Słubice, Gniezno, Piła, Kalisz. To miasta, w których funkcjonują filie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W każdej z nich można odnaleźć inną ofertę dydaktyczną, jednak cechą wspólną wszystkich jednostek jest kształcenie o praktycznym wymiarze, wychodzące naprzeciw potrzebom współczesnego rynku pracy oraz ambicjom i zainteresowaniom studentów. Jakie propozycje czekają na kandydatów?

UAM w Słubicach

Słubice to miasto graniczne, położone w województwie lubuskim. To tutaj działa Collegium Polonicum, czyli jednostka UAM prowadzona we współpracy z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, której podstawowym zadaniem jest praca na rzecz naukowej i kulturalnej wymiany między Polską a naszym zachodnim sąsiadem. Jakie kierunki można tutaj studiować? Gospodarkę przestrzenną, Studia o Polsce oraz Digital Entrepreneurship.

UAM w Gnieźnie

Gnieźnieński Instytut Kultury Europejskiej to filia UAM, prowadząca interdyscyplinarne badania nad przemianami w kulturze europejskiej. To miejsce o wielokulturowym charakterze, w którym wiedzę zdobywają studenci między innymi z: Ukrainy, Litwy, czy Kirgistanu, a dzięki specjalnemu programowi „Compare your culture” przybywają do niego najlepsi wykładowcy z różnych stron świata.

Co oferuje gnieźnieńska filia? Przede wszystkim praktyczne kształcenie w ramach kierunków: Komunikacja europejska, Projektowanie kultury oraz Zarządzanie w administracji lokalnej.

UAM w Pile

Nadnotecki Instytut w Pile to filia UAM kształcąca studentów w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych na praktycznych kierunkach związanych z technologiami informatycznymi, gospodarką przestrzenną oraz gospodarką i inżynierią wodną.

To, co wyróżnia tę jednostkę to przede wszystkim ścisła współpraca z instytucjami, firmami, samorządami i organizacjami pozarządowymi, jak również działalność na rzecz edukacji nie tylko studentów, ale także dzieci i młodzieży oraz różnych grup dorosłych, w tym nauczycieli i edukatorów. Jakie kierunki można odnaleźć w katalogu dydaktycznym? Wspomniane: Gospodarkę i inżynierię wodną, Gospodarkę przestrzenną oraz Technologie informatyczne.

UAM w Kaliszu

Kalisz jest drugim pod względem wielkości miastem Wielkopolski, w którym funkcjonuje Wydział Pedagogiczno- Artystyczny UAM, którego korzenie sięgają lat osiemdziesiątych XX wieku. To miejsce, w którym można rozwijać zainteresowania i umiejętności między innymi w zakresie: muzyki, sztuk plastycznych, języka, czy pedagogiki.

Bogata oferta dydaktyczna złożona jest z takich kierunków jak: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Filologia angielska w edukacji, Filologia angielska z pedagogiką, Filologia polska, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, Ochrona dóbr kultury, Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Komentarze (0)