Harmonogram rekrutacji 2023 - licea i technika w Bydgoszczy, Toruniu i województwie kujawsko-pomorskim

Harmonogram rekrutacji 2023 - licea i technika w Bydgoszczy, Toruniu i województwie kujawsko-pomorskim

Harmonogram rekrutacji 2023 - licea i technika w Bydgoszczy, Toruniu i województwie kujawsko-pomorskim

05.02.2023

Harmonogram rekrutacji 2023 - licea i technika we Bydgoszczy, Toruniu i województwie kujawsko-pomorski

Rekrutacja 2023/2024 do publicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży w Bydgoszczy, Toruniu i województwie kujawsko-pomorskim przeprowadzona zostanie w terminie od 15 maja 2023 do 31 lipca 2023 roku. Na kandydatów czekają miejsca w liceach ogólnokształcących, technikach oraz branżowych szkołach I stopnia.

 

Kiedy rekrutacja do szkół w Bydgoszczy, Toruniu i województwie kujawsko-pomorskim

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku (również zmiana) w szkole pierwszego wyboru, w tym również do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 15 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r. do godz. 15.00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 27 czerwca 2023 r. do 11 lipca 2023 r. – do godz. 15.00
możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. od 27 czerwca 2023 r. do 11 lipca 2023 r. – do godz. 15.00
możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 27 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej I termin: od 19 czerwca 2023 r. do 22 czerwca 2023 r. II termin : od 03 lipca 2023 r. do 05 lipca 2023 r
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych I termin: do 26 czerwca 2023 r. II termin : do 06 lipca 2023 r
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 18 lipca 2023 r
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  do 21 lipca 2023 r
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 24 lipca 2023 r. do godz. 12:00
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych 25 lipca 2023 r. – do godz. 16.00
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 3 dniu od dnia publikacji listy przyjętych i nieprzyjętych

rekrutacja uzupełniająca

od 24 lipca 2023 r. do 31 lipca 2023 r. do godz. 15:00

*terminy rekrutacji dla woj. kujawsko-pomorskiego

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2023 województwo kujawsko-pomorskie

Sprawdź

licea w Bydgoszczy

licea w Toruniu

technika w Bydgoszczy

technika w Toruniu

licea w województwie kujawsko-pomorskim

technika w województwie kujawsko-pomorskim

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia