WSBiNoZ Łódź. Otwarto pracownię wirtualnej rzeczywistości

WSBiNoZ Łódź. Otwarto pracownię wirtualnej rzeczywistości

Studia Łódź - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

06.02.2023

WSBiNoZ Łódź. Otwarto pracownię wirtualnej rzeczywistości

W Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi powstała specjalistyczna pracownia wirtualnej rzeczywistości. To pierwsza taka pracownia w regionie, dedykowana studentom Prawa i Kryminologii.

Otwarcie nowoczesnej pracowni miało miejsce 1 lutego i odbyło się z udziałem wielu znamienitych gości. W wydarzeniu udział wzięli między innymi: Wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik, Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego Dariusz Magacz, Zastępca Komendanta Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi insp. Tomasz Olczyk, Prokurator Sebastian Zając z Prokuratury Okręgowej w Łodzi, Janusz Moss Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych firm i instytucji oraz media.

Nowoczesna pracownia składa się z dziesięciu stanowisk wyposażonych w komputery, monitory, gogle i kontrolery, telewizor oraz rzutnik, dzięki którym możliwa jest obsługa najciekawszych jej elementów, czyli symulatorów wirtualnej rzeczywistości: VR kryminalistycznego badania (oględzin i zabezpieczania miejsca ujawnienia zwłok) oraz VR symulacji rozprawy sądowej. Symulatory wirtualnej rzeczywistości pozwalają stworzyć wyjątkową przestrzeń dydaktyczną, w której studenci Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi będą mogli badać ślady pozostawione w miejscu zbrodni, bądź uczestniczyć w symulacji rozprawy sądowej, wcielając się w rolę sędziego, prokuratora, czy adwokata.

Symulatory wirtualnej rzeczywistości świetnie sprawdzają się w środowiskach, które są albo niebezpieczne, zbyt kosztowne albo niedostępne dla normalnych użytkowników, przykładem jest właśnie wirtualne miejsce zdarzenia.” – mówi Artur Kapała, przedstawiciel firmy Asseco Data Systems, która przygotowała pracownię.

Jak przekonuje rektor uczelni, prof. WSBiNoZ dr hab. Wojciech Welskop, to historyczny moment i krok milowy w historii uczelni. „Nie da się zaprzeczyć, że zajęcia w pracowni wirtualnej rzeczywistości to nowy wymiar kształcenia, z którego obecnie korzystają takie uniwersytety, jak Harvard, czy Stanford. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu jest pierwszą w regionie łódzkim oraz jedną z niewielu w kraju uczelni, która będzie wykorzystywać technologię VR w procesie kształcenia.”– dodaje.

W nowej pracowni swoje zajęcia odbywać będą studenci Prawa i Kryminologii. Dzięki nowoczesnym warunkom nauki będą mogli rozwijać spostrzegawczość, umiejętności analityczne, czy umiejętności wyciągania wniosków, a wszystko to w warunkach zbliżonych do rzeczywistości. Pierwszy symulator, czyli VR kryminalistycznego badania pozwala na poruszanie się po wygenerowanym trójwymiarowo świecie. Dzięki niemu studenci znajdują się na miejscu zdarzenia i uczestniczą w procesie przeprowadzania oględzin kryminalistycznych oraz zabezpieczenia śladów. Drugi symulator, czyli VR symulacji rozprawy sądowej umożliwia udział w symulacji rozprawy sądowej i wcielenie się w rozmaite role, a także przeprowadzanie symulacji wedle różnych scenariuszy.

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu jest pierwszą w regionie łódzkim oraz jedną z niewielu w kraju uczelni, która będzie wykorzystywać technologię VR w procesie kształcenia. Ponadto, uczelnia planuje bezpłatnie udostępnić nową pracownię uczniom szkół ponadpodstawowych oraz organizować warsztaty kryminalistyczne.

Komentarze (0)