ASzWoj określiło główne priorytety działalności dydaktycznej na nowy rok akademicki 2023/2024

ASzWoj określiło główne priorytety działalności dydaktycznej na nowy rok akademicki 2023/2024

Studia Warszawa - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

25.04.2023

ASzWoj określiło główne priorytety działalności dydaktycznej na nowy rok akademicki 2023/2024

Studia w Warszawie o profilu wojskowym od lat cieszą się dużą popularnością. Rekrutacja na studia na Akademii Sztuki Wojennej co roku zrzesza uczniów z całej Polski, którzy swoją przyszłość wiążą z działalnością wojskową. 
Uczelnia pragnie zmieniać się na lepsze, dlatego cyklicznie organizuje Grę Decyzyjną, ktorej celem jest określenie głównych priorytetów działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej na rok akademicki 2023/2024 oraz ustalenie sposobów ich realizacji. 
W wydarzeniu udział wzięła kierownicza kadra Akademii, dziekani i prodziekani wydziałów, dyrektorzy instytutów, kierownicy jednostek dydaktycznych oraz Szkoły Administracji Obronnej. 
Prorektor ds. dydaktycznych, płk prof. dr. hab. Leszek Elak wyznaczył priorytety działalności naukowej na nadchodzący rok akademicki, szczególną uwagę zwrócił na rozszerzenie oferty dydaktycznej o kierunki studiów interdyscyplinarnych, o profilu praktycznym oraz studiów podyplomowych. Wspomniał również o wprowadzeniu zmian systemowych, za pośrednictwem których studenci, doktoranci oraz nauczyciele akademiccy będą mogli realizować staże naukowe zagranicą. 
Podjęto również działania mające na celu upraktycznienia kierunków studiów. W planach jest również systematyczne doskonalenie programu studiów oraz poszerzenie oferty kierunków studiów na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie o interdyscyplinarne kierunki studiów związane z zawodami przyszłości.
ASzWoj pragnie ugruntować swoją pozycję, jako miejsce określające innowacyjne kierunki rozwoju myśli wojskowej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez prowadzenie innowacyjnych badań, wysoką jakość kształcenia oraz wykorzystywanie współczesnej wiedzy m.in. z obszaru technologicznego. Wszystkie te działania sprawią, że uczelnia będzie na bieżąco odpowiadać na aktualne i przyszłe potrzeby Państwa i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Komentarze (0)