Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia zaprasza na konferencję oraz nowy kierunek studiów

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia zaprasza na konferencję oraz nowy kierunek studiów

Studia Warszawa - Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

11.05.2023

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia zaprasza na konferencję oraz nowy kierunek studiów

W czwartek, 25 maja, odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju nowoczesnego pielęgniarstwa”. Wydarzenie, adresowane do przedstawicieli różnych zawodów medycznych, organizowane jest przez Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, we współpracy z Grupą Lux Med.

Konferencja organizowana przez warszawską uczelnię to pierwsze z cyklu wydarzeń, którego celem jest merytoryczna współpraca środowiska, podjęcie dyskusji oraz wymiana doświadczeń i opinii na temat znaczenia zawodu pielęgniarki i pielęgniarza we współczesnym systemie ochrony zdrowia.

Podczas spotkania omawiane będą między innymi takie tematy jak: wyzwania współczesnej opieki zdrowotnej w aspekcie funkcji i roli pielęgniarki, bezpieczeństwo pacjenta – wyzwania oraz problemy organizacji i zarządzania w pielęgniarstwie z uwzględnieniem aspektów prawnych, a także zagadnienia związane z nowoczesnym pielęgniarstwem, jak Evidence Based Nursing Practice czy model Primary Nursing oraz rolą pielęgniarki w systemie e- zdrowia.

Zbliżające się wydarzenie to efekt współpracy Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie oraz Grupy Lux Med Sp.z.o.o. – partnera strategicznego kierunku Pielęgniarstwo, oferowanego przez stołeczną uczelnię w ramach studiów pierwszego stopnia, który rozpocznie kształcenie studentów już od najbliższego roku akademickiego, czyli 2023/2024.

Warto podkreślić, że już na etapie ubiegania się o nadanie uprawnień do prowadzenia kształcenia, uczelnia nawiązała liczne porozumienia z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, w których studenci otwieranego właśnie kierunku będą mogli odbywać zarówno zajęcia kliniczne, jak i studenckie praktyki zawodowe. Oczywiście z uwzględnieniem, że większość zajęć będzie odbywać się w podmiotach należących do partnera.

Rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo już trwa, a zakończy się 25 września lub do wyczerpania miejsc. Na przyszłych studentów czeka nie tylko nowoczesny i praktyczny program nauczania, ale również doskonale wyposażona i dostosowana do wymagań kształcenia infrastruktura, na którą składają się między innymi: pracownia anatomii człowieka, pracownia fizjologii, pracownia pierwszej pomocy przedmedycznej, pracownia badań fizykalnych, pracownia biochemii i mikrobiologii oraz pracownie umiejętności pielęgniarskich.

Więcej szczegółowych informacji na temat kierunku Pielęgniarstwo można odnaleźć na stronie internetowej Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie: wsiiz.pl/oferta-edukacyjna/studia-i-stopnia/pielęgniarstwo

Komentarze (0)