Pielęgniarstwo jednym z najchętniej wybieranych kierunków medycznych

Pielęgniarstwo jednym z najchętniej wybieranych kierunków medycznych

Studia Warszawa - Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

23.05.2023

Pielęgniarstwo jednym z najchętniej wybieranych kierunków medycznych

Kierunki medyczne zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem kandydatów, jednak w wyścigu popularności na prowadzenie wysuwa się przede wszystkim jeden z nich – Pielęgniarstwo. Co stoi za jego rosnącą popularnością?
„Zawód pielęgniarki ma coraz wyższą rangę. Trzeba pamiętać, że jest to profesja zaufania publicznego. Od kilku lat pielęgniarka jest w pierwszej trójce najbardziej poważanych przez Polaków profesji. Rola pielęgniarek jest coraz większa i coraz bardziej doceniana także w systemie ochrony zdrowia.” - mówi prof. Joanna Jasińska, prorektor ds. dydaktyki i rozwoju Warszawskiej Uczelni Medycznej.
Na wzrost popularności Pielęgniarstwa wpływa co najmniej kilka czynników, wśród których wyróżnić należy zmiany, jakie zachodzą w społeczeństwie, jak również te dotyczące rangi, prestiżu i znaczenia samego zawodu. Obecnie, pielęgniarka jest pełnoprawnym członkiem zespołu terapeutycznego, posiadającym znacznie większą samodzielność w działaniu, widoczną między innymi w możliwości zlecania leków, w tym leków na receptę. Ponadto, kadry pielęgniarek i położnych posiadają wysokie kompetencje w systemie promocji, profilaktyki i edukacji zdrowotnej.
Rosnące zainteresowanie kierunkiem widoczne jest nie tylko w okresie naborów na studia i coraz większej liczbie kandydatów. Popularność Pielęgniarstwa wpływa także na rozwój kształcenia oraz powstawanie nowych uczelni o tym profilu, jak również wprowadzanie kierunku do ofert dydaktycznych przez już istniejące uczelnie. Co warto odnotować, kształceniem coraz częściej interesują się także mężczyźni.
„Wszystkich panów, których przed wyborem tego zawodu powstrzymuje wyłącznie stereotyp, że jest to nie męskie zajęcie- zapewniam - to nieprawda! Łamcie stereotypy!” – mówi Krzysztof Wołyniec, student III roku Pielęgniarstwa w Warszawskiej Uczelni Medycznej. "Z pierwszego zawodu jestem ratownikiem medycznym. Zawód pielęgniarski to nie tylko „prawo wykonywania zawodu”, a przede wszystkim ponadczasowa, samodzielna profesja dająca szerokie możliwości ciągłego rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji. To szeroka dziedzina zawodowa zawierająca wiele specjalizacji - każdy podejmujący decyzję o wyborze tych studiów na pewno znajdzie coś dla siebie” - dodaje.
Studia na kierunku Pielęgniarstwo oferowane są przez Warszawską Uczelnię Medyczną. Kształcenie można podjąć na studiach licencjackich, magisterskich oraz pomostowych licencjackich. „Studia licencjackie - I stopnia na kierunku pielęgniarstwo przygotowują do samodzielnego pełnienia zadań w ramach funkcji zawodowych pielęgniarki, magisterskie - II stopnia - zwiększają samodzielność pielęgniarki w zakresie wykonywania, bez zlecenia lekarskiego świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, samodzielne ordynowanie niektórych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych oraz wypisywanie recept. Studia pomostowe skierowane są dla pielęgniarek i pielęgniarzy posiadających prawo wykonywania zawodu, posiadających wykształcenie średnie. Studia pomostowe stwarzają możliwość podniesienia kwalifikacji na każdym etapie realizacji praktyki zawodowej.   – informuje prof. Joanna Jasińska.
„Dziś w zawodzie pielęgniarki jest miejsce na rozwój, karierę, a nawet osiągnięcia naukowe. Chyba nikt nie ma wątpliwości: pielęgniarstwo to zawód niezbędny. Profesjonalna, staranna, nakierowana na dobro chorego opieka jest dziś na wagę złota. Pielęgniarstwo to zawód, przed którym stoi wiele perspektyw. Jest zawodem w pełni samodzielnym, chronionym przez korporacyjny samorząd zawodowy” – dodaje dr Krystyna Seliga, dyrektor Instytutu Nauk Medycznych Warszawskiej Uczelni Medycznej.
Więcej informacji na temat studiów pielęgniarskich oraz pełną ofertę dydaktyczną odnaleźć można na stronie internetowej uczelni: wumed.edu.pl 

Komentarze (0)