Zakończyła się rekrutacja 2023/2024 na Akademię Muzyczną w Łodzi

Zakończyła się rekrutacja 2023/2024 na Akademię Muzyczną w Łodzi

Studia Łódź - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

02.06.2023

Zakończyła się rekrutacja 2023/2024 na Akademię Muzyczną w Łodzi

Kandydaci na studia na Akademię Medyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi mieli do wyboru 8 kierunków studiów, realizowanych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. W ubiegłorocznej rekrutacji największą popularnością cieszyły się specjalności: musical, wokalistyka i choreografia. Jak będzie w tym roku? Rekrutacja 2023/2024 rozpoczęła się 1 maja 2023 r., potrwała do 31 maja 2023 r.

 

Jakie kierunki będą cieszyły się największą popularnością wśród kandydatów?

Rekrutacja 2023/2024 na studia na Akademii Muzycznej w Łodzi zakończyła się 31 maja. Kandydaci mieli miesiąc na internetową rejestrację i dokonanie wpłaty. Absolwenci szkół średnich mieli do wyboru 8 kierunków studiów, wśród nich znalazły się m.in.: dyrygentura, jazz i muzyka estradowa oraz sztuki sceniczne. 
W ubiegłorocznej rekrutacji największą popularnością cieszyły się następujące specjalności:
  • musical - 109 zgłoszeń
  • wokalistyka estradowa - 94 zgłoszenia
  • choreografia - 63 zgłoszenia
  • specjalność wokalno-aktorska - 52 zgłoszenia 
  • zarządzanie produkcją muzyczną - 42 zgłoszenia

 

Harmonogram rekrutacji na rok 2023/2024

W ofercie edukacyjnej Akademii Muzycznej w Łodzi na rok akademicki 2023/2024 znalazło się 8 kierunków studiów. I etap rekrutacji - internetowa rejestracja - odbył się w terminie 1-31 maja 2023 r. Absolwenci szkół średnich musieli złożyć dokumenty do 31 maja 2023 r. 
Przed kandydatami jeszcze egzamin wstępny, które dla studiów stacjonarnych odbędą się w terminie 22-30 czerwca. Terminarz egzaminów jest dostępny na stronie internetowej AMUZ w Łodzi.
 
Egzamin wstępny będzie składał się z kilku etapów, w zależności od kierunku mogą to być np.: 
  • Muzyka w mediach i produkcja muzyczna, specjalność: muzyka w mediach
I. Praca pisemna - 29.06
II. Rozmowa kwalifikacyjna - 29.06
III. Egzamin ustny z podstaw wiedzy o muzyce - 30.06
  • Instrumentalistyka, specjalność: fortepian
I. Fortepian - 22.06
II. Fortepian: czytanie a'vista - 23.06
III. Fortepian: samodzielne przygotowanie utworu - 23.06
  • Sztuki sceniczne, specjalność wokalno-aktorska
I. Śpiew solowy: etap I - 23.06
II. Śpiew solowy: etap II - 24.06
III. Badanie predyspozycji ruchowych - 24.06
IV. Podstawy gry aktorskiej - 24.06
V. Badanie predyspozycji słuchowych - 24.06
VI. Praca pisemna kierunkowa - 24.06
 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Powstanie Akademii Muzycznej im. Grażyny Bacewiczów w Łodzi datuje się na 1945 rok. Uczelnia została stworzona w oparciu o przedwojenne tradycje muzyczne Konserwatorium Heleny Kijeńskiej-Dobkiewiczowej. AMUZ odgrywa ważną rolę w kształtowaniu życia muzycznego zarówno miasta, jak i regionu. 
Akademia Muzyczna jest renomowaną uczelnią muzyczną w Łodzi, którą cechuje nieustanny zrównoważony rozwój i nowatorskie podejście do kształcenia. Uczelnia jest otwarta na nowe formy rozwoju oraz promocji kultury i edukacji muzycznej. Zarówno studenci, jak i absolwenci Akademii osiągają liczne sukcesy takie jak: prestiżowe stypendia oraz nagrody zdobywane na międzynarodowych i krajowych konkursach muzycznych.

Komentarze (0)