Trwa rekrutacja na warszawskim ASZWOJ

Trwa rekrutacja na warszawskim ASZWOJ

Studia Warszawa - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

07.07.2023

Trwa rekrutacja 2023/2024 na warszawskim ASZWOJ

W roku akademickim 2023/2024 Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie oferuje kandydatom 11 kierunków studiów. Rekrutacja rozpoczęła się 4 maja 2023 r. i potrwa do 14 lipca 2023 r. Prawo, logistyka i bezpieczeństwo wewnętrzne znalazły się wśród najpopularniejszych kierunków zeszłorocznej rekrutacji. Jak będzie w tym roku akademickim?
 

Administracja, lotnictwo, a może zarządzanie?

W ofercie rekrutacji 2023/2024 znajduje się 11 kierunków studiów, w tym administracja, historia oraz zarządzanie i dowodzenie. ASzWoj oferuje kształcenie w ramach studiów I, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz podyplomowych, realizowanych stacjonarnie lub niestacjonarnie. Rekrutacja na studia na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie rozpoczęła się od 4 maja 2023 r. i zakończy się 14 lipca 2023 r.
Przyjęcie na studia w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie nie jest jednoznaczne z powołaniem do służby wojskowej. Wszystkie kierunki studiów realizowane na Akademii są studiami cywilnymi, ich ukończenie ułatwia przyjęcie do zawodowej służby wojskowej. 
 
W rekrutacji 2022/2023 najpopularniejszymi kierunkami, biorąc pod uwagę liczbę ogólnych zgłoszeń, okazały się:
Prawo: 1154 kandydatów
Logistyka: 101 kandydatów
Bezpieczeństwo wewnętrzne: 92 kandydatów
Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna: 81 kandydatów
Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja: 73 kandydatów
Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo: 69 kandydatów
 

Rekrutacja na ASZWOJ na rok 2023/2024. Jak zgłosić się na studia?

I etap rekrutacji na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie na ASzWoj rozpoczął się 4 maja 2023 r. Na internetową rejestrację oraz uiszczenie wpłaty rekrutacyjnej kandydaci mają czas do 14 lipca 2023 r. Wyniki I tury rekrutacji zostaną opublikowane 19 lipca 2023 r.
Zakwalifikowani na studia muszą złożyć dokumenty w ASzWoj w terminie od 20 lipca 2023 r. oraz 4 sierpnia 2023 r. Ogłoszenie listy przyjętych na studia nastąpi 10 sierpnia 2023 r. WAŻNE! Niezłożenie dokumentów w określonym terminie jest równoważne z rezygnacją kandydata z podjęcia studiów.
II tura rekrutacji na ASzWoj rozpocznie się 11 sierpnia 2023 r. Kandydaci będą mieli czas do 15 września 2023 r. na elektroniczną rejestrację. Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów odbędzie się w terminie 11 sierpnia 2023 r. do 22 września 2023 r. Ogłoszenie wyników II tury rekrutacji na Akademii Sztuki Wojennej nastąpi 26 września 2023 r.

 

Internetowa Rejestracja Kandydatów

Akademia Sztuki Wojennej powstała 1 października 2016 roku. Uczelnia kontynuuje tradycję Wojskowej Szkoły Aplikacyjnej (1820–1831) i Wyższej Szkoły Wojennej (1919–1946). ASzWoj pielęgnuje dawne tradycje i dziedzictwo pokoleń, przy jednoczesnym wytaczaniu nowych kierunków rozwoju myśli wojskowej. Misją Akademii jest służba rozwojowi Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz przygotowanie kadr dowódczo-sztabowych i administracyjnych na potrzeby związane z obronnością państwa. 

Komentarze (0)