Trwa rekrutacja 2023/2024 na Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Trwa rekrutacja 2023/2024 na Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Studia Lublin - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

14.06.2023

Trwa rekrutacja 2023/2024 na Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Rekrutacja 2023/2024 na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie rozpoczęła się 8 maja 2023 r. Kandydaci mają do wyboru ponad 50 kierunków studiów. Najbardziej obleganymi kierunkami rekrutacji 2022/2023 były: analityka weterynaryjna, weterynaria oraz behawiorystyka zwierząt. Jak będzie w tym roku? I etap rekrutacji potrwa do 11 lipca 2023 r. Wyniki zostaną ogłoszone 13 lipca 2023 r.
 

Kierunki studiów oferowane na UP w Lublinie

Na rok akademicki 2023/2024 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie przygotował ofertę 56 kierunków studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, realizowanych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej, wśród nich znalazły się m.in.: agrobiznes (I i II stopnia, stacjonarne), ekoenergetyka (I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) oraz weterynaria (jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne). 
Rekrutacja 2023/2024 na UP w Lublinie wystartowała 8 maja 2023 r. i potrwa do 11 lipca 2023 r.
Najbardziej obleganymi kierunkami studiów zeszłorocznej rekrutacji, biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na 1 miejsce okazały się następujące kierunki:
 • analityka weterynaryjna: 9,1 osób na 1 miejsce,
 • weterynaria: 8,6 osób na 1 miejsce,
 • behawiorystyka zwierząt: 4,1 osób na 1 miejsce,
 • architektura krajobrazu: 3,8 osób na 1 miejsce,
 • biotechnologia: 3,5 osób na 1 miejsce,
 • geodezja i kartografia: 3,3 osób na 1 miejsce.
 

Rekrutacja na UP w Lublinie na rok 2023/2024. Jak zgłosić się na studia?

Kandydaci rekrutacji na studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie mają do wyboru ponad 50 kierunków studiów. Do oferty edukacyjnej w 2023/2024 UP dołączyło 6 nowych kierunków studiów. Już w październiku studenci rozpoczną naukę na kierunkach: bioinformatyka w biogospodarce, diagnostyka ekoprzestępczości, informatyka przemysłowa, survival i animacja przyrodnicza, zarządzanie w biobiznesie oraz zielone technologie.

I etap rekrutacji 2023/2024 zostanie przeprowadzony w formie online. Od 8 maja 2023 r. kandydaci mogą dokonywać elektronicznej rejestracji w systemie IRK. Do 11 lipca 2023 roku absolwenci szkół średnich zobowiązani są do:

 • uzupełnienia danych osobowych i adresowych, 
 • wgrania zdjęcia, 
 • wyboru kierunku studiów, 
 • uzupełnienia danych o wykształceniu/dyplomie, 
 • wpisania wyników z matury, 
 • wypełnienia deklaracji oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK.
Wyniki I tury rekrutacji zostaną ogłoszone 13 lipca 2023 r. Następnie 14, 17, 18 i 19 lipca 2023 r. w godzinach 8:00-17:00 kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia są zobowiązani do złożenia dokumentów w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W dniach 24-25 lipca 2023 r. zostanie ogłoszony komunikat o zwolnionych miejscach. UWAGA! Kwalifikacja odbywa się automatycznie w systemie IRK. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na studia stanowią grupę rezerwową i będą kwalifikowani na podstawie listy rankingowej na zwolnione miejsca w ramach kierunku, na który dokonali rejestracji.

 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Lubelszczyzna ma znaczący udział w produkcji rolniczej w skali kraju. Cechą charakterystyczną regionu jest wysoki potencjał do rozwoju upraw ekologicznych i integrowanych. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie czynnie uczestniczy i wspiera obszar związany z produkcją żywności metodą zintegrowaną i ekologiczną w czystym i bezpiecznym środowisku oraz następnie przetwarzanie tej żywności nowoczesnymi metodami, za pośrednictwem realizacji badań w zakresie oceny, adaptacji i zastosowania nowych technik i technologii.
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ma też realny wpływ na kształtowanie i ochronę środowiska życia człowieka. Uczelnia pragnie ukierunkować swoją naukową działalność na szeroko pojętą gospodarkę żywnościową od produkcji surowców rolniczych poprzez ich klasyfikację, przetwórstwo i dystrybucję powiązaną z właściwym marketingiem oraz zarządzeniem procesami produkcji, mając jednocześnie na uwadze osiąganie sukcesu ekonomicznego metodami przyjaznymi dla środowiska przyrodniczego. Badania i programy studiów prowadzone na UP w Lublinie przyczynią się również do aktywizacji i rozwoju całego obszaru Polski Wschodniej. 

Komentarze (0)