Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - rekrutacja na studia 2023/2024

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - rekrutacja na studia 2023/2024

Elektroniczna rejestracja w rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na rok akademicki 2023/2024 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbędzie się w terminie od 8 maja 2023 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2023 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na up.lublin.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia I stopnia, II stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 8 maja do lipca 2023

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2023

Składanie dokumentów - I tura

lipiec 2023

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

od sierpnia do września 2023

Ogłoszenie wyników - II tura (nie dotyczy kierunku weterynaria)

wrzesień 2023

Składanie dokumentów - II tura

wrzesień 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na up.lublin.pl

 

Zasady rekrutacji 2023/2024 na studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacyjną znajdziesz tutaj

Sposób przeliczania ocen znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Lublinie

kierunki studiów w Lublinie

uczelnie i studia w Lublinie

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie kierunki - rekrutacja 2023/2024

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na ponad 50 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (44 kierunki) i drugiego (30 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UP mogą aplikować na 53 kierunki studiów stacjonarnych oraz 32 kierunki studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie kierunki 2023/2024

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

 • Agrobiznes - Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie
 • Agroleśnictwo - Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie
 • Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana - Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie
 • Analityka środowiskowa i przemysłowa - Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie
 • Analityka weterynaryjna - Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie
 • Architektura krajobrazu - Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie
 • Behawiorystyka zwierząt - Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie
 • Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności - Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy - Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie
 • Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - Wydział Biologii Środowiskowej UP w Lublinie
 • Biobiznes - Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie
 • Bioinżynieria - Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie
 • Biokosmetologia - Wydział Biologii Środowiskowej UP w Lublinie
 • Biologia - Wydział Biologii Środowiskowej UP w Lublinie
 • Biotechnologia - Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie
 • Dietetyka - Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie
 • Doradztwo ogrodnicze - Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie
 • Doradztwo w obszarach wiejskich - Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie
 • Ekoenergetyka - Wydział Inżynierii Produkcji UP w Lublinie
 • Ekologia miasta - Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie
 • Ekonomia - Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie
 • Enologia i cydrownictwo - Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie
 • Gastronomia i sztuka kulinarna - Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie
 • Geodezja i kartografia - Wydział Inżynierii Produkcji UP w Lublinie
 • Gospodarka obiegu zamkniętego - Wydział Inżynierii Produkcji UP w Lublinie
 • Gospodarka przestrzenna - Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie
 • Hipologia i jeździectwo - Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie
 • Inżynieria chemiczna i procesowa - Wydział Inżynierii Produkcji UP w Lublinie
 • Inżynieria ekologiczna - Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie
 • Inżynieria przemysłu spożywczego - Wydział Inżynierii Produkcji UP w Lublinie
 • Inżynieria rolnicza i leśna - Wydział Inżynierii Produkcji UP w Lublinie
 • Inżynieria środowiska - Wydział Inżynierii Produkcji UP w Lublinie
 • Kryminalistyka w biogospodarce - Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie
 • Leśnictwo - Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie
 • Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna - Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie
 • Ochrona środowiska - Wydział Biologii Środowiskowej UP w Lublinie
 • Ogrodnictwo - Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie
 • Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia - Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie
 • Pszczelarstwo w agroekosystemach - Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie
 • Rolnictwo - Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie
 • Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne - Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie
 • Technologia biosurowców i biomateriałów - Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie
 • Technologia żywności i żywienie człowieka - Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie
 • Transport i logistyka - Wydział Inżynierii Produkcji UP w Lublinie
 • Turystyka i rekreacja - Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie
 • Weterynaria - Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji - Wydział Inżynierii Produkcji UP w Lublinie
 • Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu - Wydział Biologii Środowiskowej UP w Lublinie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - Wydział Inżynierii Produkcji UP w Lublinie
 • Zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka - Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie
 • Zielarstwo i fitoprodukty - Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie
 • Zielona urbanistyka - Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie
 • Zootechnika - Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie

Dowiedz się więcej: up.lublin.pl

 

Nowe kierunki studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie - rekrutacja 2022/2023

 1. gospodarka obiegu zamkniętego
 2. inżynieria ekologiczna
 3. kryminalistyka w biogospodarce
 4. zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji
 5. zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka
 6. zielona urbanistyka

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Na studia w roku akademickim 2022/2023 na Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie aplikowało ponad 6 tysięcy osób. Największą popularnością cieszyły się takie kierunki studiów jak analityka weterynaryjna, weterynaria, behawiorystyka zwierząt, architektura krajobrazu, biotechnologia, geodezja i kartografia.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023

W roku akademickim 2022/2023 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie cieszył się dużym zainteresowaniem maturzystów. Na studia w tym roku online aplikowało 6492 osoby.

 

Rekrutacja

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie na rok akademicki 2022/2023 na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie oferował 2010 miejsc. W ofercie kształcenia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie znajduje się 53 kierunki studiów.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów przez kandydatów na Uniwersytet Przyrodniczy w LUblinie na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich, według według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów na jedno miejsce to: analityka weterynaryjna (9,1), weterynaria (8,6), behawiorystyka zwierząt (4,1), architektura krajobrazu (3,8), biotechnologia (3,5), geodezja i kartografia (3,3).

 
Najpopularniejsze kierunki studiów pod względem liczby osób na 1 miejsce w Uniwersytecie  Przyrodniczym w Lublinie:
 • analityka weterynaryjna (9,1) 
 • weterynaria (8,6) 
 • behawiorystyka zwierząt (4,1) 
 • architektura krajobrazu (3,8)
 • biotechnologia (3,5)
 • geodezja i kartografia (3,3)  
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według liczby  kandydatów na jedno miejsce

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 uczelnie rolnicze i przyrodnicze cieszyły się dużą popularnością wśród kandydatów – na jedno miejsce średnio przypadało 2,9 zgłoszenia. Jednym z najchętniej wybieranych uniwersytetów na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie był Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie aplikowało 6203 kandydatów, w tym 5067 chętnych na studia stacjonarne.

Na studia I stopnia, a także jednolite magisterskie w trybie stacjonarnym Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie przygotował 1980 miejsc.

 

Rekrutacja

W ofercie kształcenia Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie możemy znaleźć aż 48 kierunków studiów na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich. Studia oferowane są w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów przez kandydatów na studiach stacjonarnych I stopnia, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć takie kierunki, jak m.in. weterynaria (1458), behawiorystyka zwierząt (395), dietetyka (309), geodezja i kartografia (230), analityka weterynaryjna (228) oraz leśnictwo (178).

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, to największą popularnością cieszyły się takie kierunki jak: weterynaria (9,7), analityka weterynaryjna (7,6), behawiorystyka zwierząt (4,3), geodezja i kartografia (3,8), architektura krajobrazu (3,7), hipologia i jeździectwo (3,7).

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 2021/2022:

 1. Weterynaria – 9,7 osób na miejsce,
 2. Analityka weterynaryjna – 7,6 osób na miejsce,
 3. Behawiorystyka zwierząt – 4,3 osób na miejsce,
 4. Geodezja i kartografia – 3,8 osób na miejsce,
 5. Architektura krajobrazu – 3,7 osób na miejsce,
 6. Hipologia i jeździectwo – 3,7 osób na miejsce.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest uczelnią, którą opuściło już przeszło 75 tysięcy absolwentów. Każdego roku naukę rozpoczynają nowi studenci, nastawieni na zdobywanie wysokiej jakości wykształcenia, o praktycznym charakterze.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie prowadzi kształcenie na siedmiu wydziałach. Są to: Wydział Agrobioinżynierii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Wydział Biologii Środowiskowej, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Wydział Inżynierii Produkcji, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii.

Uniwersytet Przyrodniczy oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Oprócz tego, realizuje kształcenie w ramach studiów podyplomowych i doktoranckich.

Istotnym elementem prowadzenia kształcenia jest także mobilność studentów oraz różnego rodzaje wymiany, realizowane na podstawie umów i programów. Jednym z nich jest Erasmus+, dzięki któremu studenci mogą wyjechać na uczelnię zrzeszoną w programie, jak również na uczelnię, z którą Uniwersytet posiada podpisaną specjalną umowę. W tej drugiej grupie znajdują się między innymi: Sao Paulo State University w Brazylii, Victoria University w Australii, czy Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University w Indiach.

Oferowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie kierunki realizowane są na studiach licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich. Część z nich prowadzona jest w dwóch trybach, czyli stacjonarnym i niestacjonarnym.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - studia 2023

Kierunki studiów - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: znaleziono 53

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Agrobiznes
Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Agroleśnictwo
Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne

Analityka środowiskowa i przemysłowa
Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Analityka weterynaryjna
Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne

Architektura krajobrazu
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Behawiorystyka zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
Wydział Biologii Środowiskowej UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne

Biobiznes
Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie

II stopnia

stacjonarne

Bioinżynieria
Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biokosmetologia
Wydział Biologii Środowiskowej UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia
Wydział Biologii Środowiskowej UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biotechnologia
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Dietetyka
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Doradztwo ogrodnicze
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Doradztwo w obszarach wiejskich
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie

II stopnia

stacjonarne

Ekoenergetyka
Wydział Inżynierii Produkcji UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekologia miasta
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne

Enologia i cydrownictwo
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne

Gastronomia i sztuka kulinarna
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geodezja i kartografia
Wydział Inżynierii Produkcji UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Gospodarka obiegu zamkniętego
Wydział Inżynierii Produkcji UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Hipologia i jeździectwo
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria chemiczna i procesowa
Wydział Inżynierii Produkcji UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria ekologiczna
Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria przemysłu spożywczego
Wydział Inżynierii Produkcji UP w Lublinie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria rolnicza i leśna
Wydział Inżynierii Produkcji UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Inżynierii Produkcji UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kryminalistyka w biogospodarce
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne

Leśnictwo
Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Biologii Środowiskowej UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ogrodnictwo
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pszczelarstwo w agroekosystemach
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne

Rolnictwo
Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne

Technologia biosurowców i biomateriałów
Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne

Technologia żywności i żywienie człowieka
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Transport i logistyka
Wydział Inżynierii Produkcji UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Turystyka i rekreacja
Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Weterynaria
Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji
Wydział Inżynierii Produkcji UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu
Wydział Biologii Środowiskowej UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Inżynierii Produkcji UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie

II stopnia

stacjonarne

Zielarstwo i fitoprodukty
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zielona urbanistyka
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie

II stopnia

stacjonarne

Zootechnika
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Komentarze (0)